پاسخ به عبدالبهاء نقل از لوح عمه تنبیه النائمین

پاسخ به عبدالبهاء نقل از لوح عمه تنبیه النائمین –        حرام بودن خرید و فروش چهار چیز در بابیه   «  پاسخ به عبدالبها » عباس افندی نامه‌ای به عمۀ خود عزیه خانم خواهر بزرگ صبح‌ازل نوشته که پدرم نیز برادرت بود چرا از وی رو گرداندی و به ازل پیوستی این نامه در بین حزب بهائیه به «لوح عمه» مشهور […]

مناجات قرة العین

مناجات قرة العین –          نحوه قتل قرة العین –          کشتار وحشیانه قاجاریه دلیل گرایش مردم به بابیه   «  مناجات طاهره » اینک مناجات طاهره را در زیر نقل می کند : « الهی الهی به حق ذات اعلایت که نفس مقدس اوست و به حرمت کینونیت ابهایت که ثمره فطرت اوست و به حق انیت قدیمت که آیت […]

اشعار قرة العین

اشعار قرة العین فرقه ازلی ها رساله ای در ذیقعده 1368 هـ . ق در 52 صفحه به نام « به یاد صدمین سال شهادت نابغه دوران قرةالعین منتشر ساختند. اشعار زیر منسوب به طاهره است . به عرش جان چو تو جانانه بود که قهر از عارضت افسانه بود *** به زیر دام زلفت دانه بود […]

تلقینات شبح برای ایجاد دین تازه به طلبه ای قبل از باب شیرازی

  تلقینات شبح برای ایجاد دین تازه به طلبه ای قبل از باب شیرازی به جمعی از طلاب که از محضر عالِمِ وحیدِ ربّانی آقای آخوند ملاحسین (مشهور به فاضل اردکانی بودند) برخوردم كه می گفتند وقتي آخوند ملاصادق نامي از اهل اردكان که عالِمی بسیار جلیل و بزرگی بود وارد بر فاضل اردکانی شد ، فاضل […]

کشته شدگان حروف حی در جنگ قلعه طبرسی

کشته شدگان حروف حی در جنگ قلعه طبرسی –        بهاء و اثبات بابیه در کتاب ایقان –        نگارش دلایل سبعه از باب –        نقل قول عبدالبها از کتاب بیان –        گفتار باب –        تأویل بابیه آیات و روایات را –        مناسب نبودن پرسشهای علمای تبریز با دعاوی باب –        طعمه حیوانات شدن جسد باب در کتاب «تاریخ شهدای قلعه طبرسی» جلد اول […]

شعائر هفتگانه باب که پیروانش ملزم به اجرای آن می باشند

  شعائر هفتگانه باب که پیروانش ملزم به اجرای آن می باشند –          باب و تسخیر ارواح در بوشهر شعائر سبعه[1] باب که پیروانش ملزم به اجرای آن می‌باشند 1- زیارت جامعه را تلاوت کند با عطر و گلاب و ]با[ توجه کامل انجام گیرد . 2-اداء سجده نماز بر تربت مقدس حضرت سید الشهدا (ع) به طریقی […]

دعاوی باب نقل از دانشمند بزرگ حاج محمد کریم خان

  دعاوی باب نقل از دانشمند بزرگ حاج محمد کریم خان: –         سلام بابیه –         عقاید شیخیه بابیه و بهائیه متأثر از عقاید صوفیه –         تأویل نام باب با حروف ابجد برای انطباق با ادعایش –         رسالۀ خطی هفتاد و دو مقاله میرزا آقاخان کرمانی –         اعمال وحشیانه دولت قاجاریه سبب جریحه دار شدن عواطف مردم گشته –         نامۀ محمد شاه قاجار […]

سلوک قرة العین و اربعین نشستن ملاحسین بشرویه در مسجد سهله و مسجد کوفه و یافتن امام زمان را

سلوک قرة العین و اربعین نشستن ملاحسین بشرویه در مسجد سهله و مسجد کوفه و یافتن امام زمان را –          میرزا اسدالله دیان –          علت پیدایش بابیه –          اغراض سیاسی پیدایش بابیه –          حکایت مرحوم میرزا جلوه دربارۀ طاهره قرة العین –          5 نقطه مقدس بابیه –          هشت نقطه مقدس ازلیه –          بهایی شدن دچند زردشتی در تهران و مباحثه ایشان با […]

تمجید سرپرسی سایکس در سفرنامۀ خود از سید باب

تمجید سرپرسی سایکس در سفرنامۀ خود از سید باب سرپرسی سایکس در سفرنامۀ خود از سید باب تمجید کرده و می‌گوید گفتار بیان می‌رساند که گویندۀ آن مرد غیرعادی است و امیدوار است که روزی بیاید که کتاب بیان منتشر شود و مردم ایران از وحشی گری نجات یابند . نمی دانم کدام گفتار باب  غیر عادی بودن وی […]

نظریه کیوان قزوینی دربارۀ شعب شیخیه و حکایت بابیه

  نظریه کیوان قزوینی دربارۀ شعب شیخیه و حکایت بابیه – شباهت ادعای باب با عنوان اوتار در هند – نماز ازلیه کیوان قزوینی در کتاب «میوه زندگانی»[1] در صفحه 133 می‌نویسد: در ایران از اواسط قاجاریه در اثر خودخواهی مسند نشینان و تکفیر یكدیگر دسته‌ای تازه پیدا شد به نام شیخیه و منشعب به چند شعبه ]گشت[ یکی تبریزی و […]