گابريل دلان‏

شماره مقاله723 نام لئون دنيس هرگز از نام گابريل دلان جدا نبوده است. روح شناسان فرانسه و بيشتر كشورهاى جهان كه به لئون دنيس و آلان كاردك اعتقاد داشته‏ اند، سومين مراد متفكرشان گابريل دلان است، غير از آنها مطمئناً روح شناسان ديگرى وجود داشته ‏اند. گابريل دلان خود را بيشتر عقل گرا و در […]

لئون دنيس‏

شماره مقاله722 لئون دنيس منشى، شاگرد و مريد آلان كاردك بود. لئون دنيس در اول ژانويه 1846 متولد شد. او فرزند يك كارمند راه آهن بود كه دوران بازنشستگى و استراحت خود را در شهر تور مى‏گذرانيد. لئون دنيس در ايام جوانى به واسطه تهى دستى والدين خود مجبور شده بود از ادامه تحصيل صرف […]

آلان كاردك‏

شماره مقاله721 هيپوليت لئون دنيزارد ريوال معروف به آلان كاردك (1869 – 1804) بنيانگذار و مبلغ بزرگ مكتب همبستگى با گوهر جان‏ها. آقاى ريوال در سوم اكتبر 1804 در يك خانواده حقوقدان متولد شد. اكثر افراد خانواده و پدرانش در مشاغل ادارى و قضايى دولتى خدمت مى‏كرده‏اند، خود او تحصيلات درخشانى كرده و معلومات خود […]

هيپنوتيزم‏

شماره مقاله720 هيپنوتيزم به معنى خواب مصنوعى و مشتق از ريشه يونانى هيپنوسيس به معنى خواب است. كلمه هيپنوتيزم به عمل خواب كردن اطلاق مى‏شود و كلمه هيپنوز حالت خلسه و رخوتى است كه توسط هيپنوتيزم كننده (عامل) در شخص هيپنوتيزم شونده (سوژه) حاصل مى‏شود و عبارت است از حالت پذيرش خاصى كه سوژه را […]

آراء در باره مانيه‏ تيزم‏

شماره مقاله719 مانيه تيزم (Magnetisme) يا نيروى مغناطيسى عبارت از نفوذ دادن نيروى يك شخص با حركات خاص دست و چشم در شخص ديگر است اين نيرو را مغناطيس حيوانى هم مى‏گويند. مسمر پزشك آلمانى متولد ايزنانگ پايه گذار نظريه مغناطيس حيوانى به نام مسمريسم كه در زمان لوئى 16 در فرانسه معالجه بيماران به […]

تله پاتى Telepathy

شماره مقاله718 تله پاتى Telepathy تله پاتى چيست؟ تله به معنى دور است و معناى لغوى تله پاتى از دور حس كردن است. تله پاتى ارتباط فكرى ميان دو تن از مسافت دور و انتقال فكر مى‏باشد. در تله پاتى واقعه، موضوع و يا شخصى از راه دور احساس مى‏شود كه تله پاتى دور حسى […]

اصطلاحات‏ اسپری تیسم | Terms in Spriritism

شماره مقاله717 مديوم = كسى است كه واسطه ارتباط با روح قرار مى‏گيرد. عامل يا هيپنوتيزور = كسى است كه با استفاده از دانش و تكنيك هيپنوتيزم مى‏تواند افراد را به خواب مصنوعى فرو برد. پاس = حركت دست‏هاى عامل را در طول بدنِ سوژه به روشى خاص براى فرو بردن سوژه به خوابِ مصنوعى […]

توليد مثل و رعايتِ اصولِ روحى‏

شماره مقاله716 چگونه از جنبه روحى، والدين قبل از تولد طفل خود مى‏توانند در سرنوشت او مؤثر باشند. آيا مى‏توان با اقدام به اعمالى در سرشت بچه مؤثر بود يا خير؟ اينك به طور ايجاز عرضه مى‏دارد كه مردى با همسرش متعهد شوند كه پس از انعقاد نطفه در مشيمه مادر (زوج و زوجه) گرد […]

نظريات كيوان قزوينى‏

شماره مقاله715 كيوان قزوينى چون در علوم روحى استاد مسلم بوده و گفتار حضرتش سنديت دارد لذا نظرات ايشان ذكر مى‏شود. در كتاب عرفان نامه تصنيف (كيوان قزوينى) در حاشيه صفحه 338 مرقوم داشته‏ اند: خواب‏ها كه در كتب صوفيه بسيار است در صورت صدق همانا در اثر عقائد راسخه در ذهن خواب بيننده است […]

ام‏ المعانى لفظ روح‏

شماره مقاله714 لفظ روح در هفت معنى استعمال مى‏شود و ام ‏المعانى آنها مبدأ باطنى هر شى‏ء ظاهر است مثلاً هر عملى و هر سخنى حركت اعضاء بدن است و مبدأ اين حركت قوه محركه است كه در هر عضو هست و آن قوه بمنزله روح اين عمل است و مبدأ آن قوه، قوه محركه […]