ایران

فوریه 9, 2019

مقاله كيوان راجع به لغات فارسی

Keyvan’s Essay on Farsi Language نقل از : کیوان نامه جلد 2 اثر :حکیم عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله506اين بنده ديرى است كه پابند زنده شدن […]
فوریه 9, 2019

قسم سوم از علوم ايران

The third kind of science Iran نقل از : کیوان نامه جلد 2 اثر :حکیم عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 505حكمت ،رياضى و طبيعى و […]
فوریه 9, 2019

راجع به لفظ و كتابت‏

On the Utterance and the Writing نقل از :کیوان نامه جلد 1 اثر :حکیم عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله504سابقا ادبا مى‏ گشتند پى الفاظ فصيحه […]
فوریه 9, 2019

راجع به نرخ مأكولات

On the Number of the Eaten نقل از : کیوان نامه جلد 1 – اثر:حکیم عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 503چون آن وقت پول كم […]
فوریه 9, 2019

راجع به اخلاق و تربيت اطفال

‏ On the Ethics and Education of Children نقل از : کیوان نامه جلد 1 اثر :حکیم عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 502سابقاً نمى‏ گذاردند […]
فوریه 9, 2019

راجع به ديانت

On the Religiosity نقل از : کیوان نامه جلد 1 – اثر :حکیم عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله501راجع به ديانت يعنى تقيد ،اكثر مردم به […]
فوریه 9, 2019

راجع به عيدها

On the Feasts نقل از : کیوان نامه جلد 1 – اثر :حکیم عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 500نظرِ ايرانى به نوروز متدرّجاً كم شده و […]
فوریه 9, 2019

راجع به بناءِ عمارات

‏ On the Erection of Edifices نقل از : کیوان نامه جلد 1 اثر :حکیم عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 499نگارنده در اين 70 سال 4 […]
فوریه 8, 2019

انواع چادر زنها

Women’s Chadors نقل از : کیوان نامه جلد 1 اثر:حکیم عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 498و چادرِ زن‏ها چند قسم بود :1- چادر نماز از چيت يا كرباس […]