ترتیب نزول سوره های قرآن

مقاله شماره 520

 

مطابق آخرین چاپ مصر که در سنه 1352 چاپ شده که اول علق و آخر نصر است

مکی 86 سوره است والحق 85 لنزول النصر بمنی فلاوجه لعدّه مدینا

 

 

 

1. علق

2. قلم مگر 17 آیه که مدنی است از 17 تا 32 و 48 تا 50

3. مزمّل مگر سه آیه 10 و 11 و 20

4. مدثّر

5. فاتحه

6. ابی لهب

7. تکویر

8. اعلی

9. لیل

10.فجر

11.ضحی

12.الم نشرح

13.والعصر

14.عادیات

15.کوثر

16.تکاثر

17.ماعون مگر چهار آیۀ مؤخر

18.جحد

19.فیل

20.فلق

21.ناس

22.اخلاص

23.والنجم مگر 22

24.عبس

25.قدر

26.والشمس

27.بروج

28.والتین

29.لأیلاف

30.القارعة

31.القیامة

32.الهمزة

33.المرسلات مگر 48

34.ق مگر آیه 38

35.البلد

36.الطارق

37.القمر مگر 44 تا 46

38.ص

39.المص مگر 162 تا 170

40 .جن

41.یس

42.فرقان

43.فاطر

44.مریم مگر 58/81

45.طه مگر 130/131

46.واقعه مگر 81/82

47.شعرا مگر 197/224 تا آخر

48.نمل

49.قصص مگر 53 تا 55 و در جحفه اثناء هجرة 85

50.اسرا مگر 26/22/23/57/73/ تا 80

51.یونس مگر 40/94/95/96

52.هود مگر 12/17/114

53.یوسف مگر 1/2/3/7

54.حجر مگر 87

55.انعام مگر نه آیه

56.صافات

57.لقمان مگر چهار 27 تا 29

58.سبا مگر ششم

59.زمر مگر 52 تا 54

60.مؤمن که غافرهم نامند مگر 56 و 57

61.فصلت حم سجده

62.شوری مگر 23 و 24 و25 و 27

63.زخرف مگر 54

64.دخان

65.جاثیه مگر 14

66. احقاف مگر 10 و 15 و 35

67.ذاریات

68.غاشیه

69.کهف مگر 28 و 83 تا 101

70.نحل مگر سه آیه در آخر سوره

71.نوح

72.ابراهیم مگر 28 و 29

73.انبیا

74.مومنون

75.الم سجده مگر 16 تا 20

76.طور

77.ملک

78.حاقه

79.معارج

80.نباء

81.نازعات

82.انفطار

83.انشقاق

84.روم مگر17

85.عنکبوت مگر 1 تا 11

86.مطففین آخرین سوره مکی است


مدنی 28 سوره است به انضمام قرب صد آیه از سور مکیّه والحق 27 لمامرّ

1. بقره

2. انفال الا سبع آیات 20 تا 26 که مکی است.

3. آل عمران تماماً

4. احزاب تماماً

5. ممتحنة

6. نساء

7. زلزله

8. حدید

9. محمد مگر 13 که در راه اثناء هجرة نازل شده است.

10.رعد

11.الرحمن

12.انسان

13.طلاق

14.بینه

15.حشر

16.نور

17.حج مگر 52 تا 55 که بین مکه و مدینه نازل شده است.

18.منافقون

19.مجادله

20.حجرات

21.تحریم

22.تغابن

23.صف

24.جمعه

25.فتح در راه بعد انصراف از حدیبیه نازل شده است.

26.مائده

27.توبه مگر دو آیه در آخر

28.نصر در حجة الوداع به منی نازل شده و در عداد مدنی است.

جمع 114 سوره و 6236 آیه است نزد كوفى

(116(113(111)

میان مكى ‏ها كه 86 سوره است 52 خالص است.

میان مدنى‏ ها كه 28 سوره است 22 خالص است.

كیوان گوید كه شاید مراد قدماء از مكى مانزل قبل الهجرة و از مدنى مانزل بعدها بوده لذا نصر را با نزولش در منى مدنى نامیده‏اند پس باید منزل حقیقى را آیه قرار داد نه سوره و سوره را از باب مجاز بالغلبة مكى یا مدنى نامید یعنى بیشتر آیات آن سوره اگر پیش از هجرت نازل شده آن را مكى نامید مانند قلم و كهف كه از هر یك هیجده آیه در مدینه و مانند انفال كه هفت آیه‏اش در مكه آمده، گرچه هنوز معلوم نشده كه اصطلاح سوره به معنى كنونى در مكه یعنى پیش از هجرت بوده یا آنكه آن وقت از گرفتارى‏هاى گوناگون حال و مجال اصطلاح قرار دادن نداشتند و همه اصطلاحات كه نشانه سر فارغ است در مدینه بوده بلكه پس از رحلت حضرت رو داده زیرا حضرت تا زنده بود و در عهد ابى بكر نیز جنگ‏هاى پى در پى داخله عربستان شاغل وقت و حال بود و هنوز قرآن صورت مصحفى به خود نگرفته بود و در عهد عثمان به گِرد كردن او گرفت، لذا مصحف عثمان نامیده شد یعنى عثمان آن را مصحف ساخت و شش نسخه به خط خود نوشت (یا به امر او) و یكى در خانه خود نگه داشت و پنج را به مدینه و مكه و شام و بصره و كوفه داد و بعد هر چه قرآن در دنیا هست از روى آن شش مصحف نوشته شده.

تفسیر کیوان جلد ششم

عباس کیوان قزوینی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *