مدیر سایت

مارس 28, 2019

العقل يَعجِبُ فى تَصَرُّفِهِ

العقل يَعجِبُ فى تَصَرُّفِهِ
مارس 28, 2019

اذا كان مَحصولُ ‏الحيوة مَنِيَّةً

اذا كان مَحصولُ ‏الحيوة مَنِيَّةً
مارس 28, 2019

اذا قَنَعَتْ نفَسى بميسورِ بُلْغَـــةٍ

اذا قَنَعَتْ نفَسى بميسورِ بُلْغَـــةٍ
مارس 28, 2019

اَصُومُ عن‏ الفحشاءِ جَهْراً و خُفيَةً

اَصُومُ عن‏ الفحشاءِ جَهْراً و خُفيَةً
مارس 28, 2019

آن قصر كه بهرام در او جام گرفت

آن قصر كه بهرام در او جام گرفت
مارس 28, 2019

اين صورت تن به خيمه ‏اى ماند راست

نقل از : کتاب شرح رباعیات خیام اثر عباس کیوان قزوینی به اهتمام مسعود رضا مدرسی چهاردهی – انتشارات آفرینش – تهران سال 1379 ش    […]
مارس 28, 2019

از من بَـــرِ خيــّام رسانيد سـلام

از من بَـــرِ خيــّام رسانيد سـلام
مارس 28, 2019

از من بَرِ مصطفى رسانيد سلام

از من بَرِ مصطفى رسانيد سلام
مارس 28, 2019

آدم چو صراحى بِوَد و روح چو مَى

آدم چو صراحى بِوَد و روح چو مَى