English French German Italian Portuguese Russian Spanish
اربعين (چله) | Forty Day Spiritual Retreat
نوشته شده توسط نقل از : کتاب سلوک روحی (عرفان و تصوف) اثر مسعود رضا مدرسی چهاردهی– هندوستان – دهلی نو سال 2011- Arshia Publication   
چهارشنبه ، 22 مرداد 1393 ، 17:35

شماره مقاله 15

اربعین سه قسم است ،مرتب به ترتیبِ تصاعدى كه باید شروع از پایین و آسان و ختم به بالا و دشوار نمود .

اول - بیست روز ،براى آنكه اگر روز را جدا از شب بگیرى چهل مى‏ شود و سامرى به این وسیله قوم موسى را فریفت كه بعد از بیست روز به آنها گفت كه وعده اربعینِ موسى تمام شد و او نیامد ،پس ما باید متوسل به گوساله ‏اى كه پشم و صدا دارد با آنكه طلا و جماد است شویم .

معلوم مى ‏شود كه در آن وقت مى ‏شد 20 روز را اربعین نامید .

 

دوم - چهل روز .

سوم - چهل اربعینِ 20 روزى و 40 روزى ،هر یك جدا یا مخلوط به هم كه به اشخاص فرق مى ‏كند و به جنس عمل و به درجه تكامل هم فرق مى ‏كند .

صحیح و درستش افزودن یك روز است در هر عدد ریاضتى ،براى آنكه حكماء گویند كه كمال هر مرتبه ‏اى موقوف است كشفاً یا تحققاً به داخل شدن به مرتبه بالاتر، پس اربعینِ كامل 21 و 41 روز و 21 و 41 اربعین است ،[مانند 1001 كه عدد كبیر است به اصطلاح علم اعداد] برخى در اربعین ،سكوت را واجب مى ‏دانند حتى نسبت به اوراد موظفه واجبه .

کتاب سلوک روحی

مسعود رضا مدرسی چهاردهی