English French German Italian Portuguese Russian Spanish
کتابنامه کتاب سلسله های صوفیه ایران
نوشته شده توسط نورالدین چهاردهی نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی - آماده انتشار   
سه شنبه ، 28 مرداد 1393 ، 23:10

مقاله شماره 93

الف

ادب چیست و ادیب كیست نوشته بامداد

ارمغان خانقاه اثر محمد تقى رهبر

اسرارالتوحید بامقدمه ژوكوفسكى اثر محمدبن منور

آثار احمدیه اثر محمدرضا مجدالاشراف‏

اسرارالاثار (حرف ك.ى) از فاضل مازندرانى

آئینه بینایان اثر میرزا محسن حالى

آئین رهروان ترجمه منازل السائرین از احمد خوشنویس

اوصاف المقربین از حاج میرزا احمد وحیدالاولیاء اردبیلیه

اتمام الحجة نوشته سیدمحمد رضا شفیعى

استوار تصنیف كیوان قزوینى

العقاید از گیسو دراز چشنى

التفتیش اثر برقعى

اعلام التقى از شیخ شهاب‏الدین سهروردى

انیس العاشقین از گیسو دراز چشتى

از جنین تا جنان ترجمه طباطبائى نائینى از زبان فرانسوى

اسرارالعاشقین و سیرالطالبین از شهاب‏ الدین سهروردى

انوارالقلوب از جلال‏الدین عنقا

آیةالعشاق از علیخان ظهیر الدوله

آیات الولایة دو جلد تألیف راز شیرازى

اسرالنقطه از سید على همدانى ترجمه از احمد خوشنویس

اصول تصوف از دكتر استخرى

اسرار خلقت گرد آورنده احمد اخگر

ایضاح كلمات قصار باباطاهر عریان شارح ملاسلطان گنابادى با حواشى كیوان قزوینى كه متن و شرح و حواشى هر سه به زبان عربى است.

اختلافیه جلد اول تصنیف كیوان قزوینى

اوپانیشاد از دار اشكوه با مقدمه و حواشى جلال نائینى

اسرارالحكم نوشته حكیم حاج ملاهادى سبزوارى

اشعةاللمعات از جامى

احیاءالعلوم چهار مجلد از محمد غزالى مترجم خدیوجم‏

اصول و فروع از نورعلشاه اصفهانى

اسرارالآثار حرف (ق - ى) از فاضل مازندارنى

الفیوضات الربانیة فى المآثر والاورادالقادریه جمع و ترتیب سید حاج اسمعیل بن السید محمد سعید القادرى

الفقر فخرى به زبان اردو در سلسله سهروردیه ترجمه بابا افضل سهروردى

الى الهائم الخائف من لومة اللائم (درباره سلسله نقشبندیه چاپ هند)

آثار و احوال كاظم زاده ایرانشهر اثر كاظم كاظم‏زاده ایرانشهر از

از انتشارات مكتب عرفان ایران از دكتر مسعود همایونى

از انتشارات مكتب عرفان ایران مقدمه شاگرد از دكتر مسعود

همایونى

انقلاب ایرانى اثر ادورد برون

ب

بستان السیاحة از حاج زین ‏العابدین شیروانى مست علیشاه

بهین سخن گفتار كیوان قزوینى

باب ولایت سید هبةاللّه جذبى

بحرالحقایق سراینده حاج میرزا حسن صفى علیشاه

برهان ‏الحق و فاروق الاولیاء از سید غلامعلى میرولى

براهین الامامه از راز شیرازى

بهره از محمد كریم خراسانى

باب الولایة از حیدر آقا معجزه

بیان ‏الغیب سراینده صابونى

بحرالاسرار از حاج كبیر آقا

بشارة المؤمنین از ملاسلطان گنابادى

بیان ‏السعادة از ملاسلطان با حواشى كیوان قزوینى

بحیره حواشى از كیوان قزوینى مؤلف فزونى استرآبادى

بحرالمعارف ملاعبدالصمد همدانى

برخى بررسیها درباره جهان بینى‏ها و جنبشهاى اجتماعى در ایران اثر احسان طبرى‏

برهان الحقیقة از صفى علیشاه‏

بسوى سیمرغ از قاضى شكیب

بحرالحقایق از صفى علیشاه‏

پ

پند صالح از صالح علیشاه با حواشى مجتهد سلیمانى

پرتو وحید از على اكبر بصیرى‏

پیام پدر از صبحى مهتدى

پاسخى باشتباه نامه هیئت مشاوره

ت

تنبیهیه از حسام‏الدین خسرو

تاریخ ایران دو جلد از سرپرسى سایكس ترجمه از فخر داعى گیلانى

تنبیه ‏الغافلین از شیخ حسین نهاوندى

تجلى ولایت از فخر المحققین

تاریخ روابط ایران و عراق از مرتضى مدرسى چهاردهى

تاریخ سلسله‏هاى طریقه نعمةاللهیه از دكتر مسعود همایونى

تفسیر صفى دو جلد از صفى علیشاه

تاریخ ابن بى ‏بى

تجلى حقیقت از تابنده گنابادى

تحقیق در تصوف از حائرى

تاریخ و جغرافى گناباد از تابنده گنابادى

تصوف پروفسور شوشترى مترجم مهرداد مهرین

توضیح از ملاسلطان گنابادى با حواشى از كیوان قزوینى

تنبیه ‏النائمین از ملاسلطان گنابادى

تصوف و ادبیات تصوف از بر تلس مترجم سیروس ایزدى

تذكرة الاولیاء از شمس‏الدین پرویزى

تاریخ روابط سیاسى ایران و انگلیس محمود محمود جلد 7

تناهى ابعاد از راز شیرازى

تذكرة طلعت از بانو طلعت عنقا

تازیانه سلوك از احمد غزالى

تذكرة شیخ محمدبن صدیق ‏الكججى بن على كاتب به كوشش ایرج افشار

تاریخ جدید یزد از احمدبن حسین

تصوف از دكتر جواد نوربخش

تاریخ قرون وسطى از عبدالحسین شیبانى جلد دوم

تاریخ بدخشان چاپ مسكو

تجلیات رحمانى

تصوف چه بود و چه باید بشود از پروفسور عباس مهرین شوشترى

تفسیر مثنوى (داستان قلعه ذات‏الصور) از جلال‏الدین همائى

تمهیدات عین‏القضاة همدانى شرح از گیسو دراز چشتى

تاریخ قرون وسطى از عبدالحسین شیبانى

تاریخ سلسله‏هاى طریقه نعمة اللهیه در ایران چاپ دوم دكتر مسعود همایونى

تاریخ تصوف در كردستان تألیف محمد رئوف توكلى

تفسیر مثنوى از دكتر مسعود همایونى

توفان ایران دو جلد اثر احمد احرار

ث

ثمرالحیات عربى تصنیف كیوان قزوینى

ج

جستجو در تصرف ایران از دكتر زرین‏كوب

جام ‏جم جلد هفتم اثر رضا رهنما

جلوه حق تألیف ناصر مكارم شیرازى

جناب ‏الوصول از نورعلیشاه اول

جذب الهیه از ایزد گشسب

جلجلوتیه اثر سید فتحعلى شریفى

چ

چراغ ایمان نوشته سید ابراهیم شریفى

چنته اثر صادق عنقا

چهل فصل نوشته حاج میرزا آغاسى

چراغ راه از دكتر جواد نوربخش كرمانى

ح

حدیقه از سنائى

حج‏ نامه اثر كیوان قزوینى

حدائق السیاحة اثر حاج زین ‏العابدین شیروانى

حافظ شناسى یا الهامات خواجه اثر بامداد

حق ‏نما اثر داراشكوه

حسنات ‏العارفین تألیف داراشكوه‏

حلیة الاولیاء از ابونعیم اصفهانى

حالات و مقامات و كرامات شیخ صفى ‏الدین اردبیلى از ابن بزاز

حاجى باباى اصفهانى جلد 3 ترجمه از شیخ احمد روحى كرمانى‏

حقایق المحبة از دكتر جواد نوربخش

حجة بالغه اثر حجت بلاغى (حجت علیشاه)

حقیقت تصوف از فهیم السلطان

حقوق بگیران انگلیس جلد اول از اسمعیل رائین

حقیقة العرفان از علامه برقعى

حلاج از لوئى ماسینیون

حلاج از میرفطروس

خ

خمسه از حكیم نظامى

خمسه حسینى مقاله حاج میرزا حسن صفى علیشاه‏

خاكسار و اهل حق نوشته نورالدین مدرسى چهادرهى

خاطرات سفر حج از سلطان حسین تابنده گنابادى

خاندان نوبختى تألیف عباس اقبال آشتیانى

خاطرات و اسناد ظهیرالدوله به كوشش ایرج افشار

د

دیوان خالد نقشبندى شافعى

دیوان عطار نیشابورى

دبستان المذاهب از كیخسرو اسفندیار

دیوان صدرالممالك اردبیلى

دیوان شاه نعمةاللّه ولى

دیوان صفى

دیوان شمس

دیوان ادیب الممالك

دوره كیوان فصل پنجم خطى از كیوان قزوینى

دیوان ناصر خسرو

دیوان جامى

دیوان حالى

دل و عشق بسعى منتظر

دائرةالمعارف اسلامى جلد 15 مقاله نیكیتین

درج ابوالنصر فتح‏اللّه خان شیبانى

درسى از ولایت از سیدابوالفضل برقعى

داستانهاى مثنوى از بصیرى

دیوان غمام همدانى

دیوان صابر همدانى با مقدمه غلامرضا سمیعى

دیوان وحدت كرمانشاهى با مقدمه شمس‏العرفا

دیوان منصور شیرازى

دیوان موفق علیشاه

دیوان نوربخش جلد اول

دیوان مفتون همدانى

دیوان عارف سنندجى

دیوان سنائى

درالنظیم دو جلد اثر كوثر

دیوان حافظ با مقدمه اوكتائى

دین‏نامه اصول سه گانه مزدیسنا اثر رشید شهمردان

دیوان عارف از عارف نقشبندى

دیوان شاه نعمة اللّه ولى به كوشش دكتر جواد نوربخش

دیوان مشتاق به كوشش دكتر جواد نوربخش

یادداشتهاى روزانه اعتماد السلطنه بكوشش ایرج افشار

دیوان حبیب خراسانى

ذ

ذوالفقار از ملاعلى گنابادى

ر

رشحات از فخرالدین كاشفى.

رهنماى سعادت از تابنده گنابادى

ریاض ‏السیاحة از حاجى زین ‏العابدین شیروانى

روزنامه اطلاعات 15 آبانماه 52

رسائل جامع از خواجه عبداللّه انصارى به كوشش تابنده گنابادى

رساله سؤال و جواب از خان پرویز

رساله خطى به شماره 079 كتابخانه مسجد گوهرشاد

رسائل شاه نعمة اللّه ولى با مقدمه محیط از انتشارات مجله ارمغان‏

روزنامه شرف سال 1308 هـ ' ق شماره 84

رشف ‏النصایح از شیخ شهاب ‏الدین سهروردى

رعنا و زیبا از ظهیرالدوله

رساله عالمیه از مدرس عالم

رشف ‏العسل از محمد بن الحسن الحسینى

راهنماى كتاب سال 6 شماره از 1 تا 6 از ژان ریپكا

روزنامه خاطرات از اعتماد السلطنه

راهى به سوى خدا از دكتر گوشه‏گیر

رسائل شاه نعمة اللّه 6 جلد به سعى دكتر نوربخش

رسائل خواجه عبداللّه انصارى از تابنده

رهبران طریقت از محمد باقر سلطانى

رجوم ‏الشیاطین از ملاعلى گنابادى

راز بزرگ از موریس مترلینگ

رساله قشیریه از امام قشیرى‏

رساله فریدون سپهسالار

رساله‏ روزى با جماعت صوفیان از شیخ شهاب ‏الدین سهروردى به كوشش مهدى بیانى

روضات الجنات از خوانسارى

رساله چهلمین روز وفات‏

رسم ‏التواریخ تألیف محمد هاشم موسوى

ز

زهد و تصوف اثر گلدتسیهر

زبدة الاسرار اثر صفى علیشاه

زبدة الاخبار از ابو محمد حسن شعرى قادرى

زاد العارفین از خواجه عبداللّه انصارى

زندگانى شمس ‏العرفا از حجت بلاغى

زردهاى سرخ اثر هانرى ماركانت ترجمه منتصرى

س

سى فصل از حاج میرزا آغاسى

سوانح شیخ احمد غزالى

سررشته خواجگان اثر جامى

سعادت‏ نامه از ملاسلطان گنابادى

سلجوقیان و غز، به سعى تابستانى پاریزى

سمریة ابوطاهر سمرقندى

سالاریة احمدعلى خان وزیرى

سكینة الاولیاء از داراشكوه‏

سراج ‏المحتاج از وفائى شوشترى

سبحه صفا از ظهیر الدوله

سبع ‏المثانى از نجیب ‏الدین نیریزى

سالنامه كشور ایران سنه 38 مقاله تابنده

سفرنامه از گناباد تا ژنو از تابنده گنابادى

سیر حكمت در اروپا از فروغى

سالنامه كشور ایران سنه 40 مقاله جذبى

سیر فلسفه در ایران از اقبال لاهورى

سبیل ‏الرشاد از فقیر محمد

سفینة الاولیاء از داراشكوه‏

سه گفتار در زمینه ادب و تاریخ ایران از دكتر اسداللّه خاورى

سوانح از شبلى نعمانى ترجمه فخرداعى گیلانى

سیرى در تصوف از نورالدین مدرسى چهاردهى

سلسلة النسب از شیخ پیرزاده

ش

شرح گلشن راز اثر لاهیجى با مقدمه غلامرضا سمیعى

شرح حال و زندگى و مناظرات فخر رازى اثر مایل هروى

شرح خطبة البیان از راز شیرازى

شمس ‏الحقیقة از رایض‏الدین

شمسیه از شمس العرفاء

شرح شفاى حق‏الیقینى از سید رضا خراسانى

شمس ‏التواریخ از ایزد گشسب

شهیدیه از كیوان قزوینى

شمع‏جمع از فتح ‏اللّه قدسى

شرح رباعیات خیام از كیوان قزوینى

شرح مثنوى شریف سه جلد از فروزانفر

شرح تعریف از كلابادى

شرح مثنوى سه جلد از خوارزمى

شرح قصیده میرفندرسكى

شرح تمهیدات از گیسو دراز چشتى

شرح الفقه الاكبر (ابو حنیفه) از گیسو دراز چشتى

شرح رساله قشیریه (امام قشیرى) از گیسو دراز چشتى

شاه‏ولى و دعوى مهدویت از حمید فرزام

شرح حال و زندگى و مناظرات فخرالدین رازى اثر مایل هروى چاپ افغانستان

شطرنج العرفا از دكتر نوربخش

ص

صفوت از صفى علیشاه

صالحیه بانضمام شرح حال ابوسعید ابوالخیر و تاریخچه

بناى مزار شاه نعمة اللّه تصنیف كیوان قزوینى كه اشتباهاً بنام ملاعلى نور علیشاه ثانى شهرت یافته است.

صدمیدان از خواجه عبداللّه انصارى

صوفیگرى از كسروى تبریزى

ط

طرائق ‏الحقایق سه جلد از معصوم علیشاه شیرازى

طباشیر الحكمة از راز شیرازى

طبقات ‏الصوفیه از خواجه عبدالله انصارى

طواسین از منصور شیرازى (حلاج)

ع

عرفان‏نامه تصنیف كیوان قزوینى

عوارف ‏المعارف از شیخ شهاب ‏الدین سهروردى

عبرت افزا نوشته محمد حسین حسینى

عرفان ‏الحق از صفى علیشاه

عنوان البراهین از شیخ على گنابادى

غ

غرایب از رونق علیشاه

ف

فتوح الغیب شیخ عبدالقادر گیلانى ترجمه و شرح عبدالحق دهلوى

فراموشخانه و فراماسونرى در ایران 3 جلد نوشته عبدالحق دهلوى

فراماسونرى در ایران نوشته محمود كتیرائى

فارس و جنگ بین‏الملل دو جلد از ركن‏زاده آدمیت

فلوطین از تابنده گنابادى

فصل ‏التصوف و العرفان خطى از شریف رازى

فصل ‏الخطاب از حافظ مولوى

فریاد بشر از كیوان قزوینى

فیه مافیه اثر مولانا

فهرست نسخه‏ هاى خطى فارسى جلد اول اثر احمد منزوى

فهرست كتابخانه غرب (همدان) از دكتر مقصودى

ق

قدسیه كلمات خواجه بهاء الدین نقشبند اثر خواجه پارسا

قوائم ‏الانوار از میرزا بابا ذهبى

قوت ‏القلوب از ابوطالب مكى

ك

كیوان نامه جلد دوم و سوم از كیوان قزوینى

كنوزالاسرار و كرائم ‏الكریمیه و اسئله پرویز از عارف علیشاه

كوثر نامه از راز شیرازى

كبریت احمر از مظفر علیشاه كرمانى

كوكب نیز یا كشف برقع از عبدالرسول نیر شیرازى

كشف ‏الحقایق از عزیز نفسى

كشف ‏المحجوب هجویرى با مقدمه ژوكوفسكى

كلمات طیبات از شیخ عبدالقادر گیلانى

كمالیه از عبداللّه برزش آبادى

كشف ‏المعارف از مست علیشاه

كشف ‏الاشتباه از شیخ ذبیح‏اللّه محلاتى

كاشف ‏الاسرار از حافظ شاه

كیمیاى سعادت از محمد غزالى

كلیات سعدى

كیوان‏نامه سه جلد از كیوان قزوینى

گ

گلستان جاوید نه جلد از دكتر جواد نوربخش

گلستان ارم از عباسقلى آقاباكیخانوف

گلزار مونس از دكتر نوربخش

گوهر مراد از ملاعبدالرزاق لاهیجى

گلزار مونس به كوشش دكتر جواد نوربخش

گلزار آصفیه اثر خواجه غلامحسین چاپ هند

گلزار نعیم از نعیم شاعر

ل

لمعات از عراقى

لمعات عشقى از حیدر آقامعجزه

لایحه 07 ربیع‏الثانى 32 از شیخ عبداللّه حائرى

لوایح جامى

لسان‏الغیب از صابونى

لطیفه غیبى اثر محمدبن محمدالدارابى‏

م

مرآة مثنوى

مجله یادگار سال سیم شماره 10

منتخب توقیعات على اكبر فروتن

مقامات العرفا از حجت بلاغى

مكتوبات گیسو دراز چشتى

مثنوى كلاله خاور شرح دفتر اول از سیدرضا خراسانى (حق ‏الیقینى)

مرصاد العباد با مقدمه شمس ‏العرفاء از نجم ‏الدین دایه

مجله یغما سال دوم شماره 10 الى 12 از محمود عرفان

مجمع‏ الاصوار از ظهیرالدوله

مجله اخوت 12 شماره (ظهیرالدوله)

مرآت الصفا از نایب ‏الصدر سمنانى

مصیبت ‏نامه شهدا نینوا از كهنه شهرى

مجموعه ده رساله از شمس ‏الدین

مجموعه حاضر از شمس ‏الدین

معرفت نجم ‏الدین كبرى

مصباح ‏العارفین از كاشف دزفولى

مكاتیب از عبدالله قطب

مجمع‏ السعادات از ملاسلطان گنابادى

مغنى فى رد الصوفى از شیخ على جنابذى

مناهج ‏السیر و مدارج ‏الخیر از زید صوفى مجددى فاروقى

معدن ‏الاسرار از محیى ‏الدین گیلانى

مجمع ‏البحرین از داراشكوه

مواعظ از كیوان قزوینى

مقالات گوناگون از دكتر خلیل ثقفى اعلم

مجموعه آثار فارسى از احمد غزالى به كوشش احمد مجاهد

مكتوبات قطب ربانى امام علیشاه

مونس ‏السالكین از مونس علیشاه

مهنامه وحید سال 51 صفحه 967

مشعشعیان از مرتضى مدرسى چهادرهى

مجله عنقا سنه 1305ھ . ش مقالات كیوان قزوینى

مجله عرفان سنه 1303 ھ . ش مقالات كیوان قزوینى

مجله نصیحت سنه 1304 ھ . ش مقالات كیوان قزوینى

معرفة السلوك از محمود چشتى

مرات ‏الحق از مجذوب علیشاه همدانى

مائده آسمانى جلد 9 اثر اشراق خاورى

مقدمه بر دیوان حافظ نوشته اوكتائى

مجلل ‏الانوار از مجدالاشراف

مجموعه حاضر از حاج محمد رحیم ماكوئى

مصباح ‏الهدایه عزالدین كاشانى با مقدمه جلال همائى

میزان ‏المعرفة از صفى علیشاه

مرصاد العباد تألیف راز شیرازى

مكاتیب قطب اثر عبداللّه قطب

مجله مهر شماره اول دوره دوازدهم

مراحل السالكین نوشته مجذوب علیشاه همدانى

مفتاح ‏النبوة از حاج ملارضا همدانى كوثر علیشاه

مرآت الكاملین از جلال‏الدین شریفى

مجله مهر دوره یازدهم شماره ششم

منطق ‏الطیر از عطار نیشابورى

مصیبت ‏نامه از عطار نیشابورى

میوه زندگانى تصنیف از كیوان قزوینى

مقالات شمس تبریزى بكوشش خوشنویس

مجمع ‏البحار اثر مظفر علیشاه كرمانى

مناقب ‏العارفین از افلاكى در دو مجلد

ملامتیان و صوفیان و جوانمردان تألیف ابوعبدالرحمن سلمى ترجمه على رضوى با تصحیح دكتر ابوالعلاء عفیفى

مجله رستاخیز شماره 8 و 9 سال اول سید عبداللّه رازى بزبان فارسى چاپ قاهره‏

میزان ‏العقاید اثر ابوالحسن از مشایخ قادریه

معدن ‏الجواهر در اوصاف شمس ‏الدین الشیخ محمد الشریف قادرى

معارف ‏القدر قادرى چاپ هند

ملفوظات نقشبندى (شرح حال باباشاه) چاپ هند

مكتب عرفان ایرانى (تئوزوفى از دكتر مسعود همایونى در 9 صفحه)

مكتب عرفان ایران (تئوزوفى از دكتر مسعود همایونى در 116 صفحه)

ن

نور على نور تألیف راز شیرازى

نجم ثاقب از وفائى شوشترى

نفحات ‏الانس تألیف جامى

نیروان از صادق عنقا

نورالهدایة از رضا تبریزى

نسخه خطى شماره عمومى 808 كتابخانه آستان قدس

نسخه خطى شماره عمومى 618 كتابخانه آستان قدس

نابغه علم و عرفان از تابنده گنابادى

نامه‏ هاى صالح از سید هبة الله جذبى

نورالابصار از ایزدگشسب

نظر مذهبى به اعلامیه حقوق بشر از تابنده گنابادى

نى نامه از استاد خلیلى

نغمه ایزدى از پروفسور شوشترى

نفایس ‏الفنون سه جلد تألیف محمود آملى

نه پرسش از كیوان قزوینى

و

وحید نامه به سعى حب حید

وسیلة النجاة نوشته میرزا اسداللّه خان تنكابنى

ولایت ‏نامه نوشته ملاسلطان گنابادى

وحید بهبهانى از على دوانى

ولدن امه از بهاء الدین ولد

ھ

هدیة السالكین ترجمه مولانا صوفى دوست محمد

هشت بهشت از میرزا آقاخان كرمانى

ى

یادداشتهاى قزوینى جلد هشتم

یادگار پنجاهمین سال انجمن اخوت