کتاب سرانجام(نسخه خطی)

موضوع : اسلام و آموزش و پرورش – تربیت خانوادگی – جنبه‌های مذهبی – اسلام

آداب زندگی انفرادی – اقسام اجتماع – آداب اجتماع

در آداب زندگي انفرادي

شماره مقاله629 فصل اول در نظر شخص به خود و حدود خود و متعلقانش و اين نظر سه قسم است: نظر غفلت و نظر عبث كه بر ضرر جان است و نظر فكر كه نافع به جان است . گاهى حال بهت به كسى رو مى ‏دهد كه هيچ ملتفت نيست با آنكه چشمش مى‏ […]

در لوازم اجتماع

شماره مقاله628 در اين مقاله عناوين ذيل را خواهيد خواند : رياست  تقسيم دوم رياست دلال 33 دنداني  وحدت رييس فوائد كار روح كمال بيان ريشه هستي دو سرمايه زراعت  گاورانی راه فهميدن ديدن هر حادثه سه ديدن است در لوازم اجتماع كه پنج است ،پس مقدمه‏اى لازم است در بيان سه قسم لازم : بدانكه […]

در اقسام اجتماع

شماره مقاله627 در اين مقاله عناوين ذيل را خواهيد خواند : معني اجتماع و انفراد مفهوم اجتماع چهار شاهد زنا چهار مورد اجتماع سه قسم اجتماع طبيعي طرز طلب ياران نماز باران خلاصه اقسام اجتماع آداب اجتماع اجتماعات فرعی بدانكه اجتماع در لغت ، مطلق ضدّ انفراد است و از جهت اندازۀ عدد مجتمعين و […]

در آداب زندگي اجتماعي

شماره مقاله626 در اين مقاله عناوين ذيل را خواهيد خواند : سه اساس اجتماع به چاه افتادن پنج چاره جو تطبيق مثل فكر آدم بي غم مفاسد حرف سوم  مفاصد حرف چهارم بي مانندي خدا باب اول از كتاب سرانجام در آداب زندگى اجتماعى است . در آن چهار فصل است . فصل اوّل‏     در […]

اما جزء عمل

شماره مقاله625 گرچه جمع بعض اعمال ممكن است ،مثلاً در هفته سه روز عيد بگيرى و در عمر يك بار به بيت‏المقدس و يك بار به مكه بروى و گوشت هيچ نخورى براى حرمت ذبيحۀ غير مسلم و ذبيحۀ غير اولاد هارون كه نزد يهود شرط حليّت ذبيحه است . و هم ماه رمضان را […]

فصل احتياطي

شماره مقاله624 جهت اول آنكه احتياط به جمع مشروط به علم محيط بر همه است كه من همه احكام اديان را كاملاً بياموزم ،آنگاه فكر و تدبير عاقلانۀ خودم را تنها يا انباز با همدردان در طريقِ جمعِ آنها در عمل بكار برم . من با آنكه دشوارى اين كار قريب الاستحاله و متعذّر است […]

فصل ديني اساسی

شماره مقاله623 اگر اصول دين بايد به اجتهاد شخصى باشد كما هوالمشهــــور فى الفتوىٰ نه به تقليد كما هوالواقع فى‏ العمل (يعملون بما لايَقُوُلوُن و يقُولوُن ما لايَعملَوُنَ) .پس دعوت و تكذيبِ يكديگر خطا است و دنيا پر است از اين خطا به نام صواب و به انتظار ثواب . و اگر تقليدى است لازم […]

منشاء نقص علم

شماره مقاله622 منشاء نقص علم پس همۀ نقص و عيب هر كار و علم ناشى از يكى از سه چيز است : 1. نه آزمودن بچه‏ها (آزمايش جوان‏ها چون مشوب شده‏اند چندان مفيد نيست) . 2. سوء تفاهم و اشتباه در آزمايش . 3. اهمال و اخلال در شروط و مقدمات علم و عمل . […]

شيوع اختلاف‏ | Propagation of Disagreement

شماره مقاله621 شيوع اختلاف‏ چنانكه حالا مى‏بينيم در هيچ علمى و صنعتى يك مسئلۀ بى‏اختلاف نيست. هم مجتهدان و هم استادان  صنعت با هم اختلاف‏هاى شديد اساسى دارند در مبادى مهمّه نه تنها در فروع و جزئيات . و به درجه‏ اى مصرّ در اختلافند كه صلح‏ پذير نيست و يك جهت جامعه‏ اى براى […]

بيان استعداد

شماره مقاله620 استعداد يك چشم تيز بين دوربين بى‏خطا است كه فعليات لايقۀ خودش را مى ‏شناسد و رو به آن مى‏ رود و روى همان مى‏افتد و قرار مى‏گيرد و آرام مى‏شود . اگر استعداد كار و پيشه رو به علم برود مميّز مطالب علميّه نيست ،به اشتباه مى ‏افتد پس اختلافات بسيار در […]