فروش کتاب

سفارش از طریق: info@razdar.com


کتاب ذخیرة المؤمنین

در فضائل و اعمال شب و روز جمعه

و در فواید و اثرات صلوات بر محمد ص و آله

اثر

حکیم عباس کیوان قزوینی منتشر شد

قیمت : 55000 تومان

اسماعیلیه (گذشته و حال)

باطنیه – اخوان الصفا

ناصرخسرو – حسن صباح

اثر : نورالدین چهاردهی

ویراسته : مسعود رضا مدرسی چهاردهی

قیمت 90000 تومان

موجود است.

  • شرح حال ابوسعید ابوالخیر

همراه با دستور ختم رباعیات وی برای گشایش امور

به انضمام

رساله وضعیت  صحن شاه نعمت الله ولی

اثر عباس کیوان قزوینی

به کوشش : مسعود رضا مدرسی چهاردهی

قطع رقعی

178 ص

قیمت : 45000 تومان

موجود است

 

داعیان پیامبری و خدایی

اثر : نورالدین چهاردهی

ویرایش و حواشی : مسعود رضا مدرسی چهاردهی

قطع رقعی

262 ص

 

قیمت : 55000 تومان

موجود است

 

 

 

 

حج نامه «نسخه خطی»

فلسفه عرفانی – سیاسی – اجتماعی حج

به همراه ترجمه فارسی سوره حج «نسخه خطی»

از :مرحوم آیت الله شیخ ملا عباس کیوان قزوینی «رحمة الله علیه»

با مقدمه ای از : نورالدین چهاردهی

تصحیح و حواشی : مسعود رضا مدرسی چهاردهی

قطع رقعی

جلد گلاسه

ناشر : آفرینش – تهران

تعداد صفحات : 154

قیمت : 22000 تومان – موجود است

فریاد بشر

اثر حکیم عباس کیوان قزوینی

با حواشی مسعود رضا مدرسی چهاردهی
ویژه محققین و پژوهشگران

قطع رقعی

تعداد صفحات : 96

قیمت : 18000 هزار تومان – موجود است

 

 

 

 

 

 

 

میوه زندگانی

موضوع : هستی شناسی – فلسفه اسلامی – عرفان

اثر : حکیم عباس کیوان قزوینی – به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی

ویژه محققین و پژوهشگران

قطع رقعی

جلد گلاسه

چاپ دوم – 1399

تعداد صفحات: 238 صفحه

قیمت :50000 تومان- موجود است

 

 

  

 

 

عنوان:  سلوک روحی

«عرفان عملی – تصوف – طریقت های باطنی – مکتب روحی»

نویسنده :مسعود رضا مدرسی چهاردهی

چاپ دوم

قطع:  رقعی

نوع جلد:  گلاسه

تعداد صفحات:  226

قیمت:  27000 تومان – موجود است

در کتاب سلوک روحی این فصول را میخوانید:
معنای سلوک .سرمایه های سالک در سلوک روحی.معنای تمرکز.ذکر:ذکر زبانی .ذکر انفاسی . ذکر قلبی.
حبس نفس.صورت فکریه.نشست های سلوک.تغذیه در سلوک.خواب سالک.حالات سلوک.سموم سلوک.توانایی های سالک.اقسام اربعین.سکوت و سلوک.نقش خیال در سلوک.مهار ارتعاش.نماز سکوت.جذبه در سلوک.نتایج سلوک.
در كتاب حاضر دستوراتِ تكنیكال و شیوه‏هاى عملىِ ده‏ها مكتب از مكاتب و مسلك‏هاى سلوك روحى (طریقت باطنى) توضیح داده شده است كه بعضى از آن دستورات ،مشتركِ میانِ همه اهلِ طریقت است و بعضى دیگر میانِ برخى از شعبه‏ ها وجه مشترك است.

 

عنوان: قصه یوسف بر گرفته از جلد ششم تفسیر کیوان نسخه خطی

تفسیر قصه یوسف

نویسنده : عباس کیوان قزوینی – به اهتمام مسعود رضا مدرسی چهاردهی

قطع: رقعی

نوع جلد:  گلاسه

تعداد صفحات: 176

ناشر : آفرینش – تهران

قیمت:    30000 تومان – موجود است

 

در کتاب  قصه یوسف می خوانید:

گروبندی بر غلبۀ روم بر ایران – خواب اول یوسف – فریفتن یوسف برای بیابان – اول تنهایی یوسف به دست برادران – درد دل یعقوب با خدا – فلسفۀ ابتلاء یوسف – نسبت دادن خدا همه کار را به خودش – تکمیل استعداد نبوّت یوسف – چهار اشارۀ لفظ اوحینا مقدمۀ هفت دربند – یوسف هفت در بند – تحقیق خواب – اقرار زلیخا – 5 ماده از 120 ماده کار یوسف – خریدن یوسف همه مردم را – دیدن یوسف غذاء شد – آیۀ 57 – آیه 68 – لغات آیات – کارهای شگفت یوسف – اسرار کارهای یوسف – اقسام حقایق – تناقض های قصه یوسف – سرمایه عرفان قرآن است – بردن پیراهن یوسف به کنعان – ورود یعقوب به مصر – سجدۀ برادران یوسف را – باطن حال دینداران .

 

 

عنوان: تفسیر کیوان (نسخه خطی) جلد ششم

تفسیر سوره های رعد – ابراهیم – حجر – نحل – بنی اسرائیل

نویسنده : عباس کیوان قزوینی

قطع:  وزیری

نوع جلد: گالینگور

تعداد صفحات:  320

ناشر: آفرینش – تهران

قیمت:  80000 تومان – موجود است

در تفسیر کیوان (نسخه خطی ) جلد ششم می خوانید :

شرح حال مفسّر – پنج ماده روش کیوان در هر دو تفسیر خود – روش تفسیر کیوان – فلسفۀ مکررات قرآن – چهار امتیاز قرآن – آداب قرائت قرآن – تمجید کتاب کشف الایات – فرق سه لغت اقتباس و حاشیه و شرح – ناروایی جنگ های خلفاء – ضرر جنگهای بعد از پیغمبر – شکایت از قصور تفاسیر مقدمۀ تفسیر کیوان – دوم مقدمۀ تفسیر کیوان – مقدمۀ سیم در اقسام هنر مفسرین – خطبۀ جلد ششم تفسیر – تفسیر سورۀ رعد – تفسیر سورۀ ابراهیم – تفسیر سورۀ حجر – تفسیر سورۀ نحل – تفسیرسورۀ بنی اسرائیل – جدول ترتیب نزول سوره های قرآن بر اساس آخرین چاپ مصر .

 

 

 

عنوان :شرح رباعیات خیام «نسخه خطی» – 400 رباعی معتبر از خیام

بر اساس نسخه برلین

نویسنده : حکیم عباس کیوان قزوینی- به اهتمام مسعود رضا مدرسی چهاردهی

قطع : رقعی

نوع جلد : گلاسه

تعداد صفحات :342 صفحه

ناشر: ـ آفرینش – تهران

قیمت : 70000 تومان

در شرح رباعیات خیام می خوانید:

وجه تسمیۀ تریاک – دشواری اثبات صانع -محاکمۀ مردم با پاپ و قطب -حس عجز ذاتی در جسم نیست – شش چیز اخلاق را فاسد می کند- چهارم نفر ابوسعید نام – معنی تدلیس و معنی تناسخ – تدلیس وکلاء عدلیه و حکماء در اقامۀ برهان – تشبیه برهان به گاو نر که شیر ندارد و عشق به گاو ماده – مجادلۀ حکیم با عارف – سرگذشت شارح در ارشادش – اعتقاد خیام به بقاء روح – معنی عشق به خدا – عدلۀ حرمت عقد انقطاع – سه مانع از اعتراض بر دنیا – اساس دین قدیم ایران که همان خلاصۀ غرض پیمبرانست – معانی میعاد و انجمن – تحقیق عشق – شاعری نزد عرب شش درجه دارد و هر درجه نامی دارد پس ششم قسم شاعر هست – احوال لبید شاعر و اول شعر او – شمردن بدیها و ضررهای می – شاعر فقط دو هنر دارد مدح بدها و ذّم خوبها – آغاز پیدا شدن شراب .

نامۀ جام کیخسرو«شرح مکاشفات آذرکیوان » براساس نسخه خطی

از : خداجوی ابن نامدار

و

رساله معراجیه و مواعظ

در شرح معراج روحانی و جسمانی و انسلاخ روحی

از : حکیم عباس کیوان قزوینی

تصحیح و حواشی : مسعود رضا مدرسی چهاردهی

چاپ هند

قطع : رقعی

نوع جلد :گلاسه

تعداد صفحات : 192

قیمت : 40000 تومان

در کتاب فوق می خوانیم :

نگاهی به معراج روحی در ادیان و مکاتب روحی – شرح حال آذرکیوان – کلمات آذرکیوان – اعطای لقب کیوان از جانب آذرکیوان به فقیه امامیه عباس کیوان قزوینی – دعوت اکبر شاه از آذرکیوان – نگارش کتاب شگفت آذرکیوان در یک مفهوم به چهار زبان و ارسال آن به هند – ستایش شبلی نعمانی از آذرکیوان – کرامات آذرکیوان – شاگردان آذرکیوان – میرابوالقاسم فندرسکی از شاگردان آذرکیوان – کتابهای آذرکیوان – مزار و تاریخ وفات آذرکیوان – آذرکیوان از سرزمین ناپیدای نادیدنی – کلنی های روحی – شرح حال موبد خدا جوی ابن نامدار شارح مکاشفات آذرکیوان – آغاز مکاشفات آذرکیوان – مقدمه خداجوی ابن نامدار – گشسب اول : در باز نمودن کردار حضرتش با حالت رؤیا مشتمل بر یازده فروغ – گشسب دویم در مشاهدات حالت غیبت مشتمل بر دو فروغ – گشسب سیوم در مشاهدات حالت صحو مشتمل بر چهارده فروغ – گشسب چهارم در مشاهدات حالت خلع مشتمل بر پنج فروع .

رساله معراجیه: معنای اعتدال – سین اسم قرآنی خاتم الانبیاء(ص) – معنای خاتمیت – عقل و اجماع – آیات قرآن در اثبات معراج جسمانی – آیا معراج خاتم الانبیاء یکبار واقع شد یا بیشتر – زمان معراج جسمانی – شب و روز عالم ملکوت – روز جمعه روشن ترین روزها – غذای بهشتی مخصوص مرتبۀ محمدی – سیراب نمودن حسین (ع) اصحاب تشنه را با آب بهشتی – معنای طلب – مردم در طلب سه قسمند – مقام اعتدال براق مظهر اعتدال محمد (ص) – پنهانی نور ولایت در هزار پردۀ بشریت جسمانیت – نقصان اهل این عالم مانع ظهور نورانیت باطنیه بزرگان – بی طاقت شدن ملائکه از نور محمدی – اضافه شدن چهل نوع نور در هر آسمان به نور محمد (ص).

رساله مواعظ : طلوع آدم از افق انس و محبت – نفس انسانی سریع التشکل و حاضر برای هر تکلیف است – دو مؤمن که با هم بنشینند برنخیزند مگر به زیاده یا نقیصه – نسب جسمانی در عالم روحانی منقطع است – نحوۀ اتصال حق تعالی با خلق – معنای خلاقیت و مخلوقیت – ذات و صفات و افعال – معنای حق تعالی با همه چیز هست و هیچ چیز با حق نیست – جسم در عالم روح وجود ندارد – لزوم مجالست با پدر روحانی – تذکر مسیح (ع) دربارۀ لزوم داشتن سه صفت در همنشین – معنای لسان الله – معنای انسلاخ – مشیّت کلیه – انسلاخ تام و ناقص – پنج حالت پیغمبر نسبت به انسلاخ – تفاوت کلام الله با حدیث قدسی – طریق جستجوی همنشین مورد نظر عیسی (ع) – همه عالم یک انسان و آن صاحب زمان است.

 

 

عنوان : اسپری تیسم (علم ارتباط با ارواح)

نویسنده : نورالدین چهاردهی – تنظیم و ویرایش : مسعود رضا مدرسی چهاردهی

قطع کتاب : رقعی

نوع جلد : گلاسه

تعداد صفحات : 358

ناشر: آفرینش– تهران

 

قیمت :57000تومان – موجود است

 

 

عنوان : گلبانگ مغز از فراسوی قانون جاذبه

در بیان عرفان علمی و عرفان عملی – تصوف – مکتب روحی

نویسنده : نورالدین چهاردهی -به کوشش : مسعود رضا مدرسی چهاردهی

چاپ هند

قطع :رقعی

نوع جلد : گلاسه

تعداد صفحات :247 صفحه

قیمت : 50000 تومان

 

در کتاب گلبانگ مغز می خوانید:

اصطلاحات – علوم غریبه – سلوک بدون فراگیری علم عرفان امکان پذیر است؟ – مکاشفه – مشاهده – قالب مثالی چیست – دور و کور چیست – مرگ و تولد نوع – روح کیهانی – کیوان قزوینی کیست ؟ – گفتاری از استاد – مراتب جان و شرح آن – عارف عامل به چه کارهایی قادر است – تناسخ – انواع ریاضت و مقام نیروانا – عشق – وحدت وجود – اذکار قلبی – پرسش از علمای روحی غرب و دیگر نقاط – جبر است یا اختیار یا هیچکدام – تکمله – درباره نویسنده .

عنوان: عرفان نامه  (نسخه خطی)

در بیان عرفان علمی و عرفان عملی با مقدمه رشید یاسمی – نورالدین چهاردهی و مقاله ای از حسین صدرایی

نویسنده : حکیم عباس کیوان قزوینی – به اهتمام: مسعود رضا مدرسی چهاردهی

قطع : وزیری

نوع جلد : گلاسه

تعداد صفحات : 358 صفحه

ناشر : آفرینش– تهران

قیمت :70000تومان – موجود است

 

در عرفان نامه می خوانید :

فرق عرفان با علم و حکمت – عرفان صفت ینده است نه خدا – در تمرکز عرفان در خون و مغز سر – اساس علم قیافه – در امکان اکتساب عرفان با نبودن طبیعی آن – در تقسیم عرفان به علمی و عملی – در معنی وحدت وجود – در بیان خوب و بد و خیر وشر – در بیان دوزخ و بهشت – در بقاء روح انسانی – در اثبات توحید – در جذب و سلوک – در حلال و حرام – در غذای حلال واقعی – در تصرف غذا – در ریاضت خاصه و عامه – در بیان سعادت و شقاوت – در صفات متشابهه – در حقایق صفات – در کتمان عرفان – در حصر ادیان به یک شبعه – در اندازه روحانی در جامعه – در بیان عرفان عملی .

 

 

 

عنوان : وهابیت و ریشه های آن

خوارج – احمد ابن جنبل – ابن تیمیه – محمد بن عبدالوهاب – شریعت سنگلجی – ابوالفضل برقعی – سر سید احمد خان هندی و…

چاپ سوم

نویسنده : نورالدین چهاردهی – ویرایش و حواشی: مسعود رضا مدرسی چهاردهی

قطع : رقعی

نوع جلد : گلاسه

تعداد صفحات : 326 صفحه

ناشر: آفرینش– تهران

قیمت 60000 تومان – موجود است

در وهابیت و ریشه های آن می خوانید:

دخول به غیب عالم شهود – توحید در ادیان و مذاهب – حقانیت اسلام – وهابیت مذهب نیست مکتب است – خوارج – نظریات مجتبی مینوی درباره خوارج – خوارج نقل از کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسلام – خوارج نقل از کتاب بیان الادیان – گفتار شهرستانی در ملل و نحل درباره خوارج – نظریات پطروشفسکی درباره خوارج – احمد ابن حنبل – ابن تیمیه – محمد بن عبدالوهاب – نظرات جان ناس دربارۀ وهابیت – نظریۀ کیوان قزوینی درباره وهابیت – نظریۀ حاج زین العابدین شیروانی – نظریۀ سید جمال الدین اسد آبادی – شریعت سنگلجی – برقعی وهابی معاصر – بخشی از نظرات چهاردهی – آراء و نظریات سر سید احمد خان هندی – آراء و نظریات حبیب الله نوبخت – حبیب الله نوبخت متأثر از سید احمد خان هندی – وهابیت در پاکستان.

 

 

 

عنوان: سرانجام «نسخه خطی»

اسلام و آموزش و پرورش – تربیت خانوادگی – جنبه های مذهبی اسلام – آداب زندگی انفرادی – اقسام اجتماع – آداب اجتماع

نویسنده : حکیم عباس کیوان قزوینی – با مقدمه نورالدین چهاردهی – به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی

قطع:  رقعی

نوع جلد:  گلاسه

 

تعداد صفحات: 186

ناشر: آفرینش– تهران

قیمت:  30000 تومان – موجود است

 

در کتاب سرانجام عناوین زیر را می خوانید:

مناجات -مقدمه سرانجام-مفاسد كتاب مفت-چهار دليل مقدم بودن كار آموزي بر علم آموزي براي بچه -دليل اول

بهتري كار از علم-دو معني فطري-بهتري كار از درس-شوق بچه به كار -دليل دوم فرق قائد و سائق – دليل سوم

شوق فطري-دليل چهارم تولد فكر بچه-پروگرام ابتدائي علم غامضي شده-فوائد كار-اختلاف شوق-امتحان شوق

استعلام شوق-لزوم علماء قيافه- بيان استعداد-منشاء اختلاف-شيوع اختلاف    -منشاء نقص علوم -جنگ صليبي آخر صلح نشد-فصل ديني اساسي-تحقيق دين-مناجات در سر-لزوم احتياط -مفاسد احتياط -ضرر احتياط –مناجات -ضرر كيميا -فرق ناقص با بدبخت -ضرر دانش تنها-اجبار بچه به كار-ضرر درس بچه -باب اول از كتاب سرانجام – سه اساس اجتماع-به چاه افتادن پنج چاره جو-بشر ، مسافر دنيا بيابان  احتياج چاه پر گند-تطبيق مثل-فكر آدم بي غم-مفاسد حرف سوم-مفاسد حرف چهارمي-مسئله معاد-فرق مالكيت ذاتيه با ملك قانوني-مالكيت هاي عالم طبيعت معني كرم ذاتي – بي مانندي خدا -دو قسم از علوم خوبند-فصل دوم از باب اول در اقسام اجتماع-معني اجتماع و انفراد – مفهوم اجتماع در پنج عنوان: اول در عدد-چهار شاهد زنا-دوم مدت اجتماع -سوم مورد اجتماع (كار – علم – دين – سياست) -چهار مورد اجتماع – سه قسم اجتماع طبيعي (زبان – نژاد – وطن) -طرز طلب باران -نماز باران- اجتماع دائم و اجتماع موقت – غرض از اجتماع -آداب اجتماع -خلاصه اقسام اجتماع -اجتماعات فرعي- فصل سوم از باب اول -پنج لازم اساسي اجتماع – رياست – احتياج عرضي – احتياج طولي -رياست پنج عنوان دارد-تقسيم دوم رياست -دلال 33 دنداني – وحدت رئيس – يكي از اشعار عربي كيوان – بيان ريشه هستي – دو سرمايه زراعت –گاوراني -راه فهميدن – ديدن هر حادثه سه ديدن است – باب دوم از كتاب سرانجام كيوان در آداب زندگي انفرادي است -فصل اول در نظر شخص به خود و حدود خود و تعلقاتش – سه قسم نظر.

 

عنوان : اختلافیه

فلسفه – هستی شناسی – انسان شناسی

اثر : حکیم عباس کیوان قزوینی به اهتمام مسعود رضا مدرسی چهاردهی

قطع :رقعی

جلد : گلاسه

تعداد صفحات :147

ناشر: آفرینش– تهران

قیمت : 20000تومان – موجود است

 

 

 

عنوان : باب کیست و سخن او چیست

موضوع: بابیه – ازلیه

نویسنده : نورالدین چهاردهی – ویرایش و حواشی مسعود رضا مدرسی چهاردهی

قطع : رقعی

تعداد صفحات : 360 صفحه

جلد: گلاسه

ناشر: آفرینش– تهران

قیمت :  50000تومان – موجود است

 

 

تاریخ تدوین فقه جعفری (کنز رابع از کنوزالفرائد)

اثر : حکیم متأله عارف واصل آیت الله آقا شیخ ملاعباس کیوان قزوینی «رحمة الله علیه»

(1317-1240)

با حواشی : مسعود رضا مدرسی چهاردهی

ناشر : آفرینش – تهران – سال 1399

تعداد صفحات : 64 صفحه

جلد گلاسه

قیمت : 14000 تومان – موجود است

 

 

***

 

کتاب تاریخ بی دروغ

در وقایع کشته شدن ناصرالدین شاه قاجار

تألیف : علی خان ظهیرالدوله

با مقدمه : نورالدین چهاردهی

کتاب فوق به صورت pdf موجود است.

***

 

دسته‌بندی: فلسفه
عنوان: اختلافیه
موضوع:  فلسفه – هستی شناسی – انسان شناسی

نویسنده : حکیم عباس کیوان قزوینی – به اهتمام : مسعود رضا مدرسی چهاردهی
ناشر: آفرینش
قطع: رقعی
سال انتشار: 1378
تعداد چاپ:  اول
عرض:  14
ارتفاع:  21
نوع جلد:  گلاسه
تعداد صفحات: 148صفحه
قیمت:   5000 تومان

*****************************

 

در کتاب اختلافیه می خوانید:

تقسیمات اختلافات دنیا – اختلاف انواع حیوانات با یکدیگر – اختلاف جمادات با یکدیگر – اختلاف زمان ها – اختلاف امکنه با یکدیگر و با ازمنه – مقصود از اختلافات دنیا – کمال انسان – فلسفۀ آمرزش گناهان – یکی از فوائد اختلاف – تحقیق در امر تن و جان – نظر دین به تن و جان – وعدۀ مکاشفه در اسلام – توالد و ازدواج در عالم ارواح – پیدا شدن روح تازه در دین – حقیقت دین سرّ نامیدن جهاد نفس به جهاد – مراتب وجود انسان – فلسفۀ نجاست میّت – نظر قائلین به تناسخ – بی مانندی انسان در دنیا و عالم ارواح – معاد اشیاء مقام انسان – فکر انسان امتیاز خاصۀ او – ارادۀ انسان مورد تکالیف دینیه است – معنای مفهوم و موهوم – فایدۀ دین برای بشر – تشبیه افعال ثلاثه نماز به احوال سه طبقۀ مردم – یک معنی تفکر


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.