هر کسی که به مطالعه و بررسی سازمان یابی [ساختاری] صورت ظاهری و نیز محتوایی صوفیه می پردازد کتاب سلسله های صوفیه اثر استاد چهاردهی یک منبع مهم و مرجع بسیار با اهمیت است که آرزو می کنیم به طور وسیع در دسترس قرار گیرد.

آناماری شیمل

بن سپتامبر 2002

در خلاصه مطالب تصوف و تقسیم آن به حقیقی و مرسوم و فرق آنها با هم

شماره مقاله 37 در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند: – اشاره به تصوف حقیقى – مسیح پیغمبر صوفیان و صوفى پیغمبران – آوردن ایرانى تصوف را ازهند – تأسیس تشیع در ایران شد – فرستادن ایرانى تصوف را به عرب – تاریخ بناء اول خانقاه قبل از بناء مدرسه – آداب تصوف مرسوم‏ […]

تحقیق لغت تصوف | Investigation on the Word ‘Sufism’

شماره مقاله : 36 در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند : تحقیق لغت تصوف وجه تسمیه صوفی مقدمه چهارم‏ لفظ تصوف[1] معنى لغوى ندارد، تا در جواب ماء شارحه (كه اول چهار سئوال مشبك عام است) گفته شود، زیرا مصدر جعلى است نه اصلى، یعنى بعد از معنى اصطلاحى، لفظ صوفى جعل شده […]

در تحقیق اساس تصوف و سه فرق تصوف حقیقی با مرسوم |Research on the Principles of Sufism & Three Differences Between the True Sufism and the Ritual Sufism

مقاله شماره 35 در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند: درباره ذکر قلبی درجه پنجم صوفیان (سرالسر) شرح کنت مع الانبیاء سرا به چند وجه مقدمه دوم‏ در تحقیق اساس تصوف، آیا مى‏توان گفت كه این آواى بلند عالمگیر و این نواى رساى پر ترجیع و تحریر[1] و این كمند پرتاب گلوگیر كه هر […]

درباره تالیف كتاب استوار و فرازی چند از ترک ریاست کیوان |About writing the ostevare razdar book and Points on Kayvan’s Rejection of Spiritual Leadership

شماره مقاله 34 در بیان عقاید و اعمال صوفیان تألیف منصور على شاه‏ (عباس كیوان قزوینى) كه پس از هفده‏سال ریاست و ارشاد ترك قطبیت نمود. (خطبه) یا من الامر الیه ینتهى / كل نفس مالدیه شتهى یا من الحمد له فرض على‏ / یا من ‏الشكر له قرض لدى یا من ‏الحكم ‏له فى […]