مطالب توسط admin

در تفسير قل هواللّه‏

شماره مقاله 600 فريده 23 در تفسير قل هواللّه‏ قل صادر است این امر از مقامى محیط بر مقامى كه مخاطب در حالِ خطاب در آن مقام واقف است و از كلمه واقعه بعد از قل تعیین آن مقام معلوم مى‏ شود ،چنان كه در معوذتین در مقامِ بشریتِ مشتركه بود پس خطاب از ربّ‏ […]

تفسير سوره رعد | Interpretation of Ra’ad Sura in Quran

شماره مقاله 513 سوره رعد دهم سوره اى است كه در مدينه نازل شده بعد از سوره محمد مگر جمله و لايزال كه جزء آيه سى و يكم است بنابر قولى و بعضى از قدماء همه سوره را مكى دانسته ‏اند و لحنِ آيات هم به مكى مى‏ ماند. و امروزه كه قرن چهاردهم هجرى […]

مقدمۀ تفسیر كیوان‏ | Introduction keyvan Interpretation

شماره مقاله 512 در اين مقاله عناوين ذيل را خواهيد خواند : دوم مقدمۀ تفسير كيوان مقدمۀ سيم در اقسام هنر مفسرين بسم اللَّه‏ المتكلم على لسان محمد (ص) مقدمۀ تفسیر كیوان‏ قرآن مجید چهارم پرده‏ اى است كه از رخساره حقیقت برداشته شده به دستیارى پرده داران غیبى كه پیمبرانند. در برداشتن سه پرده […]

فرق سه لغت اقتباس و حاشیه و شرح (تفسیر)

شماره مقاله 511 در اين مقاله عناوين ذيل را خواهيد خواند : ناروائي جنگ هاي خلفاء ضرر جنگ های‌ بعد از پيغمبر شكايت از قصور تفاسير ضم كلامى به كلامى به سه وجه است اول اقتباس كه در لغت مشتق از قبس است كه پاره آن شئ است جدا كرده شده از آتش بسیار به […]

پنج ماده روش كیوان در هر دو تفسیر عاجزانه خود فارسى و عربى

شماره مقاله 510 در اين مقاله عناوين ذيل را خواهيد خواند : روش تفسير كيوان فلسفۀ مكررات قرآن چهار امتياز قرآن آداب قرائت قرآن تمجيد كتاب كشف آلايات اوّل استناد واستدلالش فقط بر مدلول لفظى آیه است نه به حدیث و خبر اعم از نبوى كه حدیث به معنى اخص همانست و از ولوى كه […]

قصه یوسف بر گرفته از جلد ششم تفسیر کیوان – قسمت سوم | YUSUF story – part 3

شماره مقاله 509 پس يوسف دلسوزانه پرسيد كه چرا او را نياورديد تا او هم يكبار گندم ببرد ،بار ديگر بايد او را هم بياريد تا من گفته‏هاى شما را باور كنم والّا من به شما گندم نمى‏دهم و گويند كه شمعون را هم به گرو در مصر نگهداشت .آنها گفتند چشم ما تا توانيم […]

قصه یوسف بر گرفته از جلد ششم تفسیر کیوان – قسمت دوم | YUSUF story – part 2

شماره مقاله 508 زليخا از تدبير خسته و از مراد خود نوميد شد ،غم‏هاى جهان بر دلش ريخت كه تازه مى‏خواست خود را خوشبخت باور كند بدتر شد،پژمرده دلمرده مات‏زده درمانده ،تدبيرى نمانده كه نكرده ،نازى نمانده كه نكشيده ،دستى نمانده كه در نياورده ،پايى نمانده كه پيش نگذاشته ،پرده‏ اى نمانده كه از كار […]

قصه یوسف بر گرفته از جلد ششم تفسیر کیوان – قسمت اول | YUSUF story – part 1

شماره مقاله 507 (گرو بندى بر غلبه روم بر ايران) اين آيه هفتم با سه آيه اول در مدينه آمد حضرت فرمود كه آنها را به تفرقه در اول اين سوره قرار دهند ،پس اول سوره كه در مكه آمده الر اذ قال يوسف است و پس از حكيم اذ قالوا بوده (بيست و نه […]

در موضوع و اساس و غایات تصوف مرسوم در اسلام | The Subject, the Theme and the Goal of the Prevalent Sufism in Islam

شماره مقاله 41 در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند: – فرق علم با دین از دو جهت – تصوف دین است یا علم – تقسیم عرفان و تصوف – فرق ظاهر محمد با باطنش – موضوع تصوف مرسوم در بدایات – مبادى و غایات تصوف فصل پنجم از كتاب استوار در موضوع و […]

18 فرق تصوف حقیقی با مرسوم | Eighteen Differences Between the True Sufism & the Prevalent Sufism

شماره مقاله : 40 فصل چهارم در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند : – 18 فرق تصوف حقیقى با مرسوم – چهار فخر تصوف حقیقى – احتیاج قطب به مرید نه بعكس فصل چهارم – در 18 ماده فرقى كه همه تشبیهاتند اكنون چند وجه فرق تصوف حقیقى و تصوف مرسوم را ذكر […]