هر کسی که به مطالعه و بررسی سازمان یابی [ساختاری] صورت ظاهری و نیز محتوایی صوفیه می پردازد کتاب سلسله های صوفیه اثر استاد چهاردهی یک منبع مهم و مرجع بسیار با اهمیت است که آرزو می کنیم به طور وسیع در دسترس قرار گیرد.

آناماری شیمل

بن سپتامبر 2002

اینك شرح حال مشایخ و اقطاب ذیلا نقل میگردد

  شماره مقاله : 94 اینك شرح حال مشایخ و اقطاب ذیلا نقل میگردد: آقاى خاورى از مشایخ سلسله صفى بسم الله الرحمن الرحیم یا على مدد در تاریخ  39/6/26 فقیر بى بضاعت اسم شریعتى حسن خاورى خراسانى پسر مرحوم حاجى ابراهیم مسقط الراس و اقامت مشهد مقدس متولد 1285 قمرى در تاریخ 1311 قمرى […]

كیوان قزوینى كیست | Who is keyvan ghazvini

شماره مقاله 126 از نیمه دوم قرن دوم هجرى به نام صوفى و تصوف برخورد مى‏ كنیم كه پس از طى یك قرن سلسله ‏هاى تصوف به نام هاى مختلف عرض وجود كردند و نسبت بهم متباعد و متباغض بودند و آداب و رسومى پدید آمد و مشایخ براى خود القابى عنوان كردند و به […]

ریشه تصوف |The Roots of Sufism

مقاله شماره 125 مقدمه سیم‏ براى ایقاد[1] اذهان خوانندگان و تنویر[2] افكار پر قوۀ ایشان و تسهیل امر و مزید بصیرت و ایقاظ [3]و ازعاج[4] از غفلت و فتور[5] لازم است التفات به چند مقدمه كه در مطاوى[6] كتب متنوعه منطبعه منتشره این ناچیز است. اول در فریده هیجدهم از پنجاه فریده كتاب میوه زندگانى، […]

آثارى كه مطالعه آنها درباره عرفان و تصوف ضرورت دارد

شماره مقاله : 124 هر گاه كسى بخواهد در علم عرفان و تصوف غور و بررسى كند بر وى واجب و ضرورى است كه سه اثر این ناچیز را بشرح زیر بخواند . 4- خاكسار و اهل حق چاپ ثانى . 2- سلاسل صوفیه ایران . 3- سیرى در تصوف چاپ ثانى كه مكمل مباحث […]

احضار روح

شماره مقاله : 123 ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك این صفحه در غرب و آمریكا وسیله ارتباط مبتدیان مكتب معرفت‏ الروح با ارواح مى ‏باشد. این صفحه یا (پلانشت) كه یك تخته چوبى است كه […]

عطار

مقاله شماره 122 اول درباره عطار بشرح زیر به بحث مى ‏پردازد . بزعم این ذره نادار عطار از بندهاى اوهام گسسته و به مقام عشق و تجرد رسیده و به حقیقة الحقایق پیوسته است و در زمره مرید و مرادى نبود و داراى علوم عصر خود بود و چون مفهوم فیلسوف در قرن ماضیه […]

مولوی (مولانا)

مقاله شماره 121 مولوى فرماید : عقل اول راند بر عقل دوم ماهى از سرگنده گردد نى ز دم حكما در ایجاد عوالم هستى كه به اراده ازلى در هستى كل عقول عشره قائل شده ‏اند. و در ایجاد موجودات به سبب علت و معلول همین ده عقل را اعتبار داده ‏اند. و عقل اول […]

استدراك

شماره مقاله : 120 در پایان مباحث كتاب (سیرى در تصوف) كه اكنون چاپ ثانى آن مى ‏باشد در این فصل خلاصه گفتار و برهان و نظرات این ناچیز كه نتیجه پنجاه سال تحقیق علمى و عملى را در بر دارد كه با نوك مژگان و رنج فراوان و انجام ریاضت‏هاى صعب دور از باور […]

حلاج

شماره مقاله : 119 حسین بن روح مشهور به حلاج در سنه 244 هـ .ق در نزدیكى بیضاى فارس متولد شد و بعد به شوشتر آمده نزد سهل شوشترى وارد طریقت گردید . محل خانقاه سهل در شوشتر مكانى بود كه اكنون خارج شهر میباشد و به نام (مقام صاحب) نامیده مى‏ شود. حلاج با […]

اصطلاحات خانقاهى و عرفانى | Terms monasteries and mystical

شماره مقاله: 118 تا كنون عرفا و صوفیه براى درك مفاهیم سخنان خود رساله یا كتابى تدوین كرده ‏اند كه این شروح با هم مغایر بوده و بطور كلى نتوان بدان كلیت داد مانند شاه نعمةالله رساله ‏اى در این باب نوشته كه در هند چاپ گردید و صفى على ‏شاه بحرالحقایق را نوشت و […]