ملاحسین بشرویی

  ملاحسین بشرویی –        جنگ بارفروش –        دو نیمه ساختن بشروئی خسروبک قادر کلاهی را –        ساختن بشرویی قلعه هشت گوشی را –        فرمان باب به بشرویی برای تصرف تهران –        دیدار قرة العین و قدوس در بارفروش (بابل) –        نقش بشرویه در برپایی جنگ داخلی در بابل ملاحسین بشروئی مردی قد بلند بود سعی وافر کرد که نظر حاج ملا محمد […]

محاکمۀ باب با حضور علماء و ولیعهد (ناصرالدین میرزا) در تبریز

محاکمۀ باب با حضور علماء و ولیعهد (ناصرالدین میرزا) در تبریز به دستور محمدشاه قاجار[1] در تبریز در حضور ناصرالدین میرزا[2] با حضور علما باب را محاکمه کردند در این جلسه ملامحمد مامقانی  (حجةالاسلام ) پیشوای شیخیۀ تبریز و حاج ملامحمود نظام‌العلما[3] و میرزاعلی‌اصغر شیخ ‌الاسلام[4] و میرزا حسن قاضی و حاج میرزا عبدالکریم و میرزا حسن زنوزی (که دو نفر اخیرالذکر ملقب […]

القاب بابیه به قرة العین و خواستگاری وی از باب

  القاب بابیه به قرة العین و خواستگاری وی از باب بابی‌ها زرین تاج ( قرة العین ) را بدرالدجیٰ و شمس‌الضحیٰ نامیدند و بها به وی لقب صدیقه داد. طاهره ( قرة العین ) باب را خواستگاری کرد و باب نیز از وی خواستگاری نمود باب در قلعه چهریق[1] ماکو زندانی شد . برادر قرة العین شیخ رضا نام داشت از قزوین به کربلا رفت […]

مباحثۀ باب شیرازی با علمای اصفهان در منزل سلطان العلماء

مباحثۀ باب شیرازی با علمای اصفهان در منزل سلطان العلماء والی اصفهان علما را بر آن داشت که از باب استقبال کنند و باب را در منزل سید محمد ملقب به سلطان العلما جای داد . باب در منزل سلطان العلما تفسیر سوره کوثر را نوشت در بین علمای اصفهان میرزا سید محمد و آقا محمد مهدی کلباسی[1] حضور داشتند و میرزا حسن[2] […]

باب الابواب بهترین کتاب در تاریخ بابیه

باب الابواب بهترین کتاب در تاریخ بابیه باب‌الابواب[1]که بهترین کتاب در تاریخ بابیه است ذکر کرده:  [سید باب در معیت سید یحیای دارابی پسر سید جعفر دارابی کشفی به دستور والی فارس در جلسه علمای شیراز وارد شدند . علمای شیراز حکم به قتل وی دادند پایش را به چوب بستند تا استغفار کرد لذا وی را بر الاغی نشانده از وسط […]

نظرات کیوان قزوینی درباره شعبات بابیه و علت منتشر نکردن کتاب بیان

نظرات کیوان قزوینی درباره شعبات بابیه و علت منتشر نکردن کتاب بیان کیوان قزوینی[1] در کتاب «بهین سخن» چنین مرقوم داشته‌اند: «میرزا خلیل سید اسپهانی ملقب به نواب مرید ملاسلطان گنابادی شد و در اثر معاشرت با افراد بابی به بابیت گروید و سپس مرید عباس افندی[2] شد و در این امر تبلیغ می کرد و در اثر معاشرت با […]

دربارۀ حروف حی

دربارۀ حروف حی ملا میرزا محمد روضه خوان یزدی که از حروف حی بود در کربلا در جلسه درس سید رشتی شرکت می جست و با  باب  نیز آشنا شد و بعد در شیراز به باب گروید بعد به یزد رفته زنی از شیخیه به زوجیت خود در آورد و در ظاهر تظاهر به شیخی بودن کرد اما در باطن بابی بود . و ملا خدا […]

نحوه کشته شدن باب

نحوه کشته شدن باب در «تاریخ ایران دوره قاجاریه» نوشته رابرت واتسن ترجمه وحید مازندرانی در صفحه 323 نوشته شده است: که میرزا علی محمد که ادعای سیادت می کرد نایب حسین خان که به سفارت انگلیس رفته بود وقتی به ایران برگشت والی فارس گردید (باب تازه مدعی نیابتِ خاصۀ امام زمان (ع) گردیده بود) باب را در شیراز دستگیر کرده و تازیانه بر پاهای […]

اسامی حروف حی

  اسامی هیجده تن که به باب گرویده بودند که با خود وی نوزده نفر شدند و معروف به حروف حی گشتند به شرح زیر است : 1.    ملا حسین بشرویه که از طرف باب ملقب به باب الباب شد. 2.    میرزا محمد حسن  که برادر باب الباب بود . 3.    میرزا محمد باقر که همشیره زاده باب الباب بود. 4.    ملا علی بسطامی . […]

رکن رابع – شیخیه و ادامه بحث قرة العین –خاطرات لیدی شیل

رکن رابع – شیخیه و ادامه بحث قرة العین –خاطرات لیدی شیل – القاب بهائیه درباره باب در خاطرات «لیدی شیل» ترجمه دکتر ابوترابیان در صفحه 126 گفته است: ] مسلک جدید، بابی نام داشت که از لقب مؤسس آن ]گرفته شده [  باب به نجف سفر کرد و در آنجا با دو درویش آشنا شد و مدتی با آنها حشر و نشر داشت … […]