English French German Italian Portuguese Russian Spanish
آن قوم كه سجّاده پرستند خرند
نوشته شده توسط حکیم عباس کیوان قزوینی نقل از : کتاب شرح رباعیات خیام اثر عباس کیوان قزوینی به اهتمام مسعود رضا مدرسی چهاردهی – انتشارات آفرینش – تهران سال 1379 ش   
پنجشنبه ، 30 مرداد 1393 ، 02:46

شماره مقاله220

87 . آن قوم كه سجّاده پرستند خرند

زيرا كه به زير بار سالوس درند

وين از همه طرفه‏ تر كه در پرده زهد

اسلام فروشند و ز كافر بترند

يعنى آنها كه از سجّاده ارتزاق دارند .مراد از پرستش چشم اِنعام است ،و يا مريدان كه معتقدند به سجّاده و آن را قاليچه پيغمبر مى ‏نامند و رنج دست خود را برايگان به سجّاده نشينان مى ‏دهند به گمان آنكه به خدا و پيمبر خواهدرسيد و ديون بندگى را اداء كرده خواهند بود .

و زير بار سالوس بودن اعم از سالوس فروختن و خريدن آنست آنكه مى ‏فروشد زير بار مظلمه است و آنكه مى ‏خرد زير بار كودنى است كه بسيار سنگين باريست براى آنكه حسّ كند نادانى خود را،اما از مصرع 3 و 4 معلوم مى‏ شود كه حسّ نمى ‏كنند .

اسلام فروشى با سالوس فروشى مناسب ‏تر از سالوس خرى است.

شرح رباعیات خیام

عباس کیوان قزوینی