مدیر سایت

مارس 28, 2019

ايزد چو گل وجود ما مي آراست

ايزد چو گل وجود ما مي آراست
مارس 28, 2019

اى بيخبران شكل مجسَّم هيچ است

اى بيخبران شكل مجسَّم هيچ است
مارس 28, 2019

اى آمده از عالم روحانى تفت

اى آمده از عالم روحانى تفت
مارس 28, 2019

امروز تو را دسترس فردا نيست

امروز تو را دسترس فردا نيست
مارس 28, 2019

اجزاء پياله كه در مى پيوست

اجزاء پياله كه در مى پيوست
مارس 28, 2019

ابر آمد و باز بر سر سبزه گريست

ابر آمد و باز بر سر سبزه گريست
مارس 28, 2019

آن به كه در اين زمانه كم‏ گيرى دوست

آن به كه در اين زمانه كم‏ گيرى دوست
مارس 28, 2019

اَخَذْتُ ما حَبانى و اِمتَنَعـتُ‏

اَخَذْتُ ما حَبانى و اِمتَنَعـتُ‏
مارس 28, 2019

اَلَيسَ قَضَى ‏الاَفلاكِ فى حكمِه بِاَن

نقل از : کتاب شرح رباعیات خیام اثر عباس کیوان قزوینی به اهتمام مسعود رضا مدرسی چهاردهی – انتشارات آفرینش – تهران سال 1379 ش    […]