کتاب نامه (ماخذ کتاب) باب کیست و سخن او چیست

  کتاب نامه (ماخذ کتاب) 1.     اخبار امری شماره 4 سال دهم . 2.     اختلافیه اثر عباس کیوان قزوینی. 3.     از احساء تا کرمان اثر نورالدین چهاردهی . 4.     اسرا الاثار حرف (ک – ی) اثر فاضل مازندرانی . 5.     -اسرار الاثار حرف (ر- ق) از فاضل مازندرانی 6.     اسلام شناسی ازگلدزیهر ترجمه استاد محقق علی نقی منزوی . 7.     آسیای هفت سنگ اثر باستانی پاریزی . 8.     اشراقات اثر اشراق خاوری. 9.     اقبال […]

آرم بابیه

نقل از کتاب باب کیست و سخن او چیست (بابیه – ازلیه) اثر نورالدین چهاردهی – ویرایش و حواشی مسعود رضا مدرسی چهاردهی – تهران – سال 1397 خورشیدی – نشر آفرینش

عکس یحیی صبح ازل برادر پدری بهاء

عکس یحیی صبح ازل برادر پدری بهاء که در سن 19 سالگی به جانشینی باب منصوب شد. ازل باب را دیدار نکرد و در سفرهای خود به کسوت درویشی ملبس می شد. چهاردهی نقل از کتاب باب کیست و سخن او چیست (بابیه – ازلیه) اثر نورالدین چهاردهی – ویرایش و حواشی مسعود رضا مدرسی چهاردهی – تهران – سال 1397 […]

عکس قرة العین در لباس درویشان

عکس فوق تاکنون نه در ایران و نه در غرب در هیچ یک از آثاری که دربارۀ بابیه نگارش یافته است ارائه نشده و به ضرس قاطع توان گفت منحصر به فرد است. طاهره قرة العین در بدایت بلوغ شرعی به ریاضات صوفیانه اشتغال ورزید بعد شیخی و سپس بابی گردید. طاهره قرة العین تبرزین […]

نظریه چهاردهی دربارۀ بابیه و ازلیه (نظریۀ مؤلف)

  نظریه چهاردهی دربارۀ بابیه و ازلیه (نظریۀ مؤلف) پدر اوتار مهربابا که زرتشتی و اهل یزد بود به هند رفته ازدواج کرد و یکی از فرزندانش مهربان بود که بعدها به مهربابا شهره گردید و مدعی مقام اوتار گشت. اوتار یعنی تجسد خدا در لباس بشری و در کتابی به نام «گاداسپیک» (خدا سخن می‌گوید) مدعی گشت […]

تکلمۀ تحقیقات بابیه

  تکلمۀ تحقیقات بابیه در تحقیقات خود به رساله ای کوچکی به قطع جیبی برخورد کردم که اثر فرزانه بی‌همتا میرزا آقاخان کرمانی بود (که یار غار شیخ احمد روحی بوده و هر دو تن داماد صبح ازل و از پیروان پا برجای سید جمال‌الدین اسدآبادی همدانی بودند که مسمیٰ به      «ماشاءالله بر رد انشاءالله»  بود اکنون یادی از دوست دانشمندم […]

توبه نامه باب

توبه نامه باب باب را در ایام ولیعهدی ناصرالدین شاه در تبریز محاکمه کردند و توبه‌ نامه را در آن محضر نوشت و این سند در کتابخانه مجلس جمهوری اسلامی ایران مضبوط است. در ایام سلف که بهائیان نفوذی بهمزده بودند درصدد از بین بردن این سند برآمدند حریقی ایجاد کرده و در این آتش سوزی سه تابلو […]

قوانین بابیه

  قوانین بابیه اینک شمه‌ای از قوانین بابیه را ذکر می‌کند . تدخین و تریاک و مسکرات و پیاز و سیر و ترب و گوشتهای قدید خشکیده و ادویۀ نهی شده و این دستور در تسخیرات و سلوک صوفیه رفتار می‌شود . طبخ غذا با بخار باشد نه آتش. ظروف باید از احجار نفیسه یا مُذَهَب و […]

نقل از هزار و یک کلمه کیوان و نقطة الکاف اثر حاجی میرزا جانی کاشانی در دورۀ بابیه و حروف حی

نقل از هزار و یک کلمه کیوان و نقطة الکاف اثر حاجی میرزا جانی کاشانی در دورۀ بابیه و حروف حی –          نگارش رساله ای عربی توسط یحیی صبح ازل –          باب به فتوای سه تن از علمای تبریز به دار آویخته شد در کتاب «تاریخ ایران» اثر رابرت کرنت واتسن ترجمه وحید مازندرانی در صفحه 323 آمده :  سید […]

پرسش از پیشوای ازلیه و پاسخ آن

پرسش از پیشوای ازلیه و پاسخ آن –          نامه ای شش صفحه ای نسخه خطی رهبر فرقه ازلیه به نویسنده –          مناجات از رهبر ازلیه –          بخشی از مکتوب پیشوای ازلی دربارۀ توحید آثار ازلی‌ها که منتشر می‌شد از محمد صادق ابراهیمی به قیمت نازل خریداری کردم وقتی که کتاب «هشت بهشت» به دستم رسید در مقدمۀ کتاب مطالبی […]