مدیر سایت

فوریه 9, 2019

سببيت روزه قرب خدا

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 658و تخلل آیۀ اذا […]
فوریه 9, 2019

در اول اسلام 37 روز روزه واجب بود

37 Day Fasting Was Mandatory in Early Islam نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری […]
فوریه 9, 2019

ارجاع اموردین به صبر و صلاة

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات656هر عبادتی كه در آن […]
فوریه 9, 2019

انتظار وارد غيبی

Awaiting the Spiritual Inspiration نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات655كافر […]
فوریه 9, 2019

نشانۀ صبرحقیقی

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 654آیه 155 – و […]
فوریه 9, 2019

معانی صلاة و زكات و ركوع

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 668اقاﻣﺔ نمازسابقاً ذكر شد كه […]
فوریه 9, 2019

معانی صبر و صلاۃ

The Meanings of Patience and Ritual Prayer of Salat نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 […]
فوریه 9, 2019

معنی محافظت از نماز

The Meaning of Observing the Ritual Prayer of Salaat نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 […]
فوریه 9, 2019

هفت مرتبۀ باطن بشر

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 651پس همۀ بشر صاحب […]