درخواست یحیی صبح ازل از سرپرسی سایکس قنسول انگلیس در کرمان برای اثبات مالکیت دخترش

درخواست یحیی صبح ازل از سرپرسی سایکس قنسول انگلیس در کرمان برای اثبات مالکیت دخترش –         ازلیه و احکام آن –         کتاب بیان سِرپرسی سایکس[1] در «تاریخ ایران» می‌نویسد : زمانی قونسول در کرمان بودم دختر ازل در کرمان ادعای مالکیت زمینی داشت ازل به من نامه نوشت و با من مكاتبه داشت. ازل ]نیز[ نامه‌ای برایم ارسال داشت که از همه […]

گفتار دکتر معین درباره باب

گفتار دکتر معین درباره باب – نگارش فرهنگنامه دهخدا به خاطر نگارش درباره باب – ترسیم طلسم هیکل توسط باب – شورش بابیان – اعتقاد به رجعت باب – کتاب مکتوبات آخوند زاده – مطالبی درباره شیخیه – ادوارد براون مشرف شده در طریقت صوفیه – یحیی صبح ازل – یادداشت های قزوینی دربارۀ دولت […]

حکایت باب و بابیه و نهضت جنگی ایشان در دوره محمد شاه قاجار به نقل از سفرنامه دیولا فوا و نظریه نگارنده

حکایت باب و بابیه و نهضت جنگی ایشان در دوره محمد شاه قاجار به نقل از سفرنامه دیولا فوا و نظریه نگارنده   در کتاب «سفرنامه دیولافوا» ترجمه همایون در صفحه 80 فصل پنجم در باب  بابیه نوشته شده است : شهر زنجان به توسط اردشیر بابکان به وجود آمده است در شورش بابیه هم به اندازه‌ای سختی و ویرانی […]

رساله و اشعار ازلی ها دربارۀ قرة العین

رساله و اشعار ازلی ها دربارۀ قرة العین –          نسخ حجاب توسط قرة العین در بدشت رساله‌ای به نام «صدمین سال قرةالعین » از طرف ازلی ها منتشر گردید . اشعاری که به طاهره منسوب است در دیوان صحبت لاری مشاهده کردم. در صفحه 19 رسالۀ صدمین سال نوشته شده که : طاهره سه سال در […]

ملاقات پسران یحیی صبح ازل با براون

ملاقات پسران یحیی صبح ازل با براون –        نویسندۀ نقطة الکاف (حاج میرزا جانی) –        توبه نامۀ باب در کتاب کشف الغطاء –        شیخیۀ کریم خانی –        سید باب همدرس سفیر تزار در جلسۀ درس سید رشتی بود –        افکار قیامت توسط باب –        وعدۀ حجت به پیروان خود حکومت مصر و دیگر بلاد را –        عقاید و احکام بابیه –        شرافتِ عدد […]

آشنایی به فنون نظامی در میان بشرویی ، حجت و سید یحیی و ساختن قلاع نظامی توسط ایشان

آشنایی به فنون نظامی در میان بشرویی ، حجت و سید یحیی و ساختن قلاع نظامی توسط ایشان ملاحسین بشروئی و حجت و سیدیحییٰ نحوه جنگ کردن و قلاع[1] نظامی ساختن و دفاع و حمله کردن را از چه کسی فراگرفته بودند جنگ بر علیه قاجاریه از طرف بابیه بود و اگر میرزا تقی خان امیرکبیر[2] نبود سرنوشت ایران تغییری […]

پدر یحیی صبح ازل

پدر یحیی صبح ازل میرزا عباس معروف به میرزا بزرگ پدر ازل و بهاء هفت اولاد ذکور داشت . 1- میرزا محمد حسن 2- میرزا حسین علی 3- میرزا موسیٰ کلیم 4- میرزا تقی پریشان 5- میرزا رضا قلی طبیب 6- میرزا یحییٰ صبح ازل 7- میرزا محمد قلی . یحییٰ صبح ازل و بهاء به وسیله ملاعبدالکریم قزوینی به باب گرویدند. زمانی که باب را به آذربایجان می […]

شمع آجین نمودن سلیمان خان بابی

شمع آجین نمودن سلیمان خان بابی سلیمان‌ خان بابی را بدنش را با نیش خنجر سوراخ کرده و در هر سوراخی شمعی نهاده شمعها را روشن نمودند و صورتش را با دوده مطبخ سیاه ساخته کلاه درازی بر سرش نهاده و بعد بر خری سوارش کرده و بعد بدنش را دو شقه کرده و هر قسمتی […]

اعدام باب شیرازی در تبریز

اعدام باب شیرازی در تبریز –        عقاید باب –        عقاید و احکام باب –        خانۀ باب در شیراز به جای کعبه در مکّه –        وقایع شیراز شاهزاده ملک قاسم میرزا فرزند فتحعلیشاه[1] والی ارومیه بود و باب را گرامی می داشت باب را به تبریز آورده و به میرزاحسن خان برادر صدراعظم تحویل دادند و سید حسین یزدی کاتب وحی بود باب به دامن […]

ملا محمد علی زنجانی مشهور به حجت و نقش او در برپایی جنگ داخلی در زنجان

ملا محمد علی زنجانی مشهور به حجت و نقش او در برپایی جنگ داخلی در زنجان ملامحمد علی زنجانی[1] مشهور به حجت از تلامذه شریف العلما مازندرانی[2] بود و ماه رمضان را سی روز می دانست و سجده بر بلور را جایز می‌شمرد، محمد شاه او را به تهران احضار و در منزل محمدخان کلانتر جای داد بعد از […]