نظريه شبلي نعماني | opinion Shibli Nomani

مقاله شماره 132 مولانا شبلی نعمایی علامه و مورخ دانشمند هندی راجع به فرزانگان زرتشتی در یكی از مقالات خویش به زبان هندوستانی در تحت عنوان موبدان مجوس درمجله الندوه جلد 2 شماره 6 مورخه سپتامبر 1905 می گوید : « بسیاری از سرمایه تاریخی مسلمانان از بین رفته و یا در شرف از بین […]

دستور آذركيوان | Dastur Azarkeyvan

مقاله شماره 131 سرگروه خداشناسان ، روشن روانان و اولیای متاخرین و فرزانگان زرتشتی در پایان سده دهم هجری ،حضرت دستور آذركیوان می باشد. می گویند كه از سروشاورزان كوچ نشینهای دلپتان نادیدنی است كه برای تعلیم بشریت قدم از اعتكاف بیرون نهاده است . نسب او بدینگونه است . آذركیوان بن آذر زردشت بن […]

کلمات آذرکیوان | Words Azarkeyvan

مقاله شماره 130 چون خدا پژوهان اهل دلند و دل كعبه حقيقى پس بايد آنها خود را هماره محرم كعبه حضور دانسته جانور نكشند و گوشت نخورند و جدال با كسى ننمايند نه در امر دنيا نه در امر دين و قسم به خدا نخورند يعنى خدا را وسيله راستگويىِ خود قرار ندهند و تن […]

آذر كيوانيان | Azarkeyvaniyan

مقاله شماره 129 سرکردۀ متـأخرین آبادیان و آذرهوشنگیان، آذرکیوان بود. نسب او بدین گونه است : آذرکیوان بن آذر گشسب بن آذر زردشت بن آذر برزین بن آذرخورین بن آذر آیین بن آذر بهرام بن آذرنوش بن آذرمهتر بن کهتر آذر ساسان ــ که او را پنجم ساسان گویند ــ بن مهتر آذر ساسان ــ […]