نحوه قتل کسروی

اثر : نورالدین چهاردهی

كسروى در روز هشتم اردیبهشت در خیابان حشمت الله در قرب منزلش از جانب مرحوم نواب صفوى مجروح شد و در بیمارستان بسترى گردید.

    كسروى در سال 1324 ھ . ش در ساعت ده صبح  دهم اسفند ماه در دوران نخست وزیرى قوام السلطنه در شعبه 7 بازپرسى كه بازپرس بلیغ نام داشت با حداد پور كه در دفتر كسروى كار میكرد حاضر شده و از طرف سید حسن و برادرش سید حسین امامى و شخصى به نام نقشینه مورد سوء قصد قرار گرفتند و كسروى و حداد پور به قتل رسیدند و جنازه هر دو تن به بالاى كوه آپك حمل گردید و در آن مكان مدفون گردید برادران امامى در زندان موقت واقع در ساختمان شهربانى محبوس گردیدند، و این ناچیز در زندان موقت خدمت میكردم و بارها برادران امامى را دیدم بعد چهار صد تن از تجار بازار به دادگسترى مراجعه نمودند و خود را در قتل كسروى و حداد پور شریك جرم معرفى كردند و هزینه وكلاى مدافع را باتمانقلیج تاجر تأدیه كرد و برادران امامى آزاد شدند.

نقل از داعیان پیامبری و خدایی چاپ دوم – تهران – نشر آفرینش – سال 1399 خورشیدی – ویرایش و حواشی از مسعود رضا مدرسی چهاردهی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.