مطالب توسط admin

در تشخیص روح تصوف حقیقى | Identification of the Essence of True Sufism

شماره مقاله 39 در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند : – آغازى دیگر از دستور تصوف انفرادى – بیرون كردن مهرها و دانش‏ها از دل – افعال و تروك تصوف حقیقى – سه روح تصوف حقیقى – دستور خوراك و پوشاك صوفیانه‏ – معنى ریاضت ساده صوفى‏ – پنج زهر تصوف حقیقى فصل […]

صوفی جان خلفت | Sufi As The Soul of Creation

شماره مقاله 38   در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند : – صوفى جان خلقت – معنى خلافة الله – معنى رجوع و حشر الى ‏الله – امید یافتن تصوف حقیقى – نومیدى و برگشتن همرهان – قطبیت كیوان تا 17 سال – انصاف دادن مؤلف از خود – توبه مؤلف از قطبیت […]

در خلاصه مطالب تصوف و تقسیم آن به حقیقی و مرسوم و فرق آنها با هم

شماره مقاله 37 در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند: – اشاره به تصوف حقیقى – مسیح پیغمبر صوفیان و صوفى پیغمبران – آوردن ایرانى تصوف را ازهند – تأسیس تشیع در ایران شد – فرستادن ایرانى تصوف را به عرب – تاریخ بناء اول خانقاه قبل از بناء مدرسه – آداب تصوف مرسوم‏ […]

تحقیق لغت تصوف | Investigation on the Word ‘Sufism’

شماره مقاله : 36 در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند : تحقیق لغت تصوف وجه تسمیه صوفی مقدمه چهارم‏ لفظ تصوف[1] معنى لغوى ندارد، تا در جواب ماء شارحه (كه اول چهار سئوال مشبك عام است) گفته شود، زیرا مصدر جعلى است نه اصلى، یعنى بعد از معنى اصطلاحى، لفظ صوفى جعل شده […]

در تحقیق اساس تصوف و سه فرق تصوف حقیقی با مرسوم |Research on the Principles of Sufism & Three Differences Between the True Sufism and the Ritual Sufism

مقاله شماره 35 در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند: درباره ذکر قلبی درجه پنجم صوفیان (سرالسر) شرح کنت مع الانبیاء سرا به چند وجه مقدمه دوم‏ در تحقیق اساس تصوف، آیا مى‏توان گفت كه این آواى بلند عالمگیر و این نواى رساى پر ترجیع و تحریر[1] و این كمند پرتاب گلوگیر كه هر […]

درباره تالیف كتاب استوار و فرازی چند از ترک ریاست کیوان |About writing the ostevare razdar book and Points on Kayvan’s Rejection of Spiritual Leadership

شماره مقاله 34 در بیان عقاید و اعمال صوفیان تألیف منصور على شاه‏ (عباس كیوان قزوینى) كه پس از هفده‏سال ریاست و ارشاد ترك قطبیت نمود. (خطبه) یا من الامر الیه ینتهى / كل نفس مالدیه شتهى یا من الحمد له فرض على‏ / یا من ‏الشكر له قرض لدى یا من ‏الحكم ‏له فى […]

در معانی وحدت وجود | In the meanings of Unity of Existence or Pantheism

شماره مقاله 530 فصل (7) در معانی وحدت وجود كسى كه  به چشم عرفان بنگرد به موجودات ،دو گونه اثر در آنها نمى ‏بيند با آنكه اختلافات بسيار در آنها مى ‏بيند امّا وقتى كه به خود فرو رود و اختلافاتِ آنها را جمع كند ،بيند كه منتهى به يك اثرِ مشترك مى ‏شوند كه […]

در تقسيم عرفان به علمی و عملی |On Dividing Mysticism to the Scientific and Practical Aspects

شماره مقاله 529 فصل (6) در تقسيم عرفان به علمی و عملی عرفان نه علمى است كه موضوع و مبادى و مسائل داشته باشد و نه شعبه ‏اى از حكمت است كه مسائل معيّنه باشد و نه منحصر به دين اسلام است كه شعبه ‏اى و مذهبى معيّن باشد چنان كه عوام  پندارند ،بلكه سليقه […]

در اِمكانِ اِكتِساب عرفان‏ با نبودنِ طبيعی و زياد كردن با بودنش‏

شماره مقاله 528 فصل (5) در اِمكانِ اِكتِساب عرفان‏ با نبودنِ  طبيعی و زياد كردن با بودنش‏ هر صفت چه نيك و چه بد كه طبيعى نباشد ممكن است به مزاولت[1] و رياضت و تكرار اعمال مشروحه ذيل پيدا و عادت شود ،امّا مثلِ طبيعى ،برّاق و خالص نخواهد بود .و گفته ‏اند كه عادت […]

در اشاره به علم قيافه‏ |Some Points about Physiogonomy

شماره مقاله527 فصل 4 در اشاره به علم قيافه‏ بايد دانست كه همه صفاتِ انسان از قيافه و اشكال و احوالِ بدنىِ او پيدا است كه چه صفاتِ دائمه و چه صفاتِ زائله يا منقلبه دارد .و اين علمى بزرگ‏ است كه نزد اقوامِ ترك و يونان و مغربيان متداول و محل توجه بوده و […]