فرق سه لغت اقتباس و حاشیه و شرح (تفسیر)

شماره مقاله 511 در اين مقاله عناوين ذيل را خواهيد خواند : ناروائي جنگ هاي خلفاء ضرر جنگ های‌ بعد از پيغمبر شكايت از قصور تفاسير ضم كلامى به كلامى به سه وجه است اول اقتباس كه در لغت مشتق از قبس است كه پاره آن شئ است جدا كرده شده از آتش بسیار به […]

پنج ماده روش كیوان در هر دو تفسیر عاجزانه خود فارسى و عربى

شماره مقاله 510 در اين مقاله عناوين ذيل را خواهيد خواند : روش تفسير كيوان فلسفۀ مكررات قرآن چهار امتياز قرآن آداب قرائت قرآن تمجيد كتاب كشف آلايات اوّل استناد واستدلالش فقط بر مدلول لفظى آیه است نه به حدیث و خبر اعم از نبوى كه حدیث به معنى اخص همانست و از ولوى كه […]

قصه یوسف بر گرفته از جلد ششم تفسیر کیوان – قسمت سوم | YUSUF story – part 3

شماره مقاله 509 پس يوسف دلسوزانه پرسيد كه چرا او را نياورديد تا او هم يكبار گندم ببرد ،بار ديگر بايد او را هم بياريد تا من گفته‏هاى شما را باور كنم والّا من به شما گندم نمى‏دهم و گويند كه شمعون را هم به گرو در مصر نگهداشت .آنها گفتند چشم ما تا توانيم […]

قصه یوسف بر گرفته از جلد ششم تفسیر کیوان – قسمت دوم | YUSUF story – part 2

شماره مقاله 508 زليخا از تدبير خسته و از مراد خود نوميد شد ،غم‏هاى جهان بر دلش ريخت كه تازه مى‏خواست خود را خوشبخت باور كند بدتر شد،پژمرده دلمرده مات‏زده درمانده ،تدبيرى نمانده كه نكرده ،نازى نمانده كه نكشيده ،دستى نمانده كه در نياورده ،پايى نمانده كه پيش نگذاشته ،پرده‏ اى نمانده كه از كار […]

قصه یوسف بر گرفته از جلد ششم تفسیر کیوان – قسمت اول | YUSUF story – part 1

شماره مقاله 507 (گرو بندى بر غلبه روم بر ايران) اين آيه هفتم با سه آيه اول در مدينه آمد حضرت فرمود كه آنها را به تفرقه در اول اين سوره قرار دهند ،پس اول سوره كه در مكه آمده الر اذ قال يوسف است و پس از حكيم اذ قالوا بوده (بيست و نه […]