نظریه چهاردهی دربارۀ بابیه و ازلیه (نظریۀ مؤلف)

  نظریه چهاردهی دربارۀ بابیه و ازلیه (نظریۀ مؤلف) پدر اوتار مهربابا که زرتشتی و اهل یزد بود به هند رفته ازدواج کرد و یکی از فرزندانش مهربان بود که بعدها به مهربابا شهره گردید و مدعی مقام اوتار گشت. اوتار یعنی تجسد خدا در لباس بشری و در کتابی به نام «گاداسپیک» (خدا سخن می‌گوید) مدعی گشت […]

تکلمۀ تحقیقات بابیه

  تکلمۀ تحقیقات بابیه در تحقیقات خود به رساله ای کوچکی به قطع جیبی برخورد کردم که اثر فرزانه بی‌همتا میرزا آقاخان کرمانی بود (که یار غار شیخ احمد روحی بوده و هر دو تن داماد صبح ازل و از پیروان پا برجای سید جمال‌الدین اسدآبادی همدانی بودند که مسمیٰ به      «ماشاءالله بر رد انشاءالله»  بود اکنون یادی از دوست دانشمندم […]

توبه نامه باب

توبه نامه باب باب را در ایام ولیعهدی ناصرالدین شاه در تبریز محاکمه کردند و توبه‌ نامه را در آن محضر نوشت و این سند در کتابخانه مجلس جمهوری اسلامی ایران مضبوط است. در ایام سلف که بهائیان نفوذی بهمزده بودند درصدد از بین بردن این سند برآمدند حریقی ایجاد کرده و در این آتش سوزی سه تابلو […]

قوانین بابیه

  قوانین بابیه اینک شمه‌ای از قوانین بابیه را ذکر می‌کند . تدخین و تریاک و مسکرات و پیاز و سیر و ترب و گوشتهای قدید خشکیده و ادویۀ نهی شده و این دستور در تسخیرات و سلوک صوفیه رفتار می‌شود . طبخ غذا با بخار باشد نه آتش. ظروف باید از احجار نفیسه یا مُذَهَب و […]

نقل از هزار و یک کلمه کیوان و نقطة الکاف اثر حاجی میرزا جانی کاشانی در دورۀ بابیه و حروف حی

نقل از هزار و یک کلمه کیوان و نقطة الکاف اثر حاجی میرزا جانی کاشانی در دورۀ بابیه و حروف حی –          نگارش رساله ای عربی توسط یحیی صبح ازل –          باب به فتوای سه تن از علمای تبریز به دار آویخته شد در کتاب «تاریخ ایران» اثر رابرت کرنت واتسن ترجمه وحید مازندرانی در صفحه 323 آمده :  سید […]

پرسش از پیشوای ازلیه و پاسخ آن

پرسش از پیشوای ازلیه و پاسخ آن –          نامه ای شش صفحه ای نسخه خطی رهبر فرقه ازلیه به نویسنده –          مناجات از رهبر ازلیه –          بخشی از مکتوب پیشوای ازلی دربارۀ توحید آثار ازلی‌ها که منتشر می‌شد از محمد صادق ابراهیمی به قیمت نازل خریداری کردم وقتی که کتاب «هشت بهشت» به دستم رسید در مقدمۀ کتاب مطالبی […]

پاسخ به عبدالبهاء نقل از لوح عمه تنبیه النائمین

پاسخ به عبدالبهاء نقل از لوح عمه تنبیه النائمین –        حرام بودن خرید و فروش چهار چیز در بابیه   «  پاسخ به عبدالبها » عباس افندی نامه‌ای به عمۀ خود عزیه خانم خواهر بزرگ صبح‌ازل نوشته که پدرم نیز برادرت بود چرا از وی رو گرداندی و به ازل پیوستی این نامه در بین حزب بهائیه به «لوح عمه» مشهور […]

مناجات قرة العین

مناجات قرة العین –          نحوه قتل قرة العین –          کشتار وحشیانه قاجاریه دلیل گرایش مردم به بابیه   «  مناجات طاهره » اینک مناجات طاهره را در زیر نقل می کند : « الهی الهی به حق ذات اعلایت که نفس مقدس اوست و به حرمت کینونیت ابهایت که ثمره فطرت اوست و به حق انیت قدیمت که آیت […]

اشعار قرة العین

اشعار قرة العین فرقه ازلی ها رساله ای در ذیقعده 1368 هـ . ق در 52 صفحه به نام « به یاد صدمین سال شهادت نابغه دوران قرةالعین منتشر ساختند. اشعار زیر منسوب به طاهره است . به عرش جان چو تو جانانه بود که قهر از عارضت افسانه بود *** به زیر دام زلفت دانه بود […]

تلقینات شبح برای ایجاد دین تازه به طلبه ای قبل از باب شیرازی

  تلقینات شبح برای ایجاد دین تازه به طلبه ای قبل از باب شیرازی به جمعی از طلاب که از محضر عالِمِ وحیدِ ربّانی آقای آخوند ملاحسین (مشهور به فاضل اردکانی بودند) برخوردم كه می گفتند وقتي آخوند ملاصادق نامي از اهل اردكان که عالِمی بسیار جلیل و بزرگی بود وارد بر فاضل اردکانی شد ، فاضل […]