صفات لازمه همنشین

شماره مقاله775 بسم الله الرحمن الرحیم چون آدمی از افق انس و محبت طلوع كرده بالفطره مشتاق اجتماع با آحاد نوع خود است بلكه با هر جانداری و هیئت اجتماعیه را مطلقاً به جان خواهان و از انفراد طبعا گریزان است (لذا عزلت جزء ریاضات و مشاقّ[1] امور شمرده می شود) و نیز چون آدمی […]

معراج | Ascension

شماره مقاله774 به نام خداى كارساز مهربان‏ 1- سبحان در تجلیل گفته مى‏شود نه آنكه به معنى تسبیح مى‏كنم یا بكن باشد الذى اسرى‏ بعبده لیلاً من المسجد الحرام مكة الى المسجد الأقصى‏ اورشلیم الّذى باركنا حوله لنریه من آیاتنا انه هوالسّمیع البصیر. تنها این آیه صریح در معراج زمینى است نه آسمانى و زمینى […]

معراج روح (انسلاخ)

شماره مقاله773 صورت تقریرات دو مجلس موعظه است كه در بمبئی نوشته شده از ملفوظات آقای حاجی شیخ عباسعلی قزوینی ملقب به منصورعلی مجلس ثانی قال تعالی وَ اذا سمعو ماانزل الرسول تری اعینهم تفیض من الدمع لما عرفوا من الحق ولا… به حال انسلاخ انبیاء و اولیاء كه دراٰن به اٰن مظاهر تامۀ بالفعل […]

رساﻟه معراجيه

شماره مقاله 773 رساﻟه معراجيه از تاليفات آقای شيخ عباسعلی واعظ قزوينی ملقّب به منصور علی ارْواحنا فداه بسم الله الرحمن الرحيم سُبحانَ الّذی اسریٰ بِعَبدِه از جملۀ ‌مختصات رسول خاتم معراج جسمانی است به نحوی كه در عوالم هستی هیچ بالا و پستی نماند مگر آنكه احاطه بر او پیدا كند و از او بگذرد […]