مدیر سایت

فوریه 9, 2019

معنی لغوی و اصطلاحی قلب

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 650اما قلب به اصطلاح […]
فوریه 9, 2019

حسين در كربلا آب توليد نمود به قدرت ولايت كليه

نقل از : کتاب نامه جام کیخسرو شرح مکاشفات آذرکیوان «نسخه خطی» از خداجوی ابن نامدار و رساله معراجیه و مواعظ از حکیم عباس کیوان قزوینی […]
فوریه 9, 2019

انتظار و امام زمان «عج»

Awaiting the Lord of Our Age نقل از : کتاب اختلافیه اثر حکیم عباس کیوان قزوینی به اهتمام مسعود رضا مدرسی چهاردهی – تهران – نشر […]
فوریه 9, 2019

ريشه اشتباهات دو پندار است

Two Thoughts as the Root of Commiting Mistakes نقل از کتاب کیوان نامه جلد 3 اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 701ریشه و مبدءِ این […]
فوریه 9, 2019

توبه طرز دخول در اديان است

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات700و بعضی گویند كه توبه […]
فوریه 9, 2019

معنی تلقين توبه به آدم

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 698بيان قهر الهى در […]
فوریه 9, 2019

اما حقيقت حمد كه چه مقوله است از مقولات عشر

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات697آيا حمد قدرداني است و […]
فوریه 9, 2019

114 قسم استعاذه

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات696در تفسير رسم است تقديم […]
فوریه 9, 2019

پند روحی در همه ادیان

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات694پس می توان گفت كه […]