در تقسيم وقتِ خويش‏ | On Dividing One’s Time

مقاله شماره 596 فريده 39 در تقسيم وقتِ خويش‏ ساعاتِ روز و شبِ خود را و روزهاىِ ماهِ خود و ماه‏ هاىِ سال خود و سال ‏هاىِ عُمرِ خود را باید  تقسیمِ مُنظّم  بر اعمالِ صالحه نمود و حفظِ این  تقسیم  را داشته  با هیچ مانعى بر هم نزد و اگر كارهاىِ دَر هَم و […]

در تغییر جبلت | On the Revolution of Essence

مقاله شماره 599 فريده  ششم از كنز ششم در تغييرِ جِبِلَّت‏ یكى از اشتباهاتِ بزرگ دائمِ لاینحلّ عمومى كه اكثرِ افراد بشر واقع در آنند، آن است كه پندارند تغییر جِبِلّت بشر به اراده و اختیارِ خودِ صاحب جِبِلّت[1] یا اختیارِ غیر آن و یا  به وعظِ  شنیدنى  یا خواندنى در كتاب و یا به […]

در تناسخ‏ | On the Reincarnation

شماره مقاله 610 فصل (10 ) در تناسخ‏ بعضى پندارند كه قول به تناسخ مختص  به عرفاء يا به قومى است كه آنها را  تناسخيه گويند . و  نه  چنين  است بلكه در  هر  مذهبى اشاره  به تناسخ  هست به اختلاف بيان ، و فطرىِ هر كس است كه گاهى احتمال مى ‏دهد كه سابقاً  […]

در مركز ثقل كره | On the Earth’s Center of Gravity

شماره مقاله 608 فريده 45 سنگینىِ كره روىِ نقطه مركز خودش است و لذا مركز را مركزِ ثقل مى ‏نامند . پس كره اعتماد به خودش دارد و مستقلِّ به نفسِ خود است و مكان لازم ندارد زیرا احتیاجِ به مكان براىِ سنگینى انداختن است و مكان به معنىِ محلِّ  سنگینىِ  متمكّن و تكیه‏ گاهِ  […]

در تفاوتِ نظرِ مِهر و كین به شیئى واحد |On the Disagreement of Opinions About Love or Hatred Towards a Single Thing

شماره مقاله612 فريده دوازدهم از كنز ششم در تفاوتِ نظرِ مِهر و كین به شیئى واحد بدان كه نظر به هر مدركى چه محسوس ،چه معقول اگر آمیخته به سوابقِ مهر و شوق است از هر جا و به هر سبب كه پیدا شده باشد آن مهر ،پس آن مدرك به یك جلوه سنگین و […]

در رد دانش‏ هایى كه به هیچ كس بهره نمى‏ بخشد

شماره مقاله 607 فريده 35 خیلى  رشك  مى ‏برم  به  طبیبى  ماهر كه  بى قصدِ اجرت حاضر باشد به معالجه هر كسى همه وقت حتى از خوابش بیدار كنند ،و بر دانشمندى كه علمى  نافع  دارد  و بى ‏دریغ یاد  مى‏ دهد  به هر كسى كه تواند از آن  علم  بهره  برد كه  یك  نسلِ […]

در این كه آدم باید پاسبان فكرِ خود باشد

شماره مقاله611 فريده يازدهم از كنز ششم‏ در این كه آدم باید پاسبان فكرِ خود باشد تا فكرش از اندازه خودش تجاوز نكند و در اندازه خودش هم كوتاهى ننماید . بدان كه فكرِ شخص مانند ریشه درخت است و عملش میوه و نتیجه عملش خاصیتِ آن میوه و باید تطبیق نمود حالاتِ فكر را […]

اساس علوم و اعمال دینیه بر تغییر جبلت بشر است

شماره مقاله606 فريده هفتم از كنز ششم‏ اساس علوم و اعمال دینیه بر تغییر جبلّتِ بشر است چه علم فقه كه احكامِ  جسم  است و چه علم اخلاق كه احكامِ روح است و اگر تغییرِ جبلّت  ممكن یا واقع نباشد پس همه بناهاىِ ادیان بى ‏اساس  خواهد  بود  و هر كه بنا را  بیند  یقین  […]

در تحصیل علوم دقیقه دشوارتر از تحصیل علوم جلیه

شماره مقاله609 فريده پانزدهم از كنز ششم‏ در بیانِ آنكه تحصیلِ علومِ دقیقه و دقائقِ هر علمى دشواتر است از تحصیل علوم جلیه و جلیاتِ هر علمى و چنانكه دشوارتر است كامل ‏تر نیز هست و كم‏ تر و نایاب ‏تر است و مهمّ‏ تر و نافع‏ تر است (دقائق مانندِ گنج است) . مثلاً […]

در مطلق دیانت | On the Absoluteness of Religiosity

شماره مقاله605 ‏ فريده دهم‏ مطلق دیانت از خفیات عویصه  صعب التّصوّر بطیئى التّصدیق است براى هوشمندان بویژه كنجكاوانِ غیر قانع به تقلید كه به كلّى حیرانند ،آن كه چیزى فهمید كه قانع شد نمى‏گوید مگر به رمز به چند جهت (7 جهت). 1) آنكه لذّت فهمیدن را  براىِ  خود بس مى ‏داند و طمع  […]