اینک بحثی درباره قرة العین و نظریات عبود صالحی

اینک بحثی در باره قرة ‌العین بیان می دارد و در مقدمه گوید : یکی از دوستان فاضل و پاکنهاد این ناچیز فرزانه راد آقای عبدالحسین شهیدی صالحی[1] الشهیر به الشیخ عبود  الشیخ حسن صالحی از خاندان شهید ثالث (برغانی) می‌باشند و سالها در عراق عرب به تحصیل و تدریس پرداخته‌اند در شهر قزوین با فضیلت اخلاقی در کسب […]

آراء علامه برقعی

  آراء علامه برقعی   اخیراً به یاری یکی از دوستان[1] که در فن هنر تالی بهزاد[2] است کتاب « عقل و دین» به دستم رسید . «عقل و دین»[3] تألیف میرزا ابوالفضل برقعی جلد اول در صفحه 106 نوشته‌اند: شیخ احسائی در رساله علمیه خود بر رد قول فیض‌کاشانی[4] گفته که ترجمه آن این است : […]

باب

باب این ناچیز در ابتداءِ امر تحقیق در مورد بابیه از طریق آثار بهائیه و شیخیه آشنا شدم و چون نارسائی این امر را ملتفت شدم با وسایلی توانستم با محمد صادق ابراهیمی از قضات بازنشسته دادگستری آشنا شده مشارٌالیه[1] در قلهک[2] در خیابان دولت کوچه شیراز سکونت داشت چهارسال متوالی آثار ازلیها  را نزد وی فراگرفتم و ایامی که در […]

مقدمه نویسنده

آغاز کتاب باب کیست و سخن او چیست مقدمه نويسنده بعد از انتشار كتاب «از احسا تا كرمان»[1] عقايد بابيه را مورد بحث قرار داده و از نظر وقاد[2] خوانندگان روشن روان مي گذراند. اگر كليه كتبي كه بر له يا بر عليه بابيه و ازليه نوشته شده (صبح ازل برادر ابي[3] بهاء جانشين باب شد و اين فرقه را ازلي ناميدند) و آثاري […]