کتاب نامه (ماخذ کتاب) باب کیست و سخن او چیست

 

کتاب نامه (ماخذ کتاب)

1.     اخبار امری شماره 4 سال دهم .

2.     اختلافیه اثر عباس کیوان قزوینی.

3.     از احساء تا کرمان اثر نورالدین چهاردهی .

4.     اسرا الاثار حرف (ک – ی) اثر فاضل مازندرانی .

5.     -اسرار الاثار حرف (ر- ق) از فاضل مازندرانی

6.     اسلام شناسی ازگلدزیهر ترجمه استاد محقق علی نقی منزوی .

7.     آسیای هفت سنگ اثر باستانی پاریزی .

8.     اشراقات اثر اشراق خاوری.

9.     اقبال لاهوری اثر دکتر محمد ریاض.

10. اقداح الفلاح از اشراق خاوری.

11. امر و خلق  تألیف فاضل مازندرانی.

12. انجیل متیٰ .

13. باب الابواب .

14. بخشی از نامه رهبر فرقه ازلی دربارۀ توحید.

15. بهین سخن از  عباس کیوان قزوینی.

16. بیان الحق اثر سید عباس علوی.

17. بیان عربی از میرزا علی محمد باب.

18. بیان فارسی اثر میرزا علی محمد شیرازی (باب

19. تاریخ ایران  سرپرسی سایکس ترجمه فخر داعی.

20. تاریخ ایران اثر شش مستشرق روسی ترجمه کیخسرو کشاورزی .

21. تاریخ ایران دورۀ قاجار از رابرت کرنت واتسن ترجمه وحید مازندرانی.

22. تاریخ تمدن ایران از (ش – ویرولو).

23. تاریخ سمندر اثر شیخ کاظم سمندری .

24. تاریخ شهدای امر در دو جلد اثر محمد علی ملک خسروی نوری.

25. تاریخ شهدای قلعه طبرسی جلد اول اثر محمد علی ملک خسروی نوری.

26. تاریخ شهدای قلعه طبرسی جلد دوم اثر محمد علی ملک خسروی نوری.

27. تاریخ شهدای یزد از حاج محمد طاهر مالمیری.

28. تاریخ نبیل به عربی اثر میرزا محمد نبیل اهری زرندی.

29. تحفة‌الحرمین تألیف معصوم علی شاه (سفرنامه معصوم علیشاه به مکه و مدینه).

30. تذکرةالوفا از عباس افندی ( عبدالبها).

31. تفسیر کیوان جلد ششم اثر عباس کیوان قزوینی.

32. تقویم و تاریخ از ذبیح بهروز .

33. تقویم‌العوج تألیف حاج محمد خان کرمانی.

34. تلخیص تاریخ نبیل از اشراق خاوری .

35. تنبیه‌النائمین (لوح عمه) اثر عزیه خانم.

36. تورات (عهد عتیق).

37. توقیعات جلد سوم شوقی افندی.

38. جزوه درس فاضل مازندرانی.

39. چند بحث امری از علی اکبر فروتن .

40. خاطرات لیدی شیل(همسر سفیر انگلیس در ایران) ترجمه دکتر ابوترابیان.

41. خاطرات و خطرات اثر مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه).

42. خلاصة الاخبار ناصری اثر میرزا جعفر خان خورموجی .

43. دربارۀ باب اثر کنت گوبینو.

44. دره نجفیه از حاج محمد باقر همدانی.

45. درویش دروغین (سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای میانه) اثر آرمینیوس وامبری (خاورشناس مجاری) ترجمه فتحعلی خواجه نوری.

46. دست پنهان سیاست انگلیس در ایران اثر خان ملک ساسانی.

47. دعاوی باب نقل از حاج محمد کریم خان کرمانی.

48. رازگشا تألیف عباس کیوان قزوینی.

49. رحیق مختوم از اشراق خاوری .

50. رساله در رد باب مرتاب اثر حاج محمد کریم خان  کرمانی.

51. رساله رد نیچریه اثر سید جمال الدین اسد آبادی .

52. رساله وصیت باب .

53. رسالۀ احکام ازلیه دربارۀ احکام بابیه.

54. رسالۀ به یاد صدمین سال شهادت نابغه دوران قرةالعین از انتشارات فرقه ازلی در 52 صفحه به تاریخ ذیقعده 1368 هجری قمری.

55. رسالۀ پیدایش آیین بهائی.

56. رسالۀ خطی هفتاد و دو مقاله اثر میرزا آقا خان کرمانی.

57. رسالۀ عقاید حقه تألیف عبدالرضا خان ابراهیمی.

58. رسالۀ ماشاء الله در رد انشاء الله اثر میرزا آقا خان کرمانی.

59. روضة الصفا از محمد بن خاوند شاه معروف به میرخواند.

60. سالنامه جوانان بهائی ایران 123-122.

61. سفرنامه پولاک  اثر یاکوب ادوارد پولاک ترجمه کیکاوس جهانداری.

62. سفرنامه خراسان و کرمان اثر غلامحسین خان افضل الملک به اهتمام: قدرت الله روشنی زعفران لو  .

63. سفرنامه دیولافوا ترجمه همایون فره وشی.

64. سفرنامه سرپرسی سایکس .

65. سوسمار الدوله از رحیم رضا زاده ملک.

66. شارستان چهارچمن از بهرام بن فرهاد .

67. شمس المضیئه اثر حاج محمد خان کرمانی .

68. صحیفه عدلیه اثر باب .

69. صدمین سال قرة العین انتشار یافته توسط ازلی ها.

70. طاهره اثر حسام نقبائی.

71. طرائق‌الحقایق جلد اول از محمدمعصوم شیرازی معصوم علی شاه  با تصحیح محمد جعفر محجوب.

72. طرائق‌الحقایق جلد سوم از محمدمعصوم شیرازی معصوم علی شاه  با تصحیح محمد جعفر محجوب.

73. ظهورالحق اثر فاضل مازندرانی

74. عقل و دین از علامه میرزا ابوالفضل برقعی  – جلد اول.

75. فتنه باب از اعتماد السلطنه با حواشی عبدالحسین نوائی.

76. فرازستان از اسماعیل  تویسرکانی .

77. فرزانگان زرتشتی از رشید شهمردان.

78. فرهنگ فارسی جلد پنجم از استاد محمد معین  .

79. قاموس ایقان (خ-غ) از اشراق خاوری.

80. قرآن کریم.

81. قرن بدیع جلد اول از شوقی  افندی.

82. قهوه خانه سورات به انضمام 72 ملت اثر میرزا آقا خان کرمانی با مقدمه و تعلیقات دکتر مشکور با حواشی کسروی تبریزی.

83. کتاب چهارم درس اخلاق اثر علی اکبر فروتن .

84. کتاب مجمل بدیع در وقایع ظهور منیع.

85. کشف الغطا عن حیل العداء اثر میرزاابوالفضل گلپایگانی .

86. کشف‌الحیل سه جلد تألیف آیتی  (آواره).

87. کواکب‌الدریه جلد اول اثر آواره.

88. کیوان نامه جلد اول اثر عباس کیوان قزوینی

89. کیوان نامه جلد دوم اثر عباس کیوان قزوینی.

90. گاد اسپیک (GOD SPEACK) از مهربابا.

91. گفتاری به اختصار دربارۀ آئین بهائی انتشار یافته از محفل بهائیان.

92. گوشه ای از تاریخ از طرف بهائیان 1357/12/2 شمسی.

93. لغت نامه (حرف – ب) اثر محمد دهخدا.

94. مائده آسمانی جلد پنجم از عبدالحمید اشراق خاوری.

95. متمم بیان به زبان عربی اثر یحییٰ صبح  ازل.

96. مجله شرق ارگان کمیسر خارجی شوروی – مقالۀ «یک روحانی سیاسی» در اوت 1924 و 1925 اثر کینیاز دالگورکی سفیر دولت تزاری .

97. مجله نشر معارف امری سال اول شماره 5 .

98. محاضرات اثر اشراق خاوری.

99. مختصری از دستورات بیان .

100. مذاهب آسیایی از کنت گوبینو .

101. مذاهب ملل متمدنه :تاریخ سید علی محمد معروف به باب اثر لویی

آلفونس دنیل نیکلا(مسیو نیکلا).

102.معارف بهائی جزوه 5.

103. معراج‌السعادة از حاج زین‌العابدین خان کرمانی.

104.مقالات از میرزا فتحعلی آخوند زاده .

105. مقاله سیاح (چاپ ژلاتین در 135 صفحه).

106. مقدمۀ ادوارد برون بر نقطةالکاف.

107.مکتوبات از آخوندزاده .

108.مناجات نقطة اولیٰ به زبان عربی چاپ سنگی در 197 صفحه.

109. مینو دریا باب‌الجنة از سید محمد علی گلریز .

110. میوه زندگانی تصنیف عباس کیوان قزوینی  .

111.  ناسخ التواریخ جلد قاجاریه تالیف سپهر .

112. نامه آقای عبود صالحی.

113. نامه محمد صادق ابراهیمی رهبر فرقۀ ازلی.

114. نجم ثاقب اثر وفائی شوشتری.

115. نخستین جنبش جمهوری در جهان از عبدالحسین شهیدی صالحی

116. نسخه خطی کتاب آیت الله آقا شیخ جواد رشتی (پاسخ پرسشهایی در اصول عقاید شیخیه و بابیه).

117. نشر معارف امری شماره‌های 11-14-15 .

118.  نشریۀ «طرح عمومی» شماره 8 از انتشارات بهائی ها.

119. نقطةالکاف اثر حاج میرزا جانی کاشانی به کوشش ادوارد برون چاپ لیدن.

120. نه مجموعه رئوس مسائل تاریخی به امر بهائی.

121. نور حقیقت از حسین علی خان مصباحی.

122. هزار و یک کلمه (نسخه خطی) تصنیف عباس کیوان قزوینی.

123. هشت بهشت تألیف میرزا آقاخان کرمانی در معیت شیخ احمد روحی.

124.  هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی.

125  . هفتاد و دو ملت اثر میرزا عبدالحسین مشهور به میرزا آقاخان کرمانی .

126  . الواح اثر نقطۀ اعلیٰ (باب) به کتابت سید حسین کاتب .

127. یادداشت های علامه محمد قزوینی  جلد هشتم.

128. یک سال در میان ایرانیان دو جلد تألیف ادوارد برون ترجمه ذبیح‌الله منصوری.

 

نقل از کتاب باب کیست و سخن او چیست (بابیه – ازلیه) اثر نورالدین چهاردهی – ویرایش و حواشی مسعود رضا مدرسی چهاردهی –

تهران – سال 1397 خورشیدی – نشر آفرینش

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.