مطالب توسط admin

در بیان حدود دعاوى قطب

شماره مقاله : 44 فصل هشتم‏ در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند: – میرانیدن قطب، روح قبایح مرید را – حدود ادعاى قطب 10 ماده است – راه تحقیق مرید حال قطب را – قاسم ‏الجنة والنار بودن قطب – تبدیل قطب نحوه وجود مرید را بدان كه كم و كیف هیچ ادعائى […]

نصب قطب از جانب خدا | Designation of the Spiritual Pole or Master by God

مقاله شماره 43 در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند: – صفت قطب علم باغبانى نفوس مریدان است – تأثیر نظر قطب به بهانه ذكر و فكر – ادعاى اقطاب مهدویت نوعیه است – بهترین بیان عشق تصوف فصل هفتم  از كتاب استوار در بیان صفات قطب است به استقراء[1] و استقصاء[2] ، بدان […]

در فرق تصوف با اسلام | On the Difference Between Sufism and Islam

مقاله شماره 42 در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند: فرق تصوف با اسلام عجز قطب از تصرف در مرید فصل ششم‏ – در فرق تصوف با اسلام‏ مؤسسه تصوف عبارت است از یك دسته معارف بى‏برهان و از یك دسته اعمال منبسطه ‏اى بر اعمال ظاهره اسلامیه راجع به كم و كیف آنها […]

حقیقت دین | True religion

شماره مقالات 709 بزرگ‏تر متاعى كه از این عالم بعد از مرگ همراه ما خواهد بود كه به دست اختیار آن را تربیت كرده باشیم همانا دین است و اگر ما به دنیا نیامده بودیم و جانِ ما با جسمِ ما اتّحاد نمى‏یافت هرگز نائل به دین نمى‏شدیم زیرا دین متاعى است كه فقط در […]

دين از سنخ عقل است يا عشق | Religion is Based on Wisdom or Love

شماره مقاله 699 میان اهل دین در سنخ دین اختلاف است ،اكثر آنها دین را از سنخ عقل و عدل و قانون می دانند و لازمۀ اثبات لزوم نوع دین در میان بشر نیز همین است و اقل كه عرفای هر دین باشند (آن هم نه همۀ عرفا) دین را از سنخ عشق و فضل […]

دين از سنخ عقل است يا عشق | Religion is Based on Wisdom or Love

شماره مقاله 699 میان اهل دین در سنخ دین اختلاف است ،اكثر آنها دین را از سنخ عقل و عدل و قانون می دانند و لازمۀ اثبات لزوم نوع دین در میان بشر نیز همین است و اقل كه عرفای هر دین باشند (آن هم نه همۀ عرفا) دین را از سنخ عشق و فضل […]

در حصر اساس اديان به يك شعبه‏ | On Rresticting Religions into one Sect

شماره مقاله 604 فصل 22 در حصر[1] اساس اديان  به يك شعبه‏ خوب است دانشمندان بى ادعا همت و مدعيان بى ‏دانش فتوت نموده اساس ديانت را به شعبه اسلام كه ششم يا هفتم شعبه است ختم نمايند و نگذارند كه از ريشه روحانى شاخ ديگرى رسته تنومند شود به اين قسم كه دست عموم […]

در حصر اساس اديان به يك شعبه‏ |On Rresticting Religions into one Sect

شماره مقاله 604 فصل 22 در حصر[1] اساس اديان  به يك شعبه‏ خوب است دانشمندان بى ادعا همت و مدعيان بى ‏دانش فتوت نموده اساس ديانت را به شعبه اسلام كه ششم يا هفتم شعبه است ختم نمايند و نگذارند كه از ريشه روحانى شاخ ديگرى رسته تنومند شود به اين قسم كه دست عموم […]

درشرح دعای صباح‏ و فوائد خورشید |On the Benefits of Morning Prayer and the Sun

شماره مقاله 603 فريده 32 در شرح دعای صباح‏ همه عالم یك انسان و یك انسان یك عالم است و كارهاىِ هر یك نفر مانند حوادثِ دنیا است و هر دو درجات و حیثیات دارند كه سبب اختلافِ آنها است در خوبى و بدى و بزرگى و كوچكى ؛چنانكه گاهى حادثه بزرگى رو مى‏ دهد […]

درشرح دعای صباح‏ و فوائد خورشید |On the Benefits of Morning Prayer and the Sun

شماره مقاله 603 فريده 32 در شرح دعای صباح‏ همه عالم یك انسان و یك انسان یك عالم است و كارهاىِ هر یك نفر مانند حوادثِ دنیا است و هر دو درجات و حیثیات دارند كه سبب اختلافِ آنها است در خوبى و بدى و بزرگى و كوچكى ؛چنانكه گاهى حادثه بزرگى رو مى‏ دهد […]