در معارف عاليه و اسرار

شماره مقاله485 فصل سوّم‏ در معارف عاليه و اسرار كه خرد در آنها حيران و از درك آنها عاجز است‏ و در آن 65 رباعى است 1 . آنها كه محيط فضل و آداب شدند در كشف علوم شمع اصحاب شدند ره زين شب تاريك نبردند برون گفتند فسانه ‏اى[1] و در خواب شدند يعنى […]

در مناجات

شماره مقاله 484 فصل دوم در مناجات و در آن بيست و شش رباعى است‏ 1 . هر روز بگاه در خرابات شوم همراه قلندرانِ طامات[1] شوم‏ چـون عالم سرّ و الخفيّات توئى توفيقـى ده تـا به مناجات شوم حقيقت مناجات آن حالى است كه بعد از اتمام و انجام خرابات و پيمودن راه ملامت […]

در باب توحيد | on the monotheism

شماره مقاله483 فصل اوّل‏ در توحيد و در آن شصت رباعى است‏ رباعى اول بت گفت به بت پرست كـاى عابـدِ ما دانى ز چــه روى گشتـه‏ اى ساجــد ما بر ما به جمال خود تجلّى كرده است آنكس كه ز تو است ناظر و شاهدِ ما اين گفتن نه به زبانى زائد بر ذاتست […]

مقدمه بر حکمت خیام از کیوان قزوینی

شماره مقاله 482 شرح رباعيات حكيم خيّام‏ تاليف عبّاس كيوان قزوينى‏ 1345ھ . ق‏ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم داراىِ هنر كسى است كه خردش به هر دانشى رسا باشد .بدان سان كه در هيچ دانست و بايستى نيازش به ديگرى نيفتد .پس او را تنهائى رواست و ديگران را بدو چسبيدن بايد كه نيازمندند ،و […]

مقاله عباس اقبال آشتيانى

شماره مقاله 481 يكى از علائم مشخصه شاهكارهاى ادبى و از صفات ممتازه آثار جاويد ذوقى نيست كه با وجود كشت نيابى و ايام و تبدلات احوال همه وقت تازگى و شادابى آنها برجاست و مسير روزگار را در فرسودن و بردن آب آنها توانائى نيست، بعلاوه آثار عالى ذوقى افراد بلند طبع و خوش […]

مقدمه‏ نورالدین چهاردهی بر حکمت خیام

شماره مقاله 480 از قرون ماضيه معمول بود كه بزرگان صوفيه بر متون كتب مشايخ صوفيه قبل از خود را شروحى بنويسند در آن جمله شرحى است كه جامى بر لمعات عراقى نوشته و آن را (اشعة اللمعات) ناميد و لاهيجى كه از مشايخ سلسله نور بخشيده بود كتاب گلشن راز را مورد تفسير قرار […]

شاعري نزد عرب شش درجه دارد پس شش قسم شاعر هست

شماره مقاله479 :در اين مقاله عناوين ذيل را خواهيد خواند احوال لبيد شاعر و اول شعر او شمردن بديها و ضررها مي شاعر فقط دو هنر دارد مدح بدها و ذم خوبها آغاز پيدا شدن شراب رَسِىّ ‏اتخّذتُ ‏الشِعرَ بينَ مَنازِلـــى وَ فوقَ مناطِ الفَرقَ دَينِ مَصاعِدى اَلَيسَ قَضَى ‏الاَفلاكِ فى حكمِه بِاَن يعيدَ اِلى‏ […]

تحقيق عشق |research love

شماره مقاله478 129 .عشقى كه مجازى بود آبش نبود چون آتش نیم مرده تابش نبود عاشق باید كه سال ماه و شب و روز آرام و قرار و خورد و خوابش نبود مراد از آب جوهر و اصل و اساس و حقیقت است آنها كه مادة المواد عالم اجسام را آب مى ‏دانند و آب […]

معاني ميعاد و انجمن

شماره مقاله 477 148 .ياران چو به اتّفاق ميعاد كنيد خود را به جمال همدگر شاد كنيد ساقى چو مى مغانه بر كف گيرد بيچاره فلان را به دعا ياد كنيد ميعاد مصدر باب مفاعله است هم وعده شدن و مجازاً در زمان و مكان وعده هم استعمال مى ‏شود و گاهى مانند اينجا به […]

اساس دين قديم ايران كه همان غرض پيمبرانست

شماره مقاله 476 153. او را خواهى از زن و فرزند ببر مردانه درآ ز خويش و پيوند ببر هر چيز كه هست بند راهست تو را با بند چگونه مى ‏روى بند ببر مردانه درآ ز خويش و پيوند ببر خود را تو ز بند زن و فرزند ببر هر چيز كه هست سدّ […]