آیا نورالدین چهاردهی(شادروان پدرتان) معلم نبود؟نظرتان راجع به وحدت نوین جهانی چیست ؟

گلهای راهنمایی جلد دوم | برادر وحدتی دانشمند و محقق بزرگوار و عالیقدر سرهنگ نورالدین مدرسی چهاردهی با عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای مسعود رضا مدرسی چهاردهیامید است در سایه ایزد منان در سلامت باشید. لینک زیر را که بخدمتتان ارسال کردم به زعم این ناچیزترین به قلم پدر جنابعالی میباشد. آیا شما […]