m درخواست یحیی صبح ازل از سرپرسی سایکس قنسول انگلیس در کرمان برای اثبات مالکیت دخترش
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
درخواست یحیی صبح ازل از سرپرسی سایکس قنسول انگلیس در کرمان برای اثبات مالکیت دخترش
نوشته شده توسط نورالدین چهاردهی   
چهارشنبه ، 22 مرداد 1399 ، 01:37

درخواست یحیی صبح ازل از سرپرسی سایکس قنسول انگلیس در کرمان برای اثبات مالکیت دخترش

-         ازلیه و احکام آن

-         کتاب بیان

سِرپرسی سایکس[1] در «تاریخ ایران» می‌نویسد : زمانی قونسول در کرمان بودم دختر ازل در کرمان ادعای مالکیت زمینی داشت ازل به من نامه نوشت و با من مكاتبه داشت. ازل ]نیز[ نامه‌ای برایم ارسال داشت که از همه دعاوی خود صرف نظر کرده است .

باب وقتی به کسی نامه می‌نوشت اگر مخاطب نامش محمد علی بود می گفت ای محمد قبل از علی .

قرة العین درباره بابیه شعری سرود که یک بیت از آن نقل می‌گردد.

عید آمد عید آمد این عید مبارک باد - مبعوث جدید آمد این عید مبارک باد

و درباره ازل سروده است :

که عین ظهور ازل آمده              جمال خدائی هویدا شده

باب دستور داد که کلیه آثارش را به نوزده جلد تقسیم نمایند .

باب گوید خون و مدفوعات حیوانات پاک است .

انگشتری در دست میت کنند و نام خدا را در آن نقش کنند .

بعد از هر نوزده سال کلیه اثاثیه خانه را تجدید کنند .

خریدن کنیز و متعه بدون حد و حصر جایز است .

هر که دروغ گوید یا از پشت سر فردی صدا کند جایز نیست.

اگر مرتکب این عمل گردید گناه محسوب شده و سه مثقال یاقوت کفاره بدهد و اگر قدرت انجام آن را نداشته باشد روزه گیرد .

برای شهدای بابیت ساختمانی مکلل[2] به جواهر بسازند .

پادشاهی که دین باب را پذیرفته اگر کشته شود فدیه[3] جایز نیست .

در مطلع کتاب بیان در پشت جلد نوشته شده است .

" ان البیان میزان من عندالله الی یوم من یظهره الله من اتبعه نور و من ینحرف عنه نار "

بیان در 336 صفحه ]است[ و 15 صفحه لغات و اصطلاحات را معنی کرده است طول کتاب 5/23 سانت و عرض آن 16 سانت  می باشد.

شروع کتاب با این جمله است :

" بسم‌الله الامنع‌الاقدس تسبیح و تقدیس عز مجد سلطانی را لایق و لم‌یزل و لایزال به وجود کینونیت[4] ذات خود بوده و هست و لم‌یزل و لایزال به علو ازلیت خود متعالی از ادراک کل شئی بوده و هست خلق نفرموده آيه عرفان خود را در هيچ الابعجز كل شئي از عرفان و تجلي نه فرموده بشئی الابنفس او"

برای بیان سیصد و شصت و یک باب به عدد کل شئی در نظر گرفته شده است . بیان فارسی تا باب دهم از واحد نهم و ازل از باب یازدهم نوشته  است . بیان عربی فقط یازده باب که هر یک نوزده واحد است .

عدد اسم الله الاغیث و عدد اسم الله المستغاث

قبر اول و آخر مدفن اسم الله الاول ملاحسین باب‌الباب که در طبرسی واقع شده و مدفن اسم‌الله الاخر جناب ملامحمد علی قدوس که در  بارفروش ( بابل ) فعلی واقع شده است .

محل ضرب تبریز خانه شیخ الاسلام بود که باب را چوب زد.

ورق‌الزقوم تنباکو و توتون است .

ازلی‌ها یک کتاب بیان چاپ کرده‌اند که در اول هر فصلی جمله عربی آمده و بعد به فارسی ادامه یافته. بیان عربی دیده نشده است .

اینکه کسی در ایران مقامی برای خود قائل شود و بعد به عربی سخن گوید آیا درست است .

 

 


نقل از کتاب باب کیست و سخن او چیست (بابیه – ازلیه) اثر نورالدین چهاردهی – ویرایش و حواشی مسعود رضا مدرسی چهاردهی –  تهران – سال 1397 خورشیدی - نشر آفرینش

 

 


[1] . سرپرسی سایکس =  متولد 28 فوریه 1867 (1246ش) در 11 ژوئن 1945(1324ش) درگذشت. ژنرال ، نویسنده و جغرافی دان انگلیسی بود. ژنرال  سرپرسي از مشاهير شرق شناسان  انگليسي  است. ژنرال ، نویسنده و جغرفی دان انگلیسی بود. تأليفات مهم  اين  دانشمند عبارتند از:  1 - افتخار عالم  شيعه . 2 - ده هزار ميل  در ايران . 3 - تاريخ  افغانستان . 4 - تاريخ  اکتشافات  عالم ‚ براي تأليف  اخير از انجمن  علمي  امپراطوري  به دريافت  نشان  طلا مفتخر شد. 5 - در صحراها ☞ و واحه هاي  آسياي  مرکزي ‚ اين  کتاب  با کمک بالوالا سايکس  نوشته  شده  است . 6 - تاريخ  ايران . رجوع  به  مقدمه  تاريخ  ايران  تأليف  سايکس  شود.

[2] . مکلل = آراسته شده .

[3] . فدیه = مالی که برای دفع بلا به فقرا می دهند.

[4] . کینونیت = کینونت = هست شدن – آفرینش و پیدایش.