در تقسيم وقتِ خويش‏ | On Dividing One’s Time

مقاله شماره 596 فريده 39 در تقسيم وقتِ خويش‏ ساعاتِ روز و شبِ خود را و روزهاىِ ماهِ خود و ماه‏ هاىِ سال خود و سال ‏هاىِ عُمرِ خود را باید  تقسیمِ مُنظّم  بر اعمالِ صالحه نمود و حفظِ این  تقسیم  را داشته  با هیچ مانعى بر هم نزد و اگر كارهاىِ دَر هَم و […]

در تفاوتِ نظرِ مِهر و كین به شیئى واحد | On the Disagreement of Opinions About Love or Hatred Towards a Single Thing

شماره مقاله612 فريده دوازدهم از كنز ششم در تفاوتِ نظرِ مِهر و كین به شیئى واحد بدان كه نظر به هر مدركى چه محسوس ،چه معقول اگر آمیخته به سوابقِ مهر و شوق است از هر جا و به هر سبب كه پیدا شده باشد آن مهر ،پس آن مدرك به یك جلوه سنگین و […]

در این كه آدم باید پاسبان فكرِ خود باشد

شماره مقاله611 فريده يازدهم از كنز ششم‏ در این كه آدم باید پاسبان فكرِ خود باشد تا فكرش از اندازه خودش تجاوز نكند و در اندازه خودش هم كوتاهى ننماید . بدان كه فكرِ شخص مانند ریشه درخت است و عملش میوه و نتیجه عملش خاصیتِ آن میوه و باید تطبیق نمود حالاتِ فكر را […]

تشبيه افعال ثلاثه نماز به احوال سه طﺒﻗﺔ مردم

شماره مقاله759 افعال ثلاثه نماز كه قیام و انحناء و وقوع باشد اشاره به احوال سه طبقه از مردم است: بعضى بلكه اكثر چنان رعنا و خودپسند و به خود نازند كه گویا هماره ایستاده و سربلندند. و بعضى نادر بل‏اندر چنان افتاده و از خود مأیوس و فانى فى‏ اللّه‏ اند كه نه خود […]

معنای مفهوم و موهوم

شماره مقاله758 گرچه اصل دیانت اساساً یكى از مفاهیم عجیبه دنیاست كه از جهتى خیلى سهل‏  التّصور است زیرا به نظر بدیهى مى ‏آید،و از جهتى چنان تصوّرش دشوار است كه بعضى معتقدند كه هیچ تصوّر ندارد یعنى چون وجود خارجىِ دین را لازم و نافع به بشر نمى‏دانند پس چیزِقابلى هم از دین تصوّر […]

مى‏ خواهيم بدانيم كه در عالمِ ‏ارواح هم توالد و ازدواج مانند عالمِ اجسام هست يا نه؟

شماره مقاله757 اولاً بايد دانست كه نظرها در اثباتِ‏عالم ارواح و صفات خاصّه ارواح مختلف است. پس انبياء و اديان نظر به اثبات بى‏ پايان عالم ارواح دارند كه از اولِ انعقادِ عالم اجسام تا آخر فناءِ اجسام هر روح يك بار مى‏ آيد و متّحد با جسم مى‏شود ،ديگر دوباره به آن روح نوبت […]

فرق پندارازحقيقت

شماره مقاله756 همه جان‏ها روئیده از جان منبسطند به خواست و اختیارِ او بى‏آنكه از او به سبب این روئیدن كاسته شود یا آنكه او از مقام خود برخاسته و تنزل به این جان‏ها نموده باشد ،چنانكه دیگر او غیر از این جان‏ها نباشد . و جان‏ها درعین روئیدن تخم جان‏هاى دیگرند كه از آنها […]

يك معنی تفكر

شماره مقاله755 یك معنى تفكّر، غور[12] در همین‏گونه امور است و پیدا كردن‏ فلسفه ‏هاى شخصى از عبادات دینیه است كه تكرار نماز باید ما را هدایت كند به اینگونه فكرها و بدانیم كه غرض از دین شكستن صورت خودى و خودبینى است و جا دادن ذلّت‏ها در دل براى خدا و باور كردن عجز […]

راجع به فكر | About thought

شماره مقاله754 فكر مستقیم علم بالفعل (نقد حاضر) مى آورد و علم نجات بخش است مانند سفینه جاریه كه به ساحل آباد برسد و مانند سیر كاروان در بیابان قفر[1](چول) كه آخر به ده آباد رسد و از خطر برهد. تا در بیابان است چهار بیم دارد كه آ نها خطرند و احتمالى هستند نه […]

فكرانسان امتياز خاﺻﺔ او

شماره مقاله753 در این عالم نه بهشت خالص موجود است و نه دوزخ محض بلكه عنوان بهشت و دوزخ بالاضافه و بالنسبه است علاوه بر این بهشت و دوزخ اختیارى از براى بشر هست به وسیله فكر (فكر انسان هم از امتیازات خاصّه اوست) به این معنى كه مى‏تواند به قوّه فكریه خود را منصرف […]