English French German Italian Portuguese Russian Spanish


نوشته شده توسط بخش فروش کتاب   

فروش کتاب

سفارش از طریق: info@razdar.com

 


عنوان:  سلوک روحی
موضوع:   عرفان عملی – تصوف – طریقت های باطنی – مکتب روحی
نویسنده :مسعود رضا مدرسی چهاردهی
چاپ:  دوم
قطع:  رقعی
نوع جلد:  گلاسه
تعداد صفحات:  226
ناشر:   نویسنده
قیمت:  15000 تومان

در کتاب سلوک روحی این فصول را میخوانید:
معنای سلوک .سرمایه های سالک در سلوک روحی.معنای تمرکز.ذکر:ذکر زبانی .ذکر انفاسی . ذکر قلبی.
حبس نفس.صورت فکریه.نشست های سلوک.تغذیه در سلوک.خواب سالک.حالات سلوک.سموم سلوک.توانایی های سالک.اقسام اربعین.سکوت و سلوک.نقش خیال در سلوک.مهار ارتعاش.نماز سکوت.جذبه در سلوک.نتایج سلوک.
در كتاب حاضر دستوراتِ تكنیكال و شیوه‏هاى عملىِ ده‏ها مكتب از مكاتب و مسلك‏هاى سلوك روحى (طریقت باطنى) توضیح داده شده است كه بعضى از آن دستورات ،مشتركِ میانِ همه اهلِ طریقت است و بعضى دیگر میانِ برخى از شعبه‏ ها وجه مشترك است.

 

 

دسته‌بندی:  تفسیر قرآن

عنوان: قصه یوسف (بر گرفته از جلد ششم تفسیر کیوان نسخه خطی)
موضوع: یوسف پیامبر – سرگذشتنامه – قصه ها
نویسنده : عباس کیوان قزوینی – به اهتمام مسعود رضا مدرسی چهاردهی
ناشر: آفرینش
قطع: رقعی
سال انتشار:  1379
تعداد چاپ:  اول
عرض:  14.5
ارتفاع:  21.5
نوع جلد:  گلاسه
تعداد صفحات: 176
قیمت:    12000 تومان

در کتاب  قصه یوسف می خوانید:

گروبندی بر غلبۀ روم بر ایران – خواب اول یوسف – فریفتن یوسف برای بیابان – اول تنهایی یوسف به دست برادران – درد دل یعقوب با خدا – فلسفۀ ابتلاء یوسف – نسبت دادن خدا همه کار را به خودش – تکمیل استعداد نبوّت یوسف – چهار اشارۀ لفظ اوحینا مقدمۀ هفت دربند – یوسف هفت در بند – تحقیق خواب – اقرار زلیخا – 5 ماده از 120 ماده کار یوسف – خریدن یوسف همه مردم را – دیدن یوسف غذاء شد – آیۀ 57 – آیه 68 – لغات آیات – کارهای شگفت یوسف – اسرار کارهای یوسف – اقسام حقایق – تناقض های قصه یوسف – سرمایه عرفان قرآن است – بردن پیراهن یوسف به کنعان – ورود یعقوب به مصر – سجدۀ برادران یوسف را – باطن حال دینداران .

 

دسته‌بندی:  تفسیر قرآن
عنوان: تفسیر کیوان (نسخه خطی) جلد ششم
نویسنده : عباس کیوان قزوینی

موضوع:  تفاسیر شیعه – قرن 14
ناشر: آقرینش
قطع:  وزیری
سال انتشار: 1387
تعداد چاپ: نخست
عرض:  17

ارتفاع:  24.5
نوع جلد: گالینگور
تعداد صفحات:  320

قیمت:  22400 تومان

در تفسیر کیوان (نسخه خطی ) جلد ششم می خوانید :

شرح حال مفسّر – پنج ماده روش کیوان در هر دو تفسیر خود – روش تفسیر کیوان – فلسفۀ مکررات قرآن – چهار امتیاز قرآن – آداب قرائت قرآن – تمجید کتاب کشف الایات – فرق سه لغت اقتباس و حاشیه و شرح – ناروایی جنگ های خلفاء – ضرر جنگهای بعد از پیغمبر – شکایت از قصور تفاسیر مقدمۀ تفسیر کیوان – دوم مقدمۀ تفسیر کیوان – مقدمۀ سیم در اقسام هنر مفسرین – خطبۀ جلد ششم تفسیر – تفسیر سورۀ رعد – تفسیر سورۀ ابراهیم – تفسیر سورۀ حجر – تفسیر سورۀ نحل – تفسیرسورۀ بنی اسرائیل – جدول ترتیب نزول سوره های قرآن بر اساس آخرین چاپ مصر .

 

دسته بندی : شعر فارسی

عنوان :شرح رباعیات خیام «نسخه خطی» - 400 رباعی معتبر از خیام

موضوع : نقد و تفسیر شعر فارسی

نویسنده : حکیم عباس کیوان قزوینی- به اهتمام مسعود رضا مدرسی چهاردهی

ناشر: آفرینش

قطع : رقعی

سال انتشار : 1379

تعداد چاپ : اول

نوع جلد : گلاسه

تعداد صفحات :342 صفحه

قیمت : 22000 تومان

در شرح رباعیات خیام می خوانید:

وجه تسمیۀ تریاک - دشواری اثبات صانع -محاکمۀ مردم با پاپ و قطب -حس عجز ذاتی در جسم نیست - شش چیز اخلاق را فاسد می کند- چهارم نفر ابوسعید نام - معنی تدلیس و معنی تناسخ - تدلیس وکلاء عدلیه و حکماء در اقامۀ برهان - تشبیه برهان به گاو نر که شیر ندارد و عشق به گاو ماده - مجادلۀ حکیم با عارف - سرگذشت شارح در ارشادش - اعتقاد خیام به بقاء روح - معنی عشق به خدا - عدلۀ حرمت عقد انقطاع - سه مانع از اعتراض بر دنیا - اساس دین قدیم ایران که همان خلاصۀ غرض پیمبرانست - معانی میعاد و انجمن - تحقیق عشق - شاعری نزد عرب شش درجه دارد و هر درجه نامی دارد پس ششم قسم شاعر هست - احوال لبید شاعر و اول شعر او - شمردن بدیها و ضررهای می - شاعر فقط دو هنر دارد مدح بدها و ذّم خوبها - آغاز پیدا شدن شراب .

 

 

عنوان : نامه جام کیخسرو شرح مکاشفات آذرکیوان «نسخه خطی» - رساله معراجیه و مواعظ

موضوع : شرح مکاشفات آذرکیوان - شرح معراج روحانی و جسمانی و انسلاخ روحی

نویسنده : خدا جوی ابن نامدار - حکیم عباس کیوان قزوینی

ناشر Alpha Aart -New Delhi-India

قطع : رقعی

سال انتشار : 2013-2012

تعداد چاپ : اول

نوع جلد :گلاسه

تعداد صفحات : 192

قیمت : 20000 تومان

در کتاب فوق می خوانیم :

نگاهی به معراج روحی در ادیان و مکاتب روحی – شرح حال آذرکیوان – کلمات آذرکیوان – اعطای لقب کیوان از جانب آذرکیوان به فقیه امامیه عباس کیوان قزوینی – دعوت اکبر شاه از آذرکیوان – نگارش کتاب شگفت آذرکیوان در یک مفهوم به چهار زبان و ارسال آن به هند – ستایش شبلی نعمانی از آذرکیوان – کرامات آذرکیوان – شاگردان آذرکیوان – میرابوالقاسم فندرسکی از شاگردان آذرکیوان – کتابهای آذرکیوان – مزار و تاریخ وفات آذرکیوان – آذرکیوان از سرزمین ناپیدای نادیدنی – کلنی های روحی – شرح حال موبد خدا جوی ابن نامدار شارح مکاشفات آذرکیوان – آغاز مکاشفات آذرکیوان – مقدمه خداجوی ابن نامدار – گشسب اول : در باز نمودن کردار حضرتش با حالت رؤیا مشتمل بر یازده فروغ – گشسب دویم در مشاهدات حالت غیبت مشتمل بر دو فروغ – گشسب سیوم در مشاهدات حالت صحو مشتمل بر چهارده فروغ – گشسب چهارم در مشاهدات حالت خلع مشتمل بر پنج فروع .

رساله معراجیه: معنای اعتدال - سین اسم قرآنی خاتم الانبیاء(ص) - معنای خاتمیت - عقل و اجماع - آیات قرآن در اثبات معراج جسمانی - آیا معراج خاتم الانبیاء یکبار واقع شد یا بیشتر - زمان معراج جسمانی - شب و روز عالم ملکوت - روز جمعه روشن ترین روزها - غذای بهشتی مخصوص مرتبۀ محمدی - سیراب نمودن حسین (ع) اصحاب تشنه را با آب بهشتی - معنای طلب - مردم در طلب سه قسمند - مقام اعتدال براق مظهر اعتدال محمد (ص) - پنهانی نور ولایت در هزار پردۀ بشریت جسمانیت - نقصان اهل این عالم مانع ظهور نورانیت باطنیه بزرگان - بی طاقت شدن ملائکه از نور محمدی - اضافه شدن چهل نوع نور در هر آسمان به نور محمد (ص).

رساله مواعظ : طلوع آدم از افق انس و محبت - نفس انسانی سریع التشکل و حاضر برای هر تکلیف است - دو مؤمن که با هم بنشینند برنخیزند مگر به زیاده یا نقیصه - نسب جسمانی در عالم روحانی منقطع است - نحوۀ اتصال حق تعالی با خلق - معنای خلاقیت و مخلوقیت - ذات و صفات و افعال - معنای حق تعالی با همه چیز هست و هیچ چیز با حق نیست - جسم در عالم روح وجود ندارد - لزوم مجالست با پدر روحانی - تذکر مسیح (ع) دربارۀ لزوم داشتن سه صفت در همنشین - معنای لسان الله - معنای انسلاخ - مشیّت کلیه - انسلاخ تام و ناقص - پنج حالت پیغمبر نسبت به انسلاخ - تفاوت کلام الله با حدیث قدسی - طریق جستجوی همنشین مورد نظر عیسی (ع) - همه عالم یک انسان و آن صاحب زمان است.

 

عنوان : اسپری تیسم (علم ارتباط با ارواح)

موضوع : روح گرایی

نویسنده : نورالدین چهاردهی - تنظیم و ویرایش : مسعود رضا مدرسی چهاردهی

ناشر : آفرینش

قطع کتاب : رقعی

سال انتشار 1387 خورشیدی

تعداد چاپ : 2

نوع جلد : گلاسه

تعداد صفحات : 358

قیمت :20000 تومان

 

دسته بندی  : عرفان - تصوف

عنوان : گلبانگ مغز از فراسوی قانون جاذبه

موضوع :در بیان عرفان علمی و عرفان عملی - تصوف - مکتب روحی

نویسنده : نورالدین چهاردهی

به کوشش : مسعود رضا مدرسی چهاردهی

ناشر : Alpha Art-New Delhi - India

قطع :رقعی

سال انتشار : 2013-2012

تعداد چاپ : 2

نوع جلد : گلاسه

تعداد صفحات :247 صفحه

قیمت : 15100 تومان

در کتاب گلبانگ مغز می خوانید:

اصطلاحات - علوم غریبه - سلوک بدون فراگیری علم عرفان امکان پذیر است؟ - مکاشفه - مشاهده - قالب مثالی چیست - دور و کور چیست - مرگ و تولد نوع - روح کیهانی - کیوان قزوینی کیست ؟ - گفتاری از استاد - مراتب جان و شرح آن - عارف عامل به چه کارهایی قادر است - تناسخ - انواع ریاضت و مقام نیروانا - عشق - وحدت وجود - اذکار قلبی - پرسش از علمای روحی غرب و دیگر نقاط - جبر است یا اختیار یا هیچکدام - تکمله - درباره نویسنده .


دسته بندی : عرفان

عنوان: عرفان نامه  (نسخه خطی) – با مقدمه رشید یاسمی – نورالدین چهاردهی و مقاله ای از حسین صدرایی
موضوع: عرفان - تصوف

نویسنده : حکیم عباس کیوان قزوینی – مقابله و حواشی : مسعود رضا مدرسی چهاردهی

ناشر: آفرینش

قطع : وزیری

سال انتشار:1388

تعداد چاپ:  اول

نوع جلد : گلاسه

تعداد صفحات : 358 صفحه

قیمت :20000تومان

در عرفان نامه می خوانید :

فرق عرفان با علم و حکمت - عرفان صفت ینده است نه خدا - در تمرکز عرفان در خون و مغز سر - اساس علم قیافه - در امکان اکتساب عرفان با نبودن طبیعی آن - در تقسیم عرفان به علمی و عملی - در معنی وحدت وجود - در بیان خوب و بد و خیر وشر - در بیان دوزخ و بهشت - در بقاء روح انسانی - در اثبات توحید - در جذب و سلوک - در حلال و حرام - در غذای حلال واقعی - در تصرف غذا - در ریاضت خاصه و عامه - در بیان سعادت و شقاوت - در صفات متشابهه - در حقایق صفات - در کتمان عرفان - در حصر ادیان به یک شبعه - در اندازه روحانی در جامعه - در بیان عرفان عملی .

 

دسته بندی : وهابیه - خوارج

عنوان : وهابیت و ریشه های آن

موضوع : خوارج - احمد ابن جنبل - ابن تیمیه - محمد بن عبدالوهاب - شریعت سنگلجی - ابوالفضل برقعی - سر سید احمد خان هندی و...

نویسنده : نورالدین چهاردهی

تصحیح و ویرایش : مسعود رضا مدرسی چهاردهی

ناشر: آفرینش

قطع : رقعی

سال انتشار : 1394

تعداد چاپ : 2

نوع جلد : گلاسه

تعداد صفحات : 336 صفحه

قیمت 18500 تومان

در وهابیت و ریشه های آن می خوانید:

دخول به غیب عالم شهود - توحید در ادیان و مذاهب - حقانیت اسلام - وهابیت مذهب نیست مکتب است - خوارج - نظریات مجتبی مینوی درباره خوارج - خوارج نقل از کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسلام - خوارج نقل از کتاب بیان الادیان - گفتار شهرستانی در ملل و نحل درباره خوارج - نظریات پطروشفسکی درباره خوارج - احمد ابن حنبل - ابن تیمیه - محمد بن عبدالوهاب - نظرات جان ناس دربارۀ وهابیت - نظریۀ کیوان قزوینی درباره وهابیت - نظریۀ حاج زین العابدین شیروانی - نظریۀ سید جمال الدین اسد آبادی - شریعت سنگلجی - برقعی وهابی معاصر - بخشی از نظرات چهاردهی - آراء و نظریات سر سید احمد خان هندی - آراء و نظریات حبیب الله نوبخت - حبیب الله نوبخت متأثر از سید احمد خان هندی - وهابیت در پاکستان.


دسته‌ بندی : اسلام - آموزش و پرورش – تربیت خانوادگی
عنوان: سرانجام «نسخه خطی»
موضوع: تعلیم و تربیت - اسلام و آموزش و پرورش – تربیت خانوادگی – جنبه های مذهبی – اسلام – آداب زندگی انفرادی – اقسام اجتماع – آداب اجتماع
نویسنده : حکیم عباس کیوان قزوینی – با مقدمه نورالدین چهاردهی – به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی
ناشر: آفرینش
قطع:  رقعی
سال انتشار: 1394
تعداد چاپ:  1
عرض:  14.5
ارتفاع:  20
نوع جلد:  گلاسه
تعداد صفحات: 186
قیمت:  10300 تومان

در کتاب سرانجام عناوین زیر را می خوانید:

مناجات -مقدمه سرانجام-مفاسد كتاب مفت-چهار دليل مقدم بودن كار آموزي بر علم آموزي براي بچه -دليل اول

بهتري كار از علم-دو معني فطري-بهتري كار از درس-شوق بچه به كار -دليل دوم فرق قائد و سائق - دليل سوم

شوق فطري-دليل چهارم تولد فكر بچه-پروگرام ابتدائي علم غامضي شده-فوائد كار-اختلاف شوق-امتحان شوق

استعلام شوق-لزوم علماء قيافه- بيان استعداد-منشاء اختلاف-شيوع اختلاف    -منشاء نقص علوم -جنگ صليبي آخر صلح نشد-فصل ديني اساسي-تحقيق دين-مناجات در سر-لزوم احتياط -مفاسد احتياط -ضرر احتياط –مناجات -ضرر كيميا -فرق ناقص با بدبخت -ضرر دانش تنها-اجبار بچه به كار-ضرر درس بچه -باب اول از كتاب سرانجام - سه اساس اجتماع-به چاه افتادن پنج چاره جو-بشر ، مسافر دنيا بيابان  احتياج چاه پر گند-تطبيق مثل-فكر آدم بي غم-مفاسد حرف سوم-مفاسد حرف چهارمي-مسئله معاد-فرق مالكيت ذاتيه با ملك قانوني-مالكيت هاي عالم طبيعت معني كرم ذاتي - بي مانندي خدا -دو قسم از علوم خوبند-فصل دوم از باب اول در اقسام اجتماع-معني اجتماع و انفراد - مفهوم اجتماع در پنج عنوان: اول در عدد-چهار شاهد زنا-دوم مدت اجتماع -سوم مورد اجتماع (كار – علم – دين – سياست) -چهار مورد اجتماع - سه قسم اجتماع طبيعي (زبان – نژاد – وطن) -طرز طلب باران -نماز باران- اجتماع دائم و اجتماع موقت - غرض از اجتماع -آداب اجتماع -خلاصه اقسام اجتماع -اجتماعات فرعي- فصل سوم از باب اول -پنج لازم اساسي اجتماع – رياست - احتياج عرضي - احتياج طولي -رياست پنج عنوان دارد-تقسيم دوم رياست -دلال 33 دنداني - وحدت رئيس - يكي از اشعار عربي كيوان - بيان ريشه هستي - دو سرمايه زراعت –گاوراني -راه فهميدن - ديدن هر حادثه سه ديدن است - باب دوم از كتاب سرانجام كيوان در آداب زندگي انفرادي است -فصل اول در نظر شخص به خود و حدود خود و تعلقاتش - سه قسم نظر.

 

عنوان : اختلافیه

اثر : حکیم عباس کیوان قزوینی به اهتمام مسعود رضا مدرسی چهاردهی

موضوع : فلسفه - هستی شناسی - انسان شناسی

قطع :رقعی

ناشر : آفرینش

سال انتشار : 1378 خورشیدی

تعداد صفحات :148

جلد : گلاسه

قیمت : 8200 تومان

 

عنوان : باب کیست و سخن او چیست

موضوع: بابیه - ازلیه

نویسنده : نورالدین چهاردهی - ویرایش و حواشی مسعود رضا مدرسی چهاردهی

قطع : رقعی

تعداد صفحات : 360 صفحه

جلد: گلاسه

قیمت :  25000 تومان

 

 

 

 

 

***

کتب فوق به صورت pdf نیز موجود می باشد.

دسته‌بندی: فلسفه
عنوان: اختلافیه
موضوع:  فلسفه – هستی شناسی – انسان شناسی

نویسنده : حکیم عباس کیوان قزوینی – به اهتمام : مسعود رضا مدرسی چهاردهی
ناشر: آفرینش
قطع: رقعی
سال انتشار: 1378
تعداد چاپ:  اول
عرض:  14
ارتفاع:  21
نوع جلد:  گلاسه
تعداد صفحات: 148صفحه
قیمت:   5000 تومان

*****************************

در کتاب اختلافیه می خوانید:

تقسیمات اختلافات دنیا – اختلاف انواع حیوانات با یکدیگر – اختلاف جمادات با یکدیگر – اختلاف زمان ها – اختلاف امکنه با یکدیگر و با ازمنه – مقصود از اختلافات دنیا – کمال انسان – فلسفۀ آمرزش گناهان – یکی از فوائد اختلاف – تحقیق در امر تن و جان – نظر دین به تن و جان – وعدۀ مکاشفه در اسلام – توالد و ازدواج در عالم ارواح – پیدا شدن روح تازه در دین – حقیقت دین سرّ نامیدن جهاد نفس به جهاد – مراتب وجود انسان – فلسفۀ نجاست میّت – نظر قائلین به تناسخ – بی مانندی انسان در دنیا و عالم ارواح – معاد اشیاء مقام انسان – فکر انسان امتیاز خاصۀ او – ارادۀ انسان مورد تکالیف دینیه است – معنای مفهوم و موهوم – فایدۀ دین برای بشر – تشبیه افعال ثلاثه نماز به احوال سه طبقۀ مردم – یک معنی تفکر