مدیر سایت

فوریه 10, 2019

قرآن انگیسی

فوریه 10, 2019

قرآن

فوریه 9, 2019

در باب توحيد

on the monotheism نقل ا ز: کتاب شرح رباعیات خیام «از روی نسخه خطی شارح » اثر کیوان قزوینی با تفریظ استاد اقبال آشتیانی با مقدمه […]
فوریه 9, 2019

چهار مطلب نشانه آقايى و رياست بود

نقل از : کتاب کیوان نامه جلد 2 اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 684صدر نشستن كه گاهى زاويه بود و گاهى وسط و به هر […]
فوریه 9, 2019

آغاز تدوين و ترتيب فقه اثنا عشری

نقل از : کتاب گفتارهای کیوان (در هفت رساله) اثر کیوان قزوینی با مقدمه و حواشی نورالدین چهاردهی – تهران – انتشارت فتحی (آفرینش) تهران سال […]
فوریه 9, 2019

رسم توبه درآخر عمر

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله681پس آن عمل اگرمركب از […]
فوریه 9, 2019

اما بیان حقیقت توبه

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات680پس باید دانست كه توبه […]
فوریه 9, 2019

احكام قنوت نماز

Directives for Personal Prayer نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات679مراتب […]
فوریه 9, 2019

صفاء ملكوت و تيرگی ملك

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 678آن گاه اذكروا نعمتی […]