هو    چندی پیش در فضای مجازی عکس حضرت آیت الله شعرانی به نام تصویر حکیم آیت الله عباس کیوان قزوینی به اشتباه منتشر گشت. پس از جستجو و تحقیق در این زمینه مشخص شد که این تصویر مربوط به حضرت آیت الله شعرانی است. این تصویر عباس کیوان قزوینی نیست . عکس آیت الله […]