ریشه تصوف |The Roots of Sufism

مقاله شماره 125

مقدمه سیم‏

براى ایقاد[1] اذهان خوانندگان و تنویر[2] افكار پر قوۀ ایشان و تسهیل امر و مزید بصیرت و ایقاظ [3]و ازعاج[4] از غفلت و فتور[5] لازم است التفات به چند مقدمه كه در مطاوى[6] كتب متنوعه منطبعه منتشره این ناچیز است.

اول در فریده هیجدهم از پنجاه فریده كتاب میوه زندگانى، اقسام ریاسات دینیه از پیش نمازى و فتوى‏ و قطبیت نوشته شده و لازم از آن عبارت (براى نگارنده تا گفتم و نمودم) است در صفحه 105 و 107.

دوم در مقدمات جلد اول تفسیر كیوان صفحه (5) و در جلد اول كیوان نامه صفحه 183 و در آخر حج نامه در عنوان ظهور امام صفحه 58.

سوم در جلد دوم كیوان نامه صفحه 15 و 16 كسى از واردات مكروهه من تا (خیر او است) و آن خیر، كتاب استوار شد، كه مندرجاتش همه معلومات حاصله از هفده‏سال ریاست ارشاد این ناچیز است كه خودم به همه آنها عمل مى‏نمودم، به عنوان اسرار مخصوصه اقطاب عالیه تصوف، و اگرآن هفده‏سال عمر این ناچیز صرف در ارشاد و استكشاف [7] اسرار نشده بود اسكلت [استخوان‏بندى‏] [مواد قویمه‏] استوار بسته نمى‏شد و به این رایگانى به دست خوانندگان نمى‏آمد.

و نیز صفحه 106 تا 136 حالا كیوان مى‏خواهد بداند كه حقیقت تصوف نزد كیست، تا خود را به او بسپارد تا صفحه 141 حالا كیوان تازه فهمید كه مبناى تصوف چیست، تا صفحه 151 كه آغاز محاكمه كیوان است با یكى از اقطاب خودش، و این محاكمه تا صفحه 166 طول مى‏كشد، و خواندن همه این شست صفحه لازم است براى مقدمه استوار، و نیز صفحه 167.

چهارم كتاب رازگشا كه دویست و پنجاه صفحه است، همه لازم است به ویژه صفحات 115 و 158 و 162 و 147 و این كتاب كنز[8] هفتم از كنوزالفرائد است كه‏ پاسخ پنجاه پرسش فضلاى عصر است راجع به تصوف و هر پرسشى به جاى یك فریده ذكر شده و نیز كتاب بهین سخن «خیرالاحكام» كه پاسخ دوازده سوأل راجع به تصوف است، كه پس از انزوا و انداختنم خرقه قطبیت را از دوش با همت افاضل عصر كه به شگفت اندر بودند از این یگانه گذشت بى‏مانند من، یك یك نوشتند و پرسیدند، من آن پاسخها را گرد آورده، نام بهین سخن برآنها نهاده، طبع و نشر دادم با كتاب رازگشا در یك جلد است و دیگ جوش و نیاز، و نظام‏نامه شبهاى جمعه صوفیان، همه آنجا است.

لذا در كتاب استوار (رازدار) عین آنها تكرار نشده و حواله به آنجا شده و از بابت دیگ جوش و نیاز آن چه در آنجا نیست در این جا نوشته شد، پس هر دو براى تكمیل مطلب محتاج به یكدیگرند.

خواننده باید، رازگشا[9] و بهین سخن و كیوان نامه را با استوار، كتب اربعه تصوفى بداند كه چیزى از رازهاى مهم تصوف بلكه غیرمهم نیز باقى نمانده كه در مطاوى[10] این چهار كتاب نباشد.

کتاب استوار رازدار

اثر عباس کیوان قزوینی


[1] . ایقاد: برافروختن

[2] . تنویر: روشن كردن

[3] . ایقاظ: هوشیار ساختن – آگاه كردن

[4] . ازعاج : از جاى برانگیختن – برخیزانیدن – جنبانیدن

[5] . فتور: سستى – ضعف

[6] . مطاوى: پیچیدگیها – حلقه‏ها

[7] . استكشاف: طلب كشف كردن – جستجو

[8] . كنز: گنج – گنجینه

[9] . كتاب رازگشا: در دویست و پنجاه صفحه در قطع رقعى به‏دست حضرت كیوان چاپ و منتشر شده، به یارى مولایم كیوان در چاپ مجدد آن كه به وسیله این بنده آستان صورت مى‏گیرد، كتب فوق‏الذكر با قطع وزیرى منتشر و على‏الاحتمال شماره صفحات فوق‏الذكر تغییر مى‏یابد.

[10] . مطاوی : پیچیدگی ها ، حلقه ها

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *