روح كيهانى‏

شماره مقاله 577 يكى از اصطلاحات خاصه مكتبهاى شبه قاره هند روح كيهانى است هر گل و درختى داراى روح نباتى بوده و چنانچه شاخه‏اى از درخت جدا شود امتداد روح نباتى موجوديت دارد تا زمانى كه بپوسد يا سوخته گردد. تمامى موجوداتى كه در كره زمين به سر مى ‏برند، حيات داشته و داراى […]

تناسخ‏

شماره مقاله 581 يكى از مباحث اساسى كليه مكتبهاى روحى، مبناى آن بر تناسخ نهاده شده است. اساس مكاتيبى كه از چهار رساله ودا متأثر شده‏ اند، مانند مذهب جين و بودا و فلسفه سانكهيه و يوگ بر تناسخ نهاده شده است. مكتب بودا پايه كليه عقايد و آداب آن بر «كرمه» يا گردش چرخ […]

تناسخ يا عود ارواح‏ | Reincarnation or the Transmigration of the Souls

شماره مقاله751 يكى از مباحث اساسى كليه مكتب‏هاى روحى، بر مبناى تناسخ نهاده شده است. اساس مكاتيبى كه از چهار رساله ودا متأثر شده ‏اند مانند مذهب جين و بودا و فلسفه سانكهيه و يوگ بر تناسخ نهاده شده است. اساس كليه عقايد و آداب مكتب بودا بر پايه (كرمه) يا گردش چرخ حيات پى […]

گفتار فلاماريون و بررسى نظرات علماى غرب‏

مقاله شماره 750 كاميل فلاماريون دانشمند شهير فرانسه و ستاره شناس معروف در كتاب اسرار مرگ و زندگى ترجمه پزشك پور در صفحه يك نوشته است: يك روح، يك حلقه از مويش را بر روى ميز ارتباط ارواح نهاده است. [علماى پريسپرى گويند اگر روح به موهاى خود دلبستگى داشته باشد اين مطلب امكان‏پذير است […]

نشانه ‏هاى رهروِ راه

شماره مقاله749 اينك كه سخن بدين مقام رسيد اين ذره نادار گويد هر كس كه همت بلند دارد و در صدد باشد در قيد حيات عاريتى دست به كارى زند كه در همين نشئه به جهان غيب راه يابد، گذشته از اينكه مى ‏بايست فرايض مذهبى را به نيكوترين وجهى با ايمان تام و تمام […]

تهيدستى مدعيان قطبيت‏

شماره مقاله748 آماده و پذيرا براى بحث با اقطاب و ثبوت تهيدستى آنان‏ از يك صد و پنجاه و هفت سال بعد از هجرت نبوى (ص) تا امروز، قرب سيزده قرن از پيدايش تصوف مى‏ گذرد. كليه سلاسل صوفيه اسلامى بنا به اعتقاد به وحدت وجود كه اولين اصل عرفان و تصوف است هيچ يك […]

گفتارى خطاب به علماى روحى غرب‏

شماره مقاله747 (سخنى چند با علماى معرفت الروحى تجربتى) اگر بنابر آن نهيم كه كليه دعاوى و گفتار و كتب انجمن‏هاى روحى را به ديده قبول بنگريم. تا زمان حال به زعم خود چيزهايى كه كشف نموده ‏اند اهم آنها به شرح زير است: با ارتباط با ارواح دريافته شد كه پس از مرگ مات […]

گوشه ‏اى از ايرادات وارده بر علم معرفت الروح‏

شماره مقاله746 1- بهترين وسيله ارتباط با ارواح را توسط هيپنوتيزم به كار مى‏ گيرند، در صورتى كه هيپنوتيزم يك دانش از علوم بوده و با اين علم كه از علوم غريبه نيز مى ‏باشد نتوان توسط آن با روح پاك و مجرد شده ارتباط گرفت و چه بسا فردى به خدائى خدا و روح […]

چند پرسش درباره ارتباط با ارواح‏ | Some Questions About Connection with the Spirits

شماره مقاله745 آيا اگر كسى در حضور موسيقى دانى حاضر شود، موسيقى دان شود و يا اگر عملِ جراحىِ جراحِ چيره دستى را مشاهده كند جراح شود. به فرض اگر با روحى تماس حاصل شد، آن عامل يا معمول و يا حاضرين در جلسه به صِرفِ تماس ارتقاء روحى مى‏يابند؟ آيا ارواح چون از دنياى […]

بخشى از گفتار كيخسرو اسفنديار

شماره مقاله744 در كتاب دبستان المذاهب اثر كيخسرو اسفنديار در فصل شرح حال آذر كيوان و شاگردان او نوشته است: دانشمند سترگ كيخسرو فرزند آذر كيوان گويد: خراد در بازار شيراز به آذر كيوان رسيد. روزى خراد با اردشير روبرو شده، اردشير خواست شمشير بر او زند، خراد به پيكر سنگ ظاهر شد، چون تيغ […]