مطالب توسط admin

سلسله چشتيه | Chashtieh’s Genealogy

مقاله شماره 73 سلسله چشتیه منسوب به خواجه معین الدین چشتى است (چشت قریه‏اى است از قراءِ هرات و بعضى از قراءِ سیستان مى‏دانند ولى اصح از هرات است) .    خواجه معین الدین حسن چشتى سنجرى اجمیرى پس از سید على هجویرى صاحب كتاب مشهور «كشف المحجوب» به قاره هند رو آورد . خواجه به […]

ذهبیه | Zahabieh

مقاله شماره 72 شیخ عبدالله برزش آبادى از اقطاب صوفیه و بنیان گذار سلسله ذهبیه است از مشایخ شیخ اسحق ختلانى بود شیخ اسحاق دستور داد كه مشایخى از جانب وى بر مسند ارشاد جالسند با مریدان خود با سید نوربخش بیعت كنند و خود نیز با سید بیعت كرد بررش آبادى استنكاف ورزید ختلانى […]

سلسله ذهبيه | Zahabieh’s Genealogy

مقاله شماره 71 سلسله ذهبيه یكى از سلاسل معروف در ایران سلسله ذهبیه است كه سلسله رضویه و كبرویه نیز گویند. مركز و مقر قطب این سلسله در شیراز است . كرسی نامه سید محمد حسین شریفى متولى شاه چراغ شیراز او مرید و جانشین سید احمد آقا و او جانشین سید محمد رضا مجدالاشراف […]

شمس العرفا | Shams Al-Orafaa

  مقاله شماره 70 یكى از اقطاب عصر اخیر كه شهرت فراوان یافت شمس العرفا مى‏ باشد. سید حسین حسینى فرزند سید محمد رضا معروف به آقاجان ملقب به شمس العرفا مى‏باشد كه در شب دوشنبه سوم شعبان سنه 1288 ه.ق در تهران متولد گردید و در معیت برادر خود در نزد پدر كه دكان […]

سلسله نعمت اللهی شمس العرفاء | Nemat Allahi’s Genealogy(Shams Al-Orafaa)

مقاله شماره 69 سید حسین حسینى فرزند سید محمد رضا معروف به آقاجان ملقب به لقب طریقت (شمس العرفاء) در شب دوشنبه سوم شعبان سنه 1288 ھ . ق در تهران پا به عرصه وجود نهاد . در معیت برادر خود در دكان كوچكى در بازار بزازها به شغل بزازى اشتغال داشتند .    شمس مدنى […]

سلسله سهروردیه | Sohrevarieh’s Genealogy

مقاله شماره 68 شیخ ابوالنجیب سهروردى عم شیخ شهاب الدین سهروردى همیشه از حاضران مجلس شیخ عبدالقادر گیلانى بودند وقتى خواستى بحضور شیخ رسد باصحاب فرمودى وضو گیرید و زان پس بحضور شیخ میرسیدند ابوالخبیب برادر زاده خود عمر كنیه ابوالفحص را نزد شیخ برده و غوث‏ الاعظم دست بر روى سینه او گذاشته سینه […]

سلسله سهرورديه | Sohrevarieh’s Genealogy

مقاله شماره 67 ضیاءالدین ابوالنجیب عبدالقاهر بن عبداللَّه سهروردى سلسله نسب او به خلیفه اول ابوبكر مى‏رسد .در 490ھ . ق در سهرورد متولد گردید (سهرورد میان همدان و زنجان واقع گردیده است) .و مدرس نظامیه بغداد بود و پس از مدتى رئیس نظامیه گردید . اصول تصوف را از احمد غزالى فرا گرفت و […]

قادریه | Ghaderieh

مقاله شماره 66 یكى از بزرگترین سلاسل تصوف اسلامى كه مكتب هاى دیگر كه اهم آنها مانند سهروردیه و نعمت اللهیه از وى منشعب گردیده قادریه است . پروفسور شوشترى در كتاب تصوف خود چنین مرقوم داشته ‏اند : قادریه از مكتب جنید پدید آمد و موسس آن عبدالقادر گیلانى است پیروان او در سراسر […]

سلسله قادريه | Ghaderieh’s Genealogy

مقاله شماره 65 یكى از بزرگترین سلاسل تصوف اسلامى سلسله قادریه است كه سلسله‏ هاى سهروردیه و چشتیه و نعمة اللهیه منشعب از قادریه مى ‏باشند . بنیانگذار این سلسله شیخ محیى الدین عبدالقادر گیلانى بن ابى صالح چنگى دوست بن عبداللَّه بن موسى بن عبدالمخلص بن حسن المثنى بن على بن ابیطالب (ع) مى‏باشد […]

مانیه تیسم و تمركز و ارتباط با ارواح

مقاله شماره 63 هر منطقه‏ اى باقتضاى محیط آب و هوا اثراتى مستقیم در فكر و روح افراد باقى میگذارد شرق به تناسب و طبیعت جغرافیائى سلول دماغى افراد این سامان آمادگى پذیرش مسائل روحى را دارند و در شرق بعضى نقاط مانند هند بیش از دیگر امكنه استعداد طبیعى و گرایش امور دینى و […]