رسم توبه درآخر عمر

شماره مقاله681 پس آن عمل اگرمركب از اجزا باشد مانند 15 جزو سر سپردن صوفیه هر جزئش را جزء التوبه می گویند كه اگر شخص داخل در دین یك جزو را ناقص داشته باشد می گویند توبۀ او باطل بود و دراصطلاح عرفان علمی یك بارقۀ غیبیه ای را كه ناگاه بر دل جهد و […]

اما بیان حقیقت توبه

شماره مقالات680 پس باید دانست كه توبه یا فعلی از افعال مكلف است یا حالی از احوال او و به هرحال اختیاری است نه اضطراری به دلیل تعلق امربه آن توبوا الی الله و توبوا الی بارئكم و هرفعلی و حالی یك مبدأ باعثی و یك مبدآ فاعلی و یك صورت فعلی و یك غایت […]

احكام قنوت نماز |Directives for Personal Prayer

شماره مقالات679 مراتب وجود انسان مانند مراتب وجود عالم و مانند اركان و قوائم عرش چهار بیشتر نیست و در هر یك از این چهار مقام انسان روزی دارد ،روحش كه آفتاب اولوهیت بر او می تابد و شبی دارد جسمش كه ماه ربوبیت بر او می تابد و لطف سخن آن است كه این […]

صفاء ملكوت و تيرگی ملك

شماره مقاله 678 آن گاه اذكروا نعمتی خوب واضح می شود زیرا در عالم ملكوت نعمت های خدا خالص است مشوب به آلام و نقایص نیست و همان نعمت ها وقتی كه متنزل به عالم ملك و طبیعت شوند و رنگ اینجا را بگیرند تیره و آلوده خواهند شد . خوب است كه هوشمندان به […]

بنی اسرائيل بودن همه بشر | All Mankind is Regarded as Israelite

شماره مقالات677 آیه 40 – یا بنی اسراییل اذكروا نعمتی الّتی أنعمت علیكم و أوفوا بعهدی أوف بعهدكم و إیّای فارهبون. ای فرزندان یعقوب !به یاد آورید نعمتم را كه به شما دادم و وفا كنید به عهدی كه با من بسته اید تا من هم وفا كنم به وعده ای كه به شما داده […]

سه نشانه های گاو

شماره مقاله 676 این سؤال دوم است كه گفتند : بخوان خدا راكه رنگ این گاو چه باشد ؟ فرمود: گاو زرد سیر رنگش براق خوش نما كه هر كه بیندش خوشنود گردد از رنگش . درسؤال نخست دو قسم گاو مسن و جوان بیرون رفت . در سؤال دوم همۀ رنگ ها بیرون رفت […]

حجت بنی اسراييل درباره گاو | The Reasoning of Israelites About The Cow

شماره مقاله 675 به یاد آرید كه موسی فرمود به قومش كه خدا شما را امر می فرماید به كشتن یك گاو گفتند : آیا ما را استهزا می كنی؟ فرمود: من كه نادان نیستم . خدا چقدر در آن قصۀ گاو بر شما نعمت داد و خفایا و حقایق بر شما آشكار كرد. بدان […]

معنی تازۀ تقوا | The New Meaning of Piety

شماره مقاله 674 پس ملاحظۀ خود را داشته باشید این رتبۀ معنوی باید مایۀ ترس و ملاحظۀ شما باشد كه نه نفس نباتی و نه نفس حیوانی جای شما را می گیرند و نه جبران بدی های شما و مسئولیت شما را می نمایند و نه ممكن است كه چیزی بهانۀ رفع قبح از شما […]

اقسا م و درجات استعانت

شماره مقالات673 پس صلاة دراین آیه عبارت است از آثار و افعال متولدۀ از حال خشوع و مقصود اصلی در استعانت خود صفت خشوع است چنان كه مراد از صبرهم قوۀ دافعه ای است در نفس انسان یا قلب او یا روح او تا به بالا كه می راند غیر ملایم محبوب را و ماسوی […]

دو فرق خشوع و خضوع و تواضع

شماره مقاله672 و این كیفیت در دو وقت پیدا می شود : یكی وقت دیدن ظاهری آن محبوب عظیم پس مراد اثر فراق سابق است و یا قانع نشدن به این دیدن است . دوم وقتی كه شخص به یاد آن محبوب بیفتد یا صدا و ندای او را بشنود یا قاصدی پیامی از او […]