مطالب توسط admin

مانيه تيسم و تمركز فكر و ارتباط روح

مقاله شماره 64 در شرق بخصوص بعضى نقاط ایران و هندو كلده و آشور و در افریقا و كشور مصر مردم استعداد پذیرش دینى و علوم روحى را بیش از نقاط دیگر دارا مى‏باشند ولى سلول دماغى غربى دنبال علوم دنیوى و صنعتى است . اولین بار ناپلئون بناپارت امپراطور فرانسه مصر را گرفت و […]

نقشبندیه | Naghashbandieh

مقاله شماره 62 خواجه بهاءالدین محمد بنیان گذار سلسله نقشبندیه بود این سلسله در كردستان و در تربت جام و گنبد و قسمت طوالش گیلان پیروان بسیار دارد و در ایران پیروان شیخ عثمان و فخر نخل احمدى موجود مى‏باشند و بعضى از مشایخ سلسله قادریه نیز اجازه ارشاد از سلسله نقشبندیه دارند. نورالدین عبدالرحمان […]

سلسله نقشبنديه | Naghashbandieh’s Genealogy

مقاله شماره 61 یكى از بزرگ‏ترین سلاسل صوفیه اسلامى سلسله نقشبندیه است كه در خطّه خراسان قدیم از قبیل بلخ و بخارا طلوع نموده و در ایران عده كمى در شهر سنندج و تربت جام و گنبد پیرو این مسلك مى‏ باشد . پایه‏گذار این سلسله خواجه بهاءالدین نقشبند است و رساله قدسیه منسوب به […]

سلسله صفى علیشاه | Safi Ali-Shah’s Genealogy

مقاله شماره 60 سلسله صفى علیشاه بعد از رحمت علیشاه حاجى میرزا كاظم تنباكو فروش اصفهانى سعادت علیشاه كه چون خوش لباس بود از طرف محمد شاه ملقب به طاووس العرفا گردید و حاج آقا محمد شیرازى عموى رحمت علیشاه كه سناً از رحمت علیشاه كوچكتر بود ملقب به منورعلیشاه هر دو ادعاى جانشینى نمودند. […]

سلسله صفی عليشاهی | Safi Ali-Shah’s Genealogy

مقاله شماره 59 حدیثى از قول پیغمبر اكرم (ص) روایت شده است كه آن حضرت فرمود : الشریعة اقوالى و الطریقة احوالى والمعرفة رأس مالى !و باز صوفیه نقل نموده‏اند كه یك نفر از یكى از ائمه پرسش كرد ماالتصوف (تصوف چیست) در پاسخ فرمود التصوف اربعة احرف تائه ترك و توبه و تقى صاده […]

مقدمه آناماري شيمل بر كتاب سلسله هاي صوفيه ايران | Anna Marie Schimmel Introduction to the Book of Sufis’ Genealogy

  تصویر اصل نامه آنا ماری شیمل   مقاله شماره 58 بيش از پنجاه سال پيش ،فريتس ماير (1998 – 1912 ) دانشمند اسلام شناس سوئيسي رساله اش را در باب جوهر عرفان در اسلام به نگارش درآورد. دراين نوشته او براي نخستين بار در حوزه شرق شناسي اروپا اين فكر را مطرح كرد كه […]

در ذكر شيخ ابوسعيد ابوالخير«ره»

مقاله شماره 57 در ذكر شيخ ابوسعيد ابوالخير«ره»[1] آن فانى مطلق ،آن باقى بر حق ،آن محبوب الاهى آن معشوق نامتناهى ،آن نازنين مملكت ،آن راستين معرفت ،آن عرش فلك سير قطب عالم ابوسعيد ابوالخير «ره». پادشاه عهد بود بر جمله اكابر دين و مشايخ طريقت و كس بدو نرسيده الا به بزرگى او معترف […]

در ذكر شيخ ابوسعيد ابوالخير«ره»

مقاله شماره 57 در ذكر شيخ ابوسعيد ابوالخير«ره»[1] آن فانى مطلق ،آن باقى بر حق ،آن محبوب الاهى آن معشوق نامتناهى ،آن نازنين مملكت ،آن راستين معرفت ،آن عرش فلك سير قطب عالم ابوسعيد ابوالخير «ره». پادشاه عهد بود بر جمله اكابر دين و مشايخ طريقت و كس بدو نرسيده الا به بزرگى او معترف […]

مباحثه کیوان با ملاسلطان گنابادی |Debate of Kayvan and Molla Soltan Ali-Gonabadi

مقاله شماره 56 و چون دوازده سال گذشت و كيوان در خود تغيير حالى نديد جز زشت‏رويى در جامعه و بد نامى به تصوف در بلاد و تهاجم همگنان و خواجه تاشان به آزارش به حد كشتن و تشديد و تضييق بر او كه بايد تبرى جويى از ملاسلطان و به تركش‏ گويى والا تو […]

ناگزیری بشر از دیانت|Inevitability of Religiosity for Mankind

مقاله شماره 55 در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند : ناگزیرى بشر از دیانت احوال روح در برزخ و تكاملش در آنجا خلاصه مرام تصوف حقیقى احتیاج بشر به تصوف حقیقى خواص قویه در خون بشر لذت در ترك لذائذ است‏ وادى‏هاى سیر فكر بشر بیان فائده آفرینش جهان‏ دریدن مغز بشر، پوست […]