نكاحيه‏ | On Marriage

شماره مقاله 602 فريده 27 نكاحيه‏ س 1 آیا دینِ اسلام اجازه مى ‏دهد كه پسر و دختر كه خواستارِ هم باشند مدّتى با هم معاشرتِ امتحانى  نمایند تا خوىِ یكدیگر و باطنِ هم را بدانند بى ‏آنكه  تمتّعى  از هم  بردارند از بوس و كنار ؟ ج در متنِ اسلام نه اجازه است و […]

درعلم كلام كه مؤسّسه اسلام است‏ | On the Theosophy as the Islamic Institute

شماره مقاله 601   فريده 31 در علم كلام كه مؤسّسه اسلام است‏ موضوعِ بحث معارف دینیه است 1) راجع به مطلقِ دیانت نه تنها دینِ اسلام و اگر معارفِ ادبیه یا علمیه به میان آید از بابتِ مبادى یا تمثیل یا استطراد است نه مسائل مقصوده . 2) احتیاج جامعه به دین احتیاج اساسى […]

در تعليمات دين و آن سه قسم است

شماره مقالات 598 در اين مقاله عناوين ذيل را خواهيد خواند : نخست مطلق دين سرمايه همه تعليمات سه سرمايه دين سه درجه دارد دين موقّت ابتدايى وجدان مكتسبى در امور اضافيه و در عشق عنوان دوم از جلد سيم كيوان‏نامه در تعليمات راجعه به دين و آن سه قسم است : نخست مطلق دين […]

تقسيمٌ آخَر مِن جَهَةِ متعلقِ‏ الكفرِ

شماره مقاله 597 كفر به هر دو معنى به حسبِ متعلَّق دو قسم است یكى كفرِ باللّه یعنى باور نكردن خدا یا حكم به سلبِ وجودش . دوّم كفر به شیطان و به هر باطلى مفهوماً كانَ او مِصداقاً . و ایمان نیز این دو قسم را دارد اوّل ایمان به شیطان یا به هر […]