فصل من شرح الحكيم عمر ابن الخيّام فى تفسير سبحان الملك القهّار

شماره مقاله 495 اينك با رجاء واثق به عفو دانشمندان نقل عبارت آن دو رساله را مى ‏نمايد بعينهما . پاك پادشاهِ دادارِ ايزدِ كاميابِ خود هست كه آغاز چيزها از او است و انجام و بازگشتِ همه چيزها بِدوست .جوهر[1] نيست كه به پذيرفتن انهدا و متغيّر گردد .و عَرَض نيست كه وجودِ جوهر […]

فريده گركيه

شماره مقاله 595 فريده گركيه 24 در گرك لفظى تركى كه در چند مورد به كار مى‏ رود گرك بر وزن فلك به گافِ فارسىِ مفتوح و راءِ مفتوح و كاف تازى ساكن ،لفظى است كه تركان در چند مَوردِ مختلف استعمال مى ‏كنند به جاىِ  فعل امر و صفت و گاهى با موصوفش مركّب […]

حسين در كربلا آب توليد نمود به قدرت ولايت كليه

شماره مقاله 703 درشام آل محمد و روز عاشورا كه مظهر جذب كل دچار شدت بی فرج بود به حدی كه أن‌ اَبی الضّیم استنصار نمود و به صیغۀ استفهام انكاری یا توبیخی هَل مِن ناصِرٍ فرمود پس تمام ممالك وجود و اصقاع غیب و شهود متزلزل و همه چون جان به لب آمده به […]

يادداشت های علامه قزوينی

شماره مقاله787 در جلد ششم يادداشت‏هاى علامه قزوينى صفحه 272 مرقوم داشته ‏اند :(كيوان حاج ملاعباسعلى رجوع شود به ورقه لاى تفسير قرآن او (جلد اول) كه جلد بنفش رنگ دارد و به قطع وزيرى است براى تفصيل كتبى از مؤلفات ايشان كه براى كتابخانه ملى و كتابخانه مدرسه السنه شرقى فرستادم امروز 28/6/23) . […]

نوشتار پروفسور بلوشه

شماره مقاله787 كتابخانه ملی 1   – 12 نوامبر 1929 دوست عزيز من شكى نيست كه كتابخانه ملى هديه مؤلفات آقاى حاج ملاعباسعلى كيوان را با كمال سپاسگذارى خواهد پذيرفت. تصوف يكى از مباحثى است كه هميشه از همه بيشتر طرف توجه و ميل قلبى من بوده است زيرا كه حقيقت به طور حتم مافوق كليساها […]

نامه هاي علامه محمد قزويني به كيوان

شماره مقاله786 اولاً دانشمندى و ديندارى دو مفهوم متخالفند و قليل‏ المصداق كه وجود خارجى كمتر به خود مى‏پذيرند .توده بشر بيشتر فاقد اين هر دو مفهومند بى آنكه خودشان معترف باشند بلكه لاف فاقدين بيش از واجدين است . ميان هر دو مفهوم متخالف نظر به مصداق خارجى آنها يكى از چهار نسبت (نسب […]

مقاله مرحوم صدرايي

شماره مقاله785 مقاله صدرايی حس طلب بارقه‏اى است كه هيچ ذره از آن خالى نيست و همان حس است كه هر ذره را به شوق رو به كمال خود مى‏ كشاند و چون در بشر ادراكات و حواس و انتقالات بالقوه بيش از سايرين است لذا شوق كمال در او وافر است . هر فردى […]

اكتشاف عجيب

شماره مقاله784 اكتشاف عجيب از رشيد ياسمی هركس قدمى از تقليد بيرون نهاده و شخصاً در امر دين و دعوى فِرَقِ مختلفه تفحص كرده باشد در نخستين نظر متوجه تباين و تضادى مى‏شود كه ميان كردار مسندنشينانِ هر دين و گفتار مؤسسين و پيشوايانِ آن قوم موجود است . مطالبى كه اظهار مى‏كنند به هيچ […]

AMAZING EXPLORATIONS BY RASHID YASSAMI

شماره مقاله783 AMAZING EXPLORATIONS BY RASHID YASSAMI Those who have set their feet beyond the domain of merely following a religious leader and therefore accomplished deep investigation into the religious matters and the claims made by various sects, could immediately recognize the inconsistency and contradiction between the deeds of those now in power in each […]

معنی دارالعلم

شماره مقاله778 بدان كه هركس به قصد تحصيل به جايى برود آنجا براى او دارالعلم خواهد بود اگر چه سواد اعظم نباشد مانند سبزوار كه از كوچك‏ترين شهرها است خصوص در جنب تهران و مشهد و در زمان حاج ملا هادى از تهران و همه بلاد ايران فضلاء مى‏رفتند به سبزوار مانند حاج ملا على […]