معناي سعادت به چند وجه | Some Meanings of Happiness

شماره مقاله 591 سعادت در زبان عرب در جاهای مختلف اما متقارب المعنی گفته می شود. اما اسم عین هم نام عضو است ،ساعد ،بازو هم نام شخص ،سعد نام بسیار است و سعید به فتح بسیار و به ضم سین كم گویند. دو برادر سعد و سعید نام چو زبیر به سفر رفتند سعد […]

عرفان علمی و عملی | The Scientific and Practical Mysticism

شماره مقاله 590 آنچه نگارنده فهميده راجع به عرفانِ مصطلح اسلاميان آنست كه بر دو قسم است عرفان علمى  و عرفان عملى و مبناىِ كتاب «عرفان‏نامه» نيز بر اين دو قسم است . امّا علمى علم جداگانه نيست و يك سليقه خاصى است در حكمة الهيّه به معنى اخصّ و بهتر از سليقه حكماء است […]

درموضوع هر قضیه تحقیق کافی است

شماره مقاله593 فريده هشتم از كنز ششم‏ موضوعِ هر قضیه را اگر نیكو تحقیق كنى  كافى است در نسبتِ حملیه محمول بر آن و دلیل نمى ‏خواهد ،زیرا علّتِ حكم و حمل ، وصفِ عنوانىِ موضوع  است و عقدِ  وضع به جاىِ برهانِ عقدِ حمل است چه در ایجاب و چه در سلب و لذا […]

فريده گركيه

شماره مقاله 595 فريده گركيه 24 در گرك لفظى تركى كه در چند مورد به كار مى ‏رود گرك بر وزن فلك به گافِ فارسىِ مفتوح و راءِ مفتوح و كاف تازى ساكن ،لفظى است كه تركان در چند مَوردِ مختلف استعمال مى ‏كنند به جاىِ  فعل امر و صفت و گاهى با موصوفش مركّب […]

در باب عشق | On Love

شماره مقاله589 باید نخست فلسفه نوع دیانت را گفت. مهمّ ‏تر از همه آنكه دین از جنس عقل است یا از جنس عشق كه  بالاتر از عقل مى ‏شود. پس آیا فلسفه عقلانى باید  پیدا  كرد یا فلسفه عشق، عقلانى  وظیفه  حكیم  متدین است  نه هر حكیمى، فلسفه عشق وظیفه عارف متدین است نه هر […]

گفتارى از استاد

شماره مقاله 578 گفتارى از استاد استادم «كيوان قزوينى» پس از ترك ارشاد و مقام قطبيت كه هفده سال جالس اين مقام بود و سه هزار مريد بنده  ‌وار داشت، به عنايت خاصه  ‌الاهى دامن  فروچيد و در مدرسه سپهسالار قديم و جديد و ديگر مساجد بزرگ تهران هر روز قرب دو الى سه ساعت […]

مراتب جان و شرح آن‏

شماره مقاله579 نقل از تفسير كيوان جلد دوم نسخه خطى صفحه  :114 «بدان كه عرفاء متفقند به هفت بودن مراتب جان، و آنها را لطايف ‌سبعه مى ‌نامند، اما در اسم و ترتيب آنها  اندك  اختلافى دارند، اسامى آنان  به  شرح  زير است : 1ـ طبع  2ـ نفس  3ـ قلب  4ـ روح   5ـ سرّ  6ـ […]

مرگ و تولد نوع‏ |Death and Birth of the Kinds

شماره مقاله576 در تاريخ علوم طبيعى به اثبات رسيده كه در كره زمين زمانى حيوانات عظيم ‌الجثه‌اى  به سر مى ‌بردند معروف به دايناسورها كه اكنون استخوان ‌بندى ‌هاى آنها را در موزه‌ هاى علوم طبيعى قرار داده‌ اند. ضمنآ مى ‌دانيم زمانى نوع نبات در كره ارض وجود نداشت همانطورى كه يك نهال كوچك […]

وحدت وجود | Unity of Existence or Pantheism

شماره مقاله583 يكى از پايه  ‌هاى عرفان، وحدت وجود است. عرفاء و بزرگان صوفيه اسلامى، در اين مورد بسط مقال داده، و اكثرآ در لفافه سخن رانده‌ اند. پايه و مبناى كليه مذاهب هندو كه از رساله  ‌هاى ودا منشعب گشته، وحدت  وجود است، بالاخص از ريگ ‌ودا كه به زبان سانسكريت تدوين گرديده  است، […]

مكاشفه – مشاهده‏ | Spiritual Revelation & Contemplation

شماره مقاله573 نوعآ استاد طريقت طالب راه حق و حقيقت را در سنين جوانى تحت تربيت خود قرار مى ‌دهد، و استثنائآ افرادى را كه در سنين كهولت يا پيرى بسر مى ‌برند،  هنگامى شيخ طريقت او را تحت تربيت روحى خود قرار مى‌ دهد كه قبلا به سلاسل صوفيه يكى پس از ديگرى طى […]