موضوعات:

 ایران آیین – Iran ayin

عرفانِ امر به معروف و نهی از منکر

 عرفان کاربردی

معنای معروف در قرآن

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام

اصول دین و فروع دین

 سیره محمد ص  و علی مرتضی ع

 

 

 

 

در تراک آفرینش و تکامل حیات درباره‌ی موضوعات زیر صحبت شده است

وحدت وجود

فیض اقدس (صادر اول)

فیض مقدس (عالم جبروت)

معنای واجب الوجود و ممکن الوجود

قوس نزول (عالم‌ مثال نازل)

قوس صعود (عالم مثال صاعد)

معنای جوهر کشی

زمان دهر سرمد

ماتریالیسم دیالکتیک-ماتریالیسم تاریخی

توتم پرستی

اعیان ثابته

قدیم و حادث

سیر تکاملی سلوک روحی

فیض اقدس اندیشه الاهی

فلک‌ الافلاک (فلک محیط) عقل اول

دوتا بودن زمین

برتری روحی آدمیان خشکی از آدمیان آبها و دریاها

تعدد عوالم

سرزمین صاحبدلان نادیدنی- شهرهای پنهان معنوی

نو شدن خلقت آفرینش دم به دم

تفاوت معراج روحی (انسلاخ بدن) با

  برون فکنی ‌و‌ خروج روح از بدن


تفاوت معراج روحی (انسلاخ بدن) با

  برون فکنی ‌و‌ خروج روح از بدن


شرح سلوک های انحرافی و روش صحیح تمرکز

۱_ مبارزه با خواطر ردیه به مدد ذکر

۲_ مانترا یا ذکر بی معنا (بیراهه سلوک)

مضرات و صدمات گشودن چاکراها
(نحوه‌ی صحیح گشودن چاکراها )

 تفاوت وحی با رؤیا (نحوه نزول وحی بر محمد ص) 

 تراک 1

۱- تفاوت وحی با رؤیا(تراک 1و2)

2- ذهن خوانی دکتر سروش ذهن پیغمبر اسلام ص را.(تراک 3)

3- حوزه وسیع خدمات فرشتگان در گستره خلقت (تراک 3)

4- تفاوت نحوه و شرایط نزول وحی بر محمد ص بر دیگر پیامبران (تراک 4)

5- پیرو فلسفه مادی (طبیعیون) بودن دکتر عبدالکریم سروش (تراک 5)

6- طی نمودن مراحل سلوک و فایز شدن به معراج روحی.(تراک 5)

 تفاوت وحی با رؤیا ( نحوه نزول وحی بر محمد ص ) 

 تراک 2

1. ذهن خوانی دکتر سروش ذهن پیغمبر اسلام ص را

2. حوزه وسیع خدمات فرشتگان در گستره خلقت

تفاوت نحوه و شرایط نزول وحی بر محمد ص بر دیگر پیامبران

1. پیرو فلسفه مادی (طبیعیون) بودن دکتر عبد الکریم سروش

2.طی نمودن مراحل سلوک و فایز شدن به معراج روحی

توضیح و اصلاح یک خبر اشتباه

 

  این تصویر کیوان قزوینی نیست عکس آیت الله شعرانی است

هو

   چندی پیش در فضای مجازی عکس حضرت آیت الله شعرانی به نام تصویر حکیم آیت الله عباس کیوان قزوینی به اشتباه منتشر گشت . پس از جستجو و تحقیق در این زمینه مشخص شد که این تصویر مربوط به حضرت آیت الله شعرانی است .

   عکسهایی که از حکیم عباس کیوان قزوینی در دست داریم عبارتند از تصاویری که به این نوشتار ملحق و در جلد ششم تفسیرکیوان نشر آفرینش سال 1387 خورشیدی منتشر گشته است:

اول تصویری  که یکی از شاگردان کیوان از او تمنای تصویربرداری نموده و کیوان اجازه داده و بر روی صندلی نشسته و دو تن از ارادتمندان وی در آن تصویر دیده می­شوند. تصویر مذکور در ابتدای جلد چهارم تفسیر کیوان به سال 1311 خورشیدی تهران قطع وزیری کاغذ کاهی جلد چرمی منتشر گشته است .

تصویر دیگر در صفحه آغازین کتاب هفت رساله (گفتارهایی از کیوان) توسط نشر فتحی به انتشار درآمده است.

آخرین تصویر دوره حیات کیوان زمانی است که خود ایشان با تمرکز روحی مکلّف به ارائه تصویری از خود می گردد.

لذا دو قالیچۀ ذرع و نیم بر پشت سر خود آویزان نموده عکاس باشی را خبر می کند و کتابی در دست گرفته قلمی لای دو انگشت دارد و رو به دوربین نگاه کرده است این تصویر آخر، جهت ارتباط روحی با حضرتش گرفته شده است .

لازم به ذکر است دفتر حضرت آیت الله حسن زاده آملی این عکس را متعلق به آیت الله شعرانی دانسته و با جستجوی در فضای مجازی (سایت های متعدد) نیز تصویر فوق تأیید گردیده که متعلق به آیت الله شعرانی است.  

مسعود رضا مدرسی چهاردهی