مدیر سایت

فوریه 21, 2019

بكتاشیه ( سیری در تصوف)

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 21, 2019

سلسله بكتاشيه‏

|Baktashieh’s Genealogy نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی – آماده […]
فوریه 21, 2019

سلسله مولویه (سیری در تصوف)

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 21, 2019

سلسله مولويه

|Molavieh’s Genealogy نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی – آماده […]
فوریه 21, 2019

سلسله كوثریه

| Kosariyeh’s Genealogy مقاله شماره 76 پس از نورعلیشاه حاجى محمد حسین ملقب به زین‏ العابدین لقب طریقت حسینعلیشاه در سال 1212 قمرى بمقام قطبیت رسید […]
فوریه 21, 2019

ملامتى (سلسله ملامتیه)

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 21, 2019

سلسله ملامتيه

نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی – آماده انتشار مقاله […]
فوریه 21, 2019

طاووسیه (سلسله نعمة اللهى سلطانعلیشاهى)

| Tavoosiyeh – Nemat Allahi soltanalishahi’s Genealog نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم […]
فوریه 21, 2019

سلسله طاووسيه

| Tavoosieh’s Geneology نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی – […]