در اِمكانِ اِكتِساب عرفان‏ با نبودنِ طبيعی و زياد كردن با بودنش‏

شماره مقاله 528 فصل (5) در اِمكانِ اِكتِساب عرفان‏ با نبودنِ  طبيعی و زياد كردن با بودنش‏ هر صفت چه نيك و چه بد كه طبيعى نباشد ممكن است به مزاولت[1] و رياضت و تكرار اعمال مشروحه ذيل پيدا و عادت شود ،امّا مثلِ طبيعى ،برّاق و خالص نخواهد بود .و گفته ‏اند كه عادت […]

در اشاره به علم قيافه‏ |Some Points about Physiogonomy

شماره مقاله527 فصل 4 در اشاره به علم قيافه‏ بايد دانست كه همه صفاتِ انسان از قيافه و اشكال و احوالِ بدنىِ او پيدا است كه چه صفاتِ دائمه و چه صفاتِ زائله يا منقلبه دارد .و اين علمى بزرگ‏ است كه نزد اقوامِ ترك و يونان و مغربيان متداول و محل توجه بوده و […]

در تمركز عرفان در خون و مغز سر | On Concentration on Mysticism in Blood and brain

شماره مقاله526 فصل سيم‏ در تمركز عرفان قوه ‏هاىِ بدنِ انسان مستخدم و كاركنِ جانند در بدن ،يعنى به امرِ جان خدمت مى ‏كنند براى تعميرِ بدن و براى تكميلِ جان و اين قوه‏ ها سه قسم‏ اند : 1 -قواىِ حيوانيه متمركز در قلب و قواىِ طبيعيه متمركز در كبد و معده ،و اين […]

در اينكه عرفان صفتِ بنده است نه صفتِ خدا | Mysticism is the Quality of God’s Servant, and not an Attribute of God

شماره مقاله 525 فصل 2 در اينكه عرفان صفتِ بنده است نه صفتِ خدا در اين كه عرفان صفتِ بنده است نه صفتِ خدا ،و صفت است نه ذات و جوهر و قائم بالغير است نه قائم به نفس ،و موصوف لازم دارد و به تنهائى وجود ندارد . چون عرفان آن شناختن است كه […]

عرفان و علم‏ | mysticism and science

شماره مقاله 523 فصل 1 عرفان و علم‏ در فرقِ عرفان با علم و با حكمت و با جمودت و قشريّت ،بدانكه عوام‏ عرفان را ضدِّ كودَنى و كم هوشى دانند ،مثلاً گويند فلان كاسب يا گدا عارف است يعنى مواقعِ كسب و گدائى را نيكو مى ‏داند و خطا نمى ‏كند .امّا خواصّ و […]

سبب تألیف کتاب عرفان نامه

شماره مقاله 522 در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند: سبب تألیف کتاب عرفان نامه مقدمه در 5 پند بسم الله ‏الرحمن ‏الرحيم‏ نگارنده آنچه فهميده بى ملاحظه ادب نوشته و تند نويس و زِبرنويس شده و اگر چيزى خيلى رسوا بوده آن را ننوشته ،نه اين كه وارونه كرده باشد به رسم نويسندگان […]