مطالب توسط admin

تمجید سرپرسی سایکس در سفرنامۀ خود از سید باب

تمجید سرپرسی سایکس در سفرنامۀ خود از سید باب سرپرسی سایکس در سفرنامۀ خود از سید باب تمجید کرده و می‌گوید گفتار بیان می‌رساند که گویندۀ آن مرد غیرعادی است و امیدوار است که روزی بیاید که کتاب بیان منتشر شود و مردم ایران از وحشی گری نجات یابند . نمی دانم کدام گفتار باب  غیر عادی بودن وی […]

نظریه کیوان قزوینی دربارۀ شعب شیخیه و حکایت بابیه

  نظریه کیوان قزوینی دربارۀ شعب شیخیه و حکایت بابیه – شباهت ادعای باب با عنوان اوتار در هند – نماز ازلیه کیوان قزوینی در کتاب «میوه زندگانی»[1] در صفحه 133 می‌نویسد: در ایران از اواسط قاجاریه در اثر خودخواهی مسند نشینان و تکفیر یكدیگر دسته‌ای تازه پیدا شد به نام شیخیه و منشعب به چند شعبه ]گشت[ یکی تبریزی و […]

درخواست یحیی صبح ازل از سرپرسی سایکس قنسول انگلیس در کرمان برای اثبات مالکیت دخترش

درخواست یحیی صبح ازل از سرپرسی سایکس قنسول انگلیس در کرمان برای اثبات مالکیت دخترش –         ازلیه و احکام آن –         کتاب بیان سِرپرسی سایکس[1] در «تاریخ ایران» می‌نویسد : زمانی قونسول در کرمان بودم دختر ازل در کرمان ادعای مالکیت زمینی داشت ازل به من نامه نوشت و با من مكاتبه داشت. ازل ]نیز[ نامه‌ای برایم ارسال داشت که از همه […]

گفتار دکتر معین درباره باب

گفتار دکتر معین درباره باب – نگارش فرهنگنامه دهخدا به خاطر نگارش درباره باب – ترسیم طلسم هیکل توسط باب – شورش بابیان – اعتقاد به رجعت باب – کتاب مکتوبات آخوند زاده – مطالبی درباره شیخیه – ادوارد براون مشرف شده در طریقت صوفیه – یحیی صبح ازل – یادداشت های قزوینی دربارۀ دولت […]

حکایت باب و بابیه و نهضت جنگی ایشان در دوره محمد شاه قاجار به نقل از سفرنامه دیولا فوا و نظریه نگارنده

حکایت باب و بابیه و نهضت جنگی ایشان در دوره محمد شاه قاجار به نقل از سفرنامه دیولا فوا و نظریه نگارنده   در کتاب «سفرنامه دیولافوا» ترجمه همایون در صفحه 80 فصل پنجم در باب  بابیه نوشته شده است : شهر زنجان به توسط اردشیر بابکان به وجود آمده است در شورش بابیه هم به اندازه‌ای سختی و ویرانی […]

رساله و اشعار ازلی ها دربارۀ قرة العین

رساله و اشعار ازلی ها دربارۀ قرة العین –          نسخ حجاب توسط قرة العین در بدشت رساله‌ای به نام «صدمین سال قرةالعین » از طرف ازلی ها منتشر گردید . اشعاری که به طاهره منسوب است در دیوان صحبت لاری مشاهده کردم. در صفحه 19 رسالۀ صدمین سال نوشته شده که : طاهره سه سال در […]

ملاقات پسران یحیی صبح ازل با براون

ملاقات پسران یحیی صبح ازل با براون –        نویسندۀ نقطة الکاف (حاج میرزا جانی) –        توبه نامۀ باب در کتاب کشف الغطاء –        شیخیۀ کریم خانی –        سید باب همدرس سفیر تزار در جلسۀ درس سید رشتی بود –        افکار قیامت توسط باب –        وعدۀ حجت به پیروان خود حکومت مصر و دیگر بلاد را –        عقاید و احکام بابیه –        شرافتِ عدد […]

آشنایی به فنون نظامی در میان بشرویی ، حجت و سید یحیی و ساختن قلاع نظامی توسط ایشان

آشنایی به فنون نظامی در میان بشرویی ، حجت و سید یحیی و ساختن قلاع نظامی توسط ایشان ملاحسین بشروئی و حجت و سیدیحییٰ نحوه جنگ کردن و قلاع[1] نظامی ساختن و دفاع و حمله کردن را از چه کسی فراگرفته بودند جنگ بر علیه قاجاریه از طرف بابیه بود و اگر میرزا تقی خان امیرکبیر[2] نبود سرنوشت ایران تغییری […]

پدر یحیی صبح ازل

پدر یحیی صبح ازل میرزا عباس معروف به میرزا بزرگ پدر ازل و بهاء هفت اولاد ذکور داشت . 1- میرزا محمد حسن 2- میرزا حسین علی 3- میرزا موسیٰ کلیم 4- میرزا تقی پریشان 5- میرزا رضا قلی طبیب 6- میرزا یحییٰ صبح ازل 7- میرزا محمد قلی . یحییٰ صبح ازل و بهاء به وسیله ملاعبدالکریم قزوینی به باب گرویدند. زمانی که باب را به آذربایجان می […]

شمع آجین نمودن سلیمان خان بابی

شمع آجین نمودن سلیمان خان بابی سلیمان‌ خان بابی را بدنش را با نیش خنجر سوراخ کرده و در هر سوراخی شمعی نهاده شمعها را روشن نمودند و صورتش را با دوده مطبخ سیاه ساخته کلاه درازی بر سرش نهاده و بعد بر خری سوارش کرده و بعد بدنش را دو شقه کرده و هر قسمتی […]